Actueel‎ > ‎

Liturgie

Zondag 9 mei Rogate Vraagt!, jullie mogen vragen

Welkom en mededelingen
Samenzang: Lied 280: 1, 2, 3 en 4

Stil gebed
Bemoediging
Groet

Belijdenis Israel ‘Sjema Jisrael’

Samenzang: Lied 280: 5, 6 en 7

Zitten

Kyriëgebed

Samenzang: Lied 305

KINDERNEVENDIENST
FILMPJE
 
           DIENST VAN HET WOORD


GEBED OM DE HEILIGE GEEST
Schriftlezing: Johannes 15, 9 - 17

Samenzang: Lied 320

Verkondiging

No Longer Slaves; I’m a child of God
https://youtu.be/bDnA_coA168

           DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden
Stil gebed
Lied 1006 Gezongen Onze Vader

Bloemengroet

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 425

Uitzending en zegen

3 x amen
Comments