Activiteiten‎ > ‎Jeugd‎ > ‎

Kinderkerk

Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er elke zondag kinderkerk. De kinderen komen tijdens de dienst naar voren voor een gesprekje met de dominee.
Achter de lantaarn aan gaan zij vervolgens naar een eigen ruimte.
Daar horen zij eerst een verhaal, daarna is er een verwerking. Dat kan een puzzel, kleurplaat, spel of quiz zijn, passend bij de leeftijd van de kinderen. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk.
De kinderen zijn in drie groepen, als op de basisschool, ingedeeld: groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 6 en groep 7-8. In de zomermaanden, of als het erg rustig is, worden de groepen samengevoegd.
Per groep hebben we ca 5 a 6 mensen leiding, die roulerend dienst hebben.
De leiding volgt de methode ‘Kind op Zondag’, deze sluit vrijwel altijd aan bij het onderwerp van de preek in de kerk.
Kinderen die 4 jaar worden, krijgen een persoonlijke uitnodiging om naar de kinderkerk te komen.
Aan het eind van het seizoen is er voor de kinderen van groep 8, die naar de middelbare school gaan, een overstapdienst. Zij gaan immers van de kinderkerk naar de “gewone” dienst en naar de Jeugdkerk.
Door het jaar heen zijn er verschillende projecten, bijvoorbeeld rond Kerst en Pasen.
Ook hebben we 1 keer per jaar een 3 weken durend project “Wat en hoe in de kerk”, waarbij de kinderen verteld wordt over de doop, het avondmaal en de eredienst, op hun eigen niveau.
Contactpersoon voor meer informatie, en ook als je je wilt opgeven als leiding van de kinderkerk: Anneke Edel,