Actueel‎ > ‎

Liturgie

Liturgie zondag 25 juli 2021

Welkom en mededelingen
Psalm 84a

Votum en groet
Drempelgebed
Kyrielied: 997    -en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land

Glorialied: 302a (canon) (4x) God in den hoog’ alleen zij eer

Kindermoment

Gebed voor de opening van het Woord

Kinderlied Hee luister mee naar een nieuw verhaal 

Schriftlezing: Psalm 2
Schriftlezing: Handelingen 28: 11-23, 30-31
Lied 321: 1, 4 en 5 Niet als een storm als een vloed

Verkondiging

Lied 168: 1,4 When Israel was in Egypt’s land
Gaven

In memoriam dhr. Gerrit van Capel
Gedachtenissteen leggen
Lied ELB 191:1 Veilig in Jezus’ armen

Voorbeden
Slotlied 867: 1,2 Loof overal, loof al wat adem heeft

Zegen
Amen bij 340b

Comments