Actueel‎ > ‎

Nieuws jeugdKinderkerk zondag 29 maart

Geplaatst 28 mrt. 2020 09:17 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-jeugd/_draft_post/kinderkerk%2029%20maart%20150x150.jpg
Deze zondag pakken we de draad weer op van het veertigdagen tijd project ‘Tussen hemel en aarde’. We lezen uit Mattheus 7:24 – 8:1, de gelijkenis over het bouwen van een huis op een rots of op het zand. Als je luistert naar Jezus’ woorden en doet wat hij vraagt, lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. Ondanks storm en regen blijft het overeind staan: het is stevig gebouwd. Heel anders is het voor iemand die wel naar Jezus’ woorden luistert, maar er niets mee doet. Zo iemand lijkt op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Zijn huis stort in, er blijft niets van over. Dit verhaal vertelt iets over hoe je je leven leeft. Wat bepaalt je keuzes? Waar bouw je op? Jezus laat met dit voorbeeld zien dat deze keuzes grote gevolgen hebben. Jezus zegt dat je niet alleen naar hem moet luisteren, je moet ook iets doen met zijn woorden.

Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het materiaal van Bijbel Basics. Je kunt het verhaal samen lezen, kiezen voor een spel of bijvoorbeeld een knutselwerkje. Deze informatie is te vinden op de website www.debijbel.nl/bijbelbasics.
Het projectlied ‘Hij klimt met je mee’ kunnen we nu niet met z’n allen in de kerk zingen maar je kunt er op deze site wel naar luisteren.

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-jeugd/_draft_post/kinderkerk%2029%20maart.jpg

Bijbel Basics

Geplaatst 26 mrt. 2020 12:06 door Redactie Lichtkring

In de veertigdagentijd hebben we een mooi project voor de kinderen van Bijbel Basics. Omdat de zondagse diensten alleen digitaal zijn, is het project van de kinderkerk ‘omgebouwd’ tot een werkvorm om thuis in het gezin te doen. Het Bijbelgenootschap schrijft hierover: ‘De komende weken gaat het leven allemaal net even anders dan we gewend zijn. Maar gelukkig kun je nog steeds mooie momenten hebben rond de Bijbel, gewoon thuis aan de keukentafel. Omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen (29 maart en 5 april) niet doorgaan, bieden we voor de komende zondagen het Bijbel Basics materiaal ook in aangepaste vorm aan. We hebben het materiaal zo aangepast dat het speciaal gericht is op de gezinssituatie, zodat je thuis samen met je kinderen kunt toeleven naar Pasen.’ Deze programma’s zijn gratis te downloaden via www.debijbel.nl/bijbelbasics. Mochten er problemen zijn bij het downloaden dan kun je contact opnemen met Esmeralda Neven e.neven2014@gmail.com.

Ben je op zoek naar creativiteit om samen met de kinderen bezig te zijn rond geloof & kerk? Dan loont het ook de moeite om te kijken op de website van Matthijs Vlaardingerbroek: www.creatiefkinderwerk.nl. Onder het kopje ‘Coronavirus: ideeën thuis’ vind je o.a. een online programma voor iedere zondag dat de kerk gesloten is. Ook is er de dagelijkse ‘Henkie-show’. Afgelopen week waren er al 30.000 kijkers!

Kinderkamp gaat niet door!

Geplaatst 26 mrt. 2020 12:02 door Redactie Lichtkring

Helaas hebben we moeten besluiten dat het Kinderkamp dit jaar niet doorgaat. Door de maatregelen voor het coronavirus mogen tot 1 juni geen grote groepen bij elkaar komen en het kamp in mei valt helaas binnen deze periode. We vinden dit reuze jammer en hadden er erg veel zin in. We gaan er vanuit dat het volgend jaar wel doorgaat. We houden dan vast het zelfde thema Songfestival aan, want ook het Songfestival is tot volgend jaar uitgesteld.

