Gelegenheidskoor

Het gelegenheidskoor verleent meerdere keren per jaar medewerking aan de Eredienst. 
Bekend zijn het gezongen Tafelgebed tijdens Avondmaalsdiensten, het Triduüm en het zingen tijdens de dienst op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. 
Neem voor verdere informatie gerust contact op met Saskia van Doorn, telefoon 472851, mail@saskiavandoorn.nl. Welkom!