Actueel‎ > ‎

Liturgie

Zondag 29 november 2020, eerste zondag van Advent 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Aansteken van de adventskaars & aanvangstekst 

Zingen: Psalm 24:1 

Bemoediging en groet 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw is tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede 
van God onze Vader, 
door Jezus Christus, onze Heer, 
door de Heilige Geest, 
amen 

Zingen: Psalm 24:4

Gebed om ontferming 

Lied: het Koninkrijk van God (musical Judas)
https://www.youtube.com/watch?v=nM9FTjn5gu8&feature=youtu.be 
Het koninkrijk van God is als een mens als jij en ik
die opstaat tegen onrecht en geweld.
Het koninkrijk van God is als een mens als jij en ik
die de heelheid van de aarde herstelt. 


Kindermoment: zandtovenaar 

DIENST VAN HET WOORD 


Uitleg bij de bloemschikking

Gebed bij het lezen uit de Bijbel (door Sophieke de Bruijn, filmpje) 

Lezingen: Exodus 13:21-22 & Johannes 8:12-19 (door Marion de Groot)

Zingen: Taizé, 9 Jésus, le Christ
Vertaling: 
Jezus, U bent het licht in ons leven, Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven, Open mij voor Uw liefde, o Heer. 

Verkondiging

Muzikaal intermezzo 

Lied 433:1,4,5 Kom tot ons, de wereld wacht

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de gaven 

Amnesty International: schrijfactie
https://www.youtube.com/watch?v=zN28nxWCt64&feature=youtu.be 

Gedachtenis, afgesloten met Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied 442:1,2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

ZENDING EN ZEGEN 
Comments