Wereldgebedsdag

Jaarlijks wordt de Wereldgebedsdag gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart.
In Alphen aan den Rijn zijn er vieringen in 3 kerkgebouwen: De Bron, de Adventskerk en in Zuidervaart.
De gebedsdiensten vinden 24 uur lang plaats over de hele wereld.
Daarom nodigen we ook u uit, een van deze diensten bij te wonen.
Contactpersoon W.G.D. commissie: Dicky Knijnenburg