Actueel‎ > ‎Nieuws jeugd‎ > ‎

Project kinderkerk in 40-dagentijd

Geplaatst 27 feb. 2020 09:36 door Redactie Lichtkring

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs.We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het evangelie volgens Matteüs aan bod:
1 maart ; Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12)
8 maart ; Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16)
15 maart ; Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48) 
22 maart ; Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
29 maart ; Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) 
5 april ; Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11) - slaan wij over ivm Palmpasen stokken.
12 april ; Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10) - (Marion)
19 april ; De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20) 

Het project voor de kinderkerk heet dit jaar: Tussen hemel en aarde. We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten. In het vervolg van het evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in

zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm. Op Palmzondag, paaszondag en de zondag na Pasen horen we het paasverhaal zoals Matteüs dat vertelt. We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld. Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten zien. ‘En,’ zegt hij, ‘vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt’ (Matteüs 28:20).

 Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is er een 3D-berg waaraan verschillende voorwerpen opgehangen worden.     Op deze berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag hoort. 

Comments