Actueel‎ > ‎

Liturgie zondag 12 juli

Welkom ouderling 
Intredelied: lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 
Votum en Groet 
Lied: 912 Neem mijn leven, laat het, Heer: 1, 2, 4, 5
Kyriëgebed 
Glorialied 8a: Zie de zon, zie de maan 
Kindermoment 
Kinderen naar de kindernevendienst  
Gebed voor de opening van de Bijbel 

Schriftlezing: Prediker 4:4-6
Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.’ 
Efeze 6:5-9 
Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat Hij geen onderscheid maakt.

Lied 339a evt. alleen orgelspel + tekst beameren 
Preek 
Meditatieve muziek – Wim Warnaar 
Kinderen komen terug 

Gebed 
Gebed voor de werkdag – Sela als eerste deel van het gebed 
Voorbede en gesproken Onze Vader
Inzameling van de gaven via de app + Wim speelt
Slotlied lied 835: Jezus ga ons voor 
Zegen

Comments