HELIO

Elke laatste zondag van de maand komen 18- tot 25-jarigen in de kelder van de Lichtkring bij elkaar om op onze eigen manier een kerkdienst te vieren. Elke maand bereiden andere deelnemers de zondagochtend voor, met een gezonde mix van gezelligheid en eigentijds geloof.
HELIO staat open voor elke belangstellende die (min of meer) in de leeftijdsgroep valt. Ook mensen uit andere kerken zijn natuurlijk van harte welkom! HELIO is altijd van 10:00 tot 11:00. Tot de volgende keer!
Vragen: jellevdoorn@gmail.com
Data 2021: 28 feb, 28 maart, 25 apr, 30 mei, 27 juni.
Comments