Activiteiten‎ > ‎Gesprekskringen‎ > ‎

Emmausgroep

Ook dit jaar komen we maandelijks op een dinsdagavond bijeen. De groep bestaat uit mensen die (soms) een lichte beperking hebben. Velen kennen elkaar van het werk bij de SWA of soms nog van school.
De groep gaat het derde seizoen is. We bespreken in alle openheid en eerlijkheid allerlei vragen over het leven, over ons geloof, onze twijfels, ons plezier en ons verdriet.
We bidden samen en lezen uit de Bijbel. Sommigen weten heel veel van de Bijbelse verhalen. Anderen minder. Samen komen we iedere keer weer tot fijne gesprekken.
Zou je mee willen doen? Laat het weten. Je bent welkom!
Leiding: ds. Kees van Stralen.

Data: We starten dinsdagavond 3 oktober.
De andere data zijn 24 oktober, 21 november en 19 december. 
De avonden voor 2018 zijn: 23 januari, 27 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei en 19 juni. In de Lichtkring, aanvang 20.00 uur.
Comments