Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Activiteitenkalender

Geplaatst 12 jul. 2018 13:33 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.

JULIALGEMEENJEUGD
donderdag19koffieochtend
19creaclub

8 juli: wat een dag!

Geplaatst 11 jul. 2018 12:07 door Redactie Lichtkring

Lieve gemeenteleden,

Van harte danken wij allen die aanwezig waren en allen die zich hebben ingezet voor ons afscheid van de Lichtkring op zondag 8 juli.

Het was voor ons een overweldigende dag. De dienst met medewerking van alle musici en het gelegenheidskoor. De bijzondere bijdragen na afloop van de dienst van Liesbeth Spies, Maarten den Dulk en Jeen Duker.

Wat een hartelijkheid, warmte en vrolijkheid. Een ultieme zondag: samen zijn in de kerk en zeker ook daarbuiten. En zoveel goede woorden en hartelijke begroetingen, ook omdat verschillende circuits bij elkaar kwamen.

Bij onze aankomst ’s morgens was het koor nog even voor de dienst begon aan het oefenen en klonk het Nada te Turbe, laat niets je verontrusten. Wat een goede entree was dat.

‘s Middags collegetour, geleid door Gert-Jan Wijlhuizen. En voorafgaande een optreden met een prachtige sketches en bijzondere liederen. Wat een duo! Heb ik het nou goed aangevoeld dat een licht gevoel van opwinding door de kerkzaal leek te gaan toen Ronelle aankondigde te gaan zingen?

En na collegetour een optreden van Jurjen Bade en Gerard Ohm met een prachtig lied.

En natuurlijk het cadeau: een trekking fiets waar ik al zo lang naar uitkeek. De afgelopen jaren stelde ik het maar steeds uit om zo’n fiets aan te schaffen. En nu rijd ik ermee…

We hebben sommige delen van de dag, zeker ook van de middag, via de kerktelevisie terug gekeken.

Kaarten, zoveel lieve wensen, goede herinneringen, brieven en briefjes. Het ontroert ons nog steeds als we ze nog eens lezen of ophalen.

En alles liep vanzelf…
Maar we weten uit ervaring dat er dan van tevoren heel wat nagedacht, voorbereid en geregeld is. Nogmaals: iedereen hartelijk dank voor alles wat vooral ook achter de schermen gedaan is aan voorbereiding en wat deze dag zo feestelijk heeft gemaakt.

Het was heel fijn voor ons om zo afscheid van de Lichtkring te nemen.
Het was immers ook een gemeente-feestje.
En het was goed. Heel goed!

We zijn als op een roze wolk getild – en die omgeeft ons nog steeds. We laten los in het vertrouwen dat we door goede krachten zijn omgeven. Met terugwerkende kracht en vooruitwerkende hoop wensen we de Protestantse gemeente de Lichtkring alle goeds en de nabijheid van de ENE.

Yvonne van Putten
Kees van Stralen

Activiteitenkalender

Geplaatst 5 jul. 2018 10:52 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/activiteitenkalender%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.


JULIALGEMEENJEUGD
zondag8afscheid Kees van Stralen
donderdag12koffieochtend

Meditatie: à Dieu…

Geplaatst 2 jul. 2018 07:41 door Redactie Lichtkring

Na ruim zestien jaar werkzaam te zijn geweest in Kerk en Zanen, ga ik met pensioen. In kerkelijke taal heet het dat ik met emeritaat ga. Daarmee komt er een einde aan een lange periode van samenwerking als predikant en gemeente.
De laatste weken voor mijn afscheid voel ik me regelmatig een licht weemoedig.
De Franse taal kent de uitdrukking ‘partir c’est mourir un peu’, dat betekent zoiets als vertrekken, afscheid nemen, is een beetje sterven.
In die uitdrukking herken ik mij. Voor zover ik weet ben ik gezond en ga ik een heel nieuwe levensfase in. Daarmee wordt wel de levensfase ‘Lichtkring’ afgesloten en dat is een beetje sterven.