Iedereen die al betaald had, krijgt het geld teruggestort.

Namens de leiding van de club,
Adriaan Lefeber

Vooraankondiging Kinderkamp met als thema het Songfestival

Geplaatst 8 mrt. 2020 04:44 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-jeugd/_draft_post/jeugd%20150x150.png
Altijd al die leuke verhalen gehoord over het clubkamp, lichtkringkamp of kerkkamp, het kan! Het is een weekend voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 8 uit de Maranathakerk, De Goede Bron en de Lichtkring. Je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Het thema is dit jaar het Songfestival, hoe kan het ook anders met onze eigen Duncan Laurence in de finale.
Het weekend is van 15 tot en met 17 mei 2020 en we logeren op kampeerboerderij ‘de Mussenberg’ in Loon op Zand. We vertrekken vrijdagavond om 18:45 en zijn zondagmiddag om 16:00 uur weer terug.

De kosten voor het kamp zijn €35,00. Elk broer(tje) of zus(je) dat je extra meeneemt krijgt €2,50 korting en betaalt dan €32,50. Maak het bedrag voor 10 april over op: rekeningnummer: NL 43 SNSB 0705 6206 46 t.n.v. S v d Bovenkamp, o.v.v. Kinderkamp en je naam.

Wanneer jij of je ouders nu al vragen hebben kunnen jullie contact opnemen met de leiding of Adriaan Lefeber (06 55057364), voorzitter van het clubwerk van de Lichtkring.
Dit kan ook via de mail: adriaan.lefeber@casema.nl.

Project kinderkerk in 40-dagentijd

Geplaatst 27 feb. 2020 09:36 door Redactie Lichtkring

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs.We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het evangelie volgens Matteüs aan bod:
1 maart ; Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12)
8 maart ; Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16)
15 maart ; Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48) 
22 maart ; Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
29 maart ; Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) 
5 april ; Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11) - slaan wij over ivm Palmpasen stokken.
12 april ; Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10) - (Marion)
19 april ; De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20) 

Het project voor de kinderkerk heet dit jaar: Tussen hemel en aarde. We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten. In het vervolg van het evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in

zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm. Op Palmzondag, paaszondag en de zondag na Pasen horen we het paasverhaal zoals Matteüs dat vertelt. We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld. Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten zien. ‘En,’ zegt hij, ‘vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt’ (Matteüs 28:20).

 Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is er een 3D-berg waaraan verschillende voorwerpen opgehangen worden.     Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort. 

Sirkelslag een groot succes !!!

Geplaatst 17 feb. 2020 09:52 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-jeugd/_draft_post/sirkelslag%20%20young%202020%20150x150.png
19 jongeren uit de Lichtkring, de Goede Bron en de Maranatha kerk gingen samen aan de slag met Sirkelslag.
Sirkelslag is een interactief spel dat wordt georganiseerd door JOP de jongerenafdeling van de PKN.
Centraal stond het verhaal van Jona.
Overal in Nederland deden jeugdgroepen mee en we speelde zelfs een aantal spellen met en tegen teams in het land.
Helaas hebben we dit jaar niet gewonnen, maar we proberen het volgend jaar gewoon weer !

Herman, Maarten, Rebecca, Ruth

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-jeugd/_draft_post/sirkelslag%20foto%202020.jpg

Meet-Up Jong Alphen 16 februari

Geplaatst 11 feb. 2020 10:35 door Redactie Lichtkring

Zondagavond 16 februari organiseert Jong Alphen een jeugddienst met als thema "Stress less".
Zie de poster hieronder voor meer informatie.


