Actueel‎ > ‎Nieuws jeugd‎ > ‎

Basics 10 november van start!

Geplaatst 10 okt. 2013 08:11 door Redactie Lichtkring

Wat    
Vanaf November is er een keer per maand basiscatechese voor de kinderen uit groep zeven en acht, ook wel Basics genoemd. Aan de hand van de methode Basics leren kinderen op een creatieve en speelse wijze over God, Jezus, de bijbel, de kerk, zichzelf en andere onderwerpen. Met deze methode wordt in veel kerkelijke gemeentes al gewerkt. Doorgaans zijn de ervaringen heel positief.

Waarom   
Eén keer per maand is er dus Basics voor de kinderen van groep 7 en 8. Dat komt dan in plaats van kindernevendienst. Waarom kiezen we voor basiscatechese? Leidinggevenden van de kindernevendienst en de jeugdraad signaleren al enige tijd dat kinderen uit groep zeven en acht behoefte hebben aan (meer) verdieping en uitdaging. Bovendien is de stap van kindernevendienst naar catechese zoals dat in de middelbare schooltijd plaatsvindt voor sommige kinderen nu erg groot. Wij hopen dat basiscatechese deze overgang beter kan laten verlopen.

Wanneer en waar   
De basiscatechese begint gelijk met de kerkdienst op zondag. Op de zondagen dat het is, zijn de kinderen al voor de kerkdienst welkom in de clubruimte, boven. De catecheten zijn daar al. Tijdens de collecte in de kerkdienst komen de kinderen nog even in de kerk. Zo maken ze toch iets mee van de viering.
Op de volgende data zal er basiscatechese zijn: 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 15 juni.
Zondag 29 juni is de overstapdienst voor de kinderen die naar de brugklas gaan. Op alle andere zondagen is er gewoon kindernevendienst voor de kinderen uit groep zeven en acht.

Meedoen   
We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen uit groep 7 en 8 aan Basics meegaan doen. Net als bij gewone catechese is het goed en handig voor ons om te weten wie er zullen komen.
U kunt uw kind voor Basics aanmelden bij de basiscatecheten Mark Vermeulen (mark_vermeulen82@xs4all.nl) of Annie Tol (sd.tol@planet.nl). We gaan er vanuit dat de kinderen maandelijks meedoen. Nu kan uw kind natuurlijk een keer verhinderd zijn. Dan ontvangen de basiscatecheten graag een bericht van afmelding.

De basiscatecheten hebben er in ieder geval zin in en we hopen dat de kinderen dat ook hebben.

Hartelijke groet,

Mark Vermeulen en Annie Tol.
Comments