Wat is er veel gebeurd in die jaren en wat is er veel reden tot dankbaarheid.
De eerste jaren kerkten we in de Sporthal, voor sommigen nog steeds een hoogtepunt van gemeente zijn. In de tijd van de Sporthal waren er veel acties voor de betaling van de inrichting van het nieuwe kerkgebouw. Kerkveilingen met kavels die gekocht konden worden. Van pannenkoeken eten bij Sari Doornekamp thuis, tot zeilles van de dominee. Van een bos bloemen of een appeltaart tot bijles door een daarin bekwaam gemeentelid.
En andere acties zoals de wijnactie. Rode wijn en rose kwam rechtstreeks van een wijngaard in Frankrijk. Op de flessen een etiket met daarop: 'La nouvelle eglise, cuvee Kerk en Zanen, De nieuwe kerk, vat Kerk en Zanen'

Vier jaar na mijn komst konden we de Lichtkring in gebruik nemen, een multi-functioneel gebouw waar zoveel meer mogelijkheden waren en zijn dan in de sporthal.
Wat zijn er veel activiteiten ontplooid. En wat zijn er veel vrijwilligers actief. Toen, bij het begin, en nu.
Ik heb voor mijzelf de opening van de Lichtkring als een doorstart voor mijn werkzaamheden gezien. Doordat het gebouw zich daar zo goed voor leent, bleken er veel mogelijkheden te zijn voor groepswerk, jeugdwerk, voor cursussen en ontmoetingen. We probeerden, naast de wekelijkse ochtenddiensten, andere vormen van samenkomen-op-zondag uit. Iona vieringen, Thomas - en Taize vieringen.
Dat er in deze tijd een kerkgebouw kon worden geopend, is uniek. De gemeenschap leverde daarmee een prestatie van formaat in vele opzichten. Daarmee kregen we een prachtig gebouw voor de kerkdiensten van onze gemeente – maar ook voor veel andere evenementen. Ik denk aan de vele exposities die georganiseerd zijn. Activiteiten waar de gemeente op aansloot zoals Feest van de Geest. Het bracht kunstenaars in de kerk.
Er is door het gebouw alleen al een dynamiek op gang gekomen die ons tot op de dag van vandaag beweegt. Belangrijk zo’n gebouw! Maar, zo lezen we in Lied 971:2 – “…niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan, ’t Zal om onszelve gaan’.

Wat zijn er veel afwisselende diensten op zondagmorgen geweest. Door het jaar heen waren er maar weinig diensten die ‘gewoon’ door de voorganger konden worden ingevuld. Doorgaans was er veel overleg met allerlei groepen die meewerkten aan de voorbereiding van een dienst. En dat is een groot goed: samen diensten voorbereiden.
Naast de vorm is daarbij altijd weer doorslaggevend dat de Bijbel opengaat. Hoe dan ook is dat de basis van gemeente zijn. Dat grote verhaal van God en mensen.
De Bijbel biedt keer op keer mogelijkheden om onze verwarring, onze vreugde en ons verdriet, onze veerkracht en opstanding te verwoorden en te delen. En dat gebeurt ook met liederen en muziek. Met hartstocht als dat maar even kan. Die wekelijkse oefening, want dat is de samenkomst op zondag ook, ga ik missen.

Is dan alles even goed gegaan? Nee, natuurlijk niet. Er waren ook teleurstellingen. Gemeenteleden die afhaakten. Grenzen die ik bemerkte bij mezelf in het optrekken met gemeenteleden. Maar de dankbaarheid overheerst in overgrote mate!
De laatste weken heb ik veel mensen bezocht. Helaas niet iedereen van wie ik de naam en adres nog had genoteerd om nog persoonlijk afscheid te nemen. Ik hoop dat we elkaar 8 juli nog zullen spreken.

En die Franse woorden in deze tekst…
Een van mijn voornemens is om mijn conversatie Frans te verbeteren. Ik kan mij aardig redden in Frankrijk, maar het kan vast nog wel wat beter.

à Dieu, God zij met u!

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 2 jul. 2018 07:41 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/Kees%20van%20Stralen%20150x150.jpg
Vieren en doen 

Zondag 8 juli is de afscheidsdienst. Het gelegenheidskoor zal medewerking verlenen, naast de drie vaste musici. Na de dienst is er een keur van activiteiten.
Zondag 15 juli zal mevr. ds. Klomp uit Amsterdam voorgaan. 

