Activiteiten‎ > ‎Jeugd‎ > ‎

Basics

Voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool is er gedurende het seizoen negen keer Basics. Basics start gelijk met de kerkdienst op zondagochtend en wordt gehouden in de de ruimte boven de hal van de Lichtkring. Wanneer er Basics is, is er geen kinderkerk voor de kinderen uit groep 7 en 8. Aan het einde van het Basics-uur komen de kinderen tegelijk met de kinderkerk naar de kerkzaal, om zodoende het laatste deel van de viering in de kerkzaal mee te kunnen maken.
Basics is er omdat kinderen uit groep 7 en 8 behoefte hebben aan (meer) verdieping en uitdaging. Bij Basics hebben we de tijd om dieper op de onderwerpen in te gaan. We werken iedere keer met dezelfde vaste leiding en stimuleren een positieve groepssfeer. We hopen dat door de manier van werken bij Basics de overstap naar de huiscatechese en de jeugdkerk in de middelbare schooltijd minder groot wordt. Door afwisselende werkvormen worden de kinderen bij Basics gestimuleerd om mee te denken, te praten en te doen. We gebruiken o.a. de methode Basics (uitgegeven door JOP) en en het bijbels dagboek "Hot News" van Corien Oranje
Aan de hand van de verschillende onderwerpen over o.a. geloven, de kerk, de Bijbel, Bijbelse personen, de eredienst, de christelijke feesten etc. gaan we met elkaar in gesprek, doen een quiz of een andere creatieve verwerking. Het onderwerp wordt gekoppeld aan de leefwereld van de kinderen.
Alle kinderen uit groep 7 en 8 krijgen aan het begin van het seizoen een persoonlijke uitnodiging. Ook de ouders/verzorgers krijgen een brief met informatie. Voor iedere Basics krijgen de kinderen per mail een uitnodiging voor de bijeenkomst. Soms zit er een kleine opdracht bij om vooraf thuis te maken.

Contactpersoon: Annie Tol, tel. 495197 of sd.tol@planet.nl

Voor het seizoen 2021/2022 staat Basics gepland op de volgende zondagen: 3 oktober, 7 november, 5 december 2021.
9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 15 mei, 12 juni 2022.


Comments