Samen aan tafel

Geplaatst 8 feb. 2020 05:11 door Redactie Lichtkring

Op zondag 2 februari was er voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool een bijzondere basics. Deze ochtend starten we niet in de kring maar aan tafel voor een gezamenlijk ontbijt. Ieder zocht zijn / haar plekje aan de hand van de naambordjes met daar achterop een Bijbeltekst. Tijdens het ontbijt werd er in tweetallen nagedacht en gepraat over verhalen uit de Bijbel waarin een maaltijd centraal stond. Enkele verhalen werden verder uitgediept. Tussen de goed belegde bolletjes, crackers en krentenbollen door werd er om de beurt met de dobbelsteen gegooid waarbij verschillende vragen beantwoord moesten worden. Zo hoorden we o.a. van elkaar hoe thuis de maaltijd begonnen of beëindigd wordt, met wie we graag aan tafel gaan en wat we van het avondmaal in de kerk vinden. Bijbelteksten van de naambordjes werden voorgelezen en op de binnenkant van de naambordjes schreven we complimenten op voor degenen die tegenover en naast ons aan tafel zaten. We waren nog nauwelijks klaar met eten en ook nog lang niet uitgepraat toen het alweer tijd was om naar de kerkzaal te gaan. De laatste spelvorm die we nog in petto hadden nemen we mee voor de volgende basics op 8 maart. 

Groetjes van de basicsleiding, Esmeralda, Esther en Annie

  

7 februari filmavond

Geplaatst 29 jan. 2020 03:20 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-jeugd/_draft_post/film%20150x150.jpg
Vrijdag 7 februari is het zover, de filmavond van de club.
De filmavond is voor alle kinderen die in groep 4 tot en met 8 zitten dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Het kost 1 euro maar dan heb je ook een leuke film met wat lekkers en drinken.

Vanaf 19.00 uur ben je welkom en het duurt tot 20.30
Let op deze keer is het niet in de kelder maar in 1 van de zalen van de kerk.
Dus via de hoofdingang van de kerk naar binnen.

Groeten van de clubleiding

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-jeugd/_draft_post/film.jpg

Clubwerk volop actief

Geplaatst 14 jan. 2020 13:05 door Redactie Lichtkring

Na de zomervakantie zijn we vol enthousiasme gestart met 2 groepen kinderen die op woensdag- en donderdagavond in de jeugdkelder samenkomen. Na een kort bijbelverhaal heeft de leiding altijd een leuk spel of opdracht bedacht en kan er geknutseld of gekleid worden. Inmiddels zijn er al heel wat kerststerren, pindaslingers voor de vogels en hoofden van papier-maché gemaakt.

Dit seizoen zijn we ook de samenwerking met de Maranathakerk aangegaan zodat ook hun kinderen naar de clubavonden kunnen komen. We zijn erg blij dat dit al een eerste resultaat heeft opgeleverd. Hopelijk volgen er meer.

Naast al het spel en geknutsel hebben we ook al een leuke Sirkelslag gehad. De landelijke PKN organiseert jaarlijks een leuke avond vol opdrachten. Dit keer deden we allemaal opdrachten aan de hand van het verhaal van Daniel. We moesten elkaar vertrouwen door met een blinddoek om verschillende smaken proeven, waarbij ui minder in de smaak viel dan snoepjes. Ook moesten we een goud/metalen beeld bouwen om deze zo vaak mogelijk omver te werpen.

Ook de Sint had dit jaar tijd om een bezoekje aan de clubavond te brengen. Tussen de contactmaaltijd en de oefenavond van de musical Judas, werd iedereen bemoedigend toegesproken door de heiligman. Een van de kinderen had zelfs wat liedjes op gitaar ingestudeerd, zodat we hem konden toezingen. De pieten waren ook dit jaar erg ondeugend, dus als je nu nog in de kelder zoekt kom je in alle hoeken vast nog wel iets lekkers tegen.Binnenkort hebben we nog een filmavond en discoavond op de planning staan en zijn we met de voorbereiding van het Lichtkringkamp bezig. Ook willen we op een van de avonden een bijenhotel gaan maken die voor de kerk willen plaatsen. Binnenkort laten we weten welke hulp we nog kunnen gebruiken.

Namens alle vrijwilligers van het clubwerk,

Adriaan Lefeber

1-10 of 300