Actueel‎ > ‎Nieuws jeugd‎ > ‎

Kinderkerk zondag 16 augustus

Geplaatst 13 aug. 2020 09:48 door Redactie Lichtkring
Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien.

Op deze zondag staat Matteüs 18:21-35 centraal: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen.

Zeventig keer zeven
‘Jezus,’ zegt Petrus: ‘Ik heb een vraag. Ik heb mijn boot een paar keer uitgeleend aan een vriend. Hij gaat er dan mee vissen als ik met U onderweg ben. Dat vind ik goed. Maar weet U wat het probleem is? Als hij gevist heeft, maakt hij de netten niet schoon. En als de netten kapot zijn, dan maakt hij ze niet. Dus ik heb daar natuurlijk wat van gezegd. Dat dat niet netjes was. Hij zei: ‘Sorry, Petrus.’ Dus ik zei: ‘Is goed, ik vergeef het je.’
Maar vorige week had-ie het weer gedaan. En gisterochtend weer! Mijn boot gebruikt, mijn netten, en de boel niet schoongemaakt. En nu vraag ik me af: hoe vaak moet ik hem vergeven?
Zeven keer?’
Jezus glimlacht. ‘Nee, Petrus. Niet zeven keer. Veel vaker. Wel zeventig maal zeven keer.’
‘Wát!’ roept Petrus.
‘Luister,’ zegt Jezus. ‘Ik zal jullie een verhaal vertellen over Gods nieuwe wereld.


Er was eens een koning die erg rijk was. Veel arme mensen hadden geld van hem geleend. Sommige mensen een klein beetje, alleen maar om wat eten te kopen. Maar er waren ook mensen die heel veel geld leenden van de koning. Wel een paar miljoen. Daar kochten ze een huis van, of een grote boot.
Op een dag zei de koning: ‘Dat geld dat jullie van mij geleend hebben, dat moeten jullie nu maar eens terugbetalen.’
De mensen kwamen één voor één bij de koning. Ze betaalden hem het geld terug.
Maar de man die een paar miljoen geleend had, zei: ‘Majesteit, het spijt me. Maar ik heb het geld niet meer. Ik kan u niet terugbetalen.’ ‘Dan moeten we jou maar als slaaf verkopen,’ zei de koning. ‘ En je vrouw en je kinderen en je huis verkopen we ook. Dan krijg ik tenminste nog een beetje van mijn geld terug.’ De man schrok. Hij viel op zijn knieën voor de koning. ‘Alstublieft, majesteit,’ zei hij. ‘Heb alstublieft geduld met mij. Ik zal alles terugbetalen. Eerlijk waar.’ De koning keek naar hem. Hij kreeg medelijden. ‘Sta maar op,’ zei hij. ‘Je mag gaan. Je hoeft me niets terug te betalen.’ De man was zo blij dat hij wel kon dansen. Hij rende het paleis uit, de straat op. Hé. Wie zag hij daar? Die oude man met die baard, bij de marktkraampjes… die kende hij. Die kwam vorige maand bij hem langs om wat muntjes te lenen om eten te kunnen kopen. ‘Hé, jij daar!’ riep de man. Hij rende naar de oude meneer met de baard toe. ‘Ik krijg nog geld van je. Betalen. Nu meteen.’ De oude meneer keek hem geschrokken aan. Hij viel op zijn knieën. ‘Het spijt me. Ik heb het niet. Alstublieft, geef me nog een paar dagen. Dan betaal ik u alles terug.’ ‘Ha!’ zei de man. ‘Daar trap ik niet in. Hup! Naar de gevangenis jij. En daar blijf je, tot je alles hebt terugbetaald.’ De oude meneer werd naar de gevangenis gebracht.

De koning hoorde wat er gebeurd was. Hij was verdrietig en boos. Hij liet de man bij zich komen. ‘Tjonge jonge,’ zei hij tegen hem. ‘Ik kan het niet geloven. Ik had medelijden met je, omdat je mijn geld niet terug kon betalen. Ik zei tegen je dat je het mocht houden. En wat doe jij? Jij grijpt een man bij de keel die een klein beetje geld van je geleend heeft, en je gooit hem in de gevangenis!
Soldaten, laat die arme oude meneer vrij. En stop deze man in de cel. Hij moet er blijven tot hij alles aan mij heeft terugbetaald

Petrus is er stil van. Wat een verhaal. ‘Zo is het ook met mijn Vader in de hemel,’ zegt Jezus. ‘Hij wil dat je andere mensen vergeeft als ze iets verkeerds tegen je doen. Dat doet Hij zelf ook.’ Petrus knikt langzaam. Hij begrijpt het. Hij weet ineens wat hij tegen zijn neef zal zeggen als hij wéér de netten niet gerepareerd heeft …

Om over te praten / na te denken
- Welke vraag stelt Petrus aan Jezus?
- Wat denk je dat Petrus de volgende keer tegen zijn neef gaat zeggen als hij weer de netten niet gerepareerd heeft?
- Heb jij weleens iemand iets vergeven? Wat heb je vergeven? En hoe heb je dat gedaan?
- Heb jij weleens iets verkeerds gedaan wat iemand anders jou heeft vergeven? Hoe voelde jij je toen?

Gebed
Goede God,
Soms worden we niet goed behandeld. Dan doet iemand gemeen,
of er wordt gepest.
We leren vandaag over vergeven. Hoe we dat kunnen doen.
En hoeveel keer.
We danken U dat U al onze fouten vergeeft.
Amen.

Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het materiaal van Bijbel Basics. Je kunt het verhaal samen lezen, kiezen voor een spel of bijvoorbeeld een knutselwerkje. Deze informatie is te vinden op de website via deze link: https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/een-voorbeeld-over-vergeven

Comments