Overstappen 
Zondag 1 juli was de overstapdienst. Elf kinderen gaan na de zomer naar het vervolgonderwijs. Ze zijn daarmee geen kind meer, maar tiener.
De Jeugdband en het kinderkoor verleenden medewerking aan deze dienst.
Er waren twee wel heel bijzondere en ontroerende momenten in deze dienst. Het kinderkoor stond tegenover de overstappers en zong ze toe: De Here zegent jou…
En Quinty en Chiara Westerink zongen: Help mij om stil te zijn. Quinty speelde daarbij harp. 

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen

Activiteitenkalender

Geplaatst 28 jun. 2018 10:16 door Redactie Lichtkring


Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.Geniepoort

Geplaatst 27 jun. 2018 10:45 door Redactie Lichtkring

Door de dagbladen, radio en t.v. bent u de laatste tijd op de hoogte gehouden van de onrust in de gevangenissen, waarbij ook de gevangenis in Alphen aan den Rijn wordt genoemd.
Tijdens onze aanwezigheid op zondag merken wij hier niet zoveel van. Van de dominee horen wij wel het een en ander. Het zijn niet altijd vrolijke verhalen.
Er is in het gevangeniswezen tot nog toe erg veel onduidelijkheid geweest: welke gevangenissen gaan sluiten en naar welke gevangenis worden zij, PI-werkers, overgeplaatst? 
PI-werkers gaan solliciteren of zijn aan het solliciteren.
Onrust onder personeel, onrust onder gedetineerden en ook de geestelijke verzorgers weten nog niet exact waar zij aan toe zijn.
Allemaal factoren die de rust en de werksfeer niet bevorderen. Onrust bij het personeel brengt ook onrust bij de gedetineerden. De mannen die er verblijven zijn niet allemaal stabiele figuren en reageren dan ook direct op een wat andere sfeer.
Zij dragen hun verleden, waar zij niet goed raad mee weten, met zich mee en weten niet wat de toekomst hen zal brengen. Zij hebben vooral rust en leiding nodig.
Doordat er in de Geniepoort een grote renovatie bezig is, staan er enkele afdelingen leeg. Er zijn minder gedetineerden gehuisvest omdat alle cellen gerenoveerd moeten worden.
Het aantal bezoekers in de kerkdiensten is daardoor ook enigszins teruggelopen. Opvallend is wel dat degenen die aanwezig zijn, trouw zijn in hun bezoeken en zich ook rustig gedragen.
Een volgende keer hoop ik een wat vrolijker bericht te kunnen geven.
Hartelijke groeten,
Corrie Clement

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 27 jun. 2018 10:38 door Redactie Lichtkring

Alle goeds
Ds. Peter Smilde heeft het op hem uitgebrachte beroep uit Drachten aangenomen.
We feliciteren hem met deze beslissing en wensen hem en zijn vrouw Ymkje alle goeds in Friesland, onder de hoede van de Eeuwige en Nabije.

Zal even anders zijn…
Voor de jaarwisseling van 2018/2019 zal ds. Vonhof, predikant van de Adventskerk, met emeritaat gaan. Dat betekent dat ds. Ronelle Sonnenberg straks een poosje de enige PKN predikant in dit deel van Alphen aan den Rijn zal zijn.

Vlaggen
Wie onlangs door de wijk Kerk & Zanen kwam, kon het zien: veel vlaggen met een schooltas eraan. Voor allen die geslaagd zijn: gefeliciteerd. Een nieuwe levensfase van vervolgstudie breekt nu aan.
En ik ken enkele adressen waar de vlag niet of nog niet uitgestoken is. Een herkansing levert hopelijk alsnog resultaat op. En als het helemaal niet is gelukt, kunnen de mogelijkheden die zich nu voordoen, hopelijk soelaas bieden.

Kerstspektakel 2e kerstdag.
Het besluit is al genomen: we gaan het doen! Een Kerstspektakel op Tweede Kerstdag in de Lichtkring. Met een eenvoudige maaltijd en ontmoetingen en spelletjes en bij goed weer een kleine wandeling en …
Maar nou vul ik het al in. Na de zomer gaat een aantal mensen zich buigen over het programma. Maar u kunt vanaf nu al weten dat er in de Lichtkring een activiteit zal zijn.
Let maar op…

Graag tot zien op 8 juli. Bij de afscheidsdienst ’s morgens of bij de activiteiten na deze dienst.

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen

Bericht van ds. Annemarie Six-Wienen

Geplaatst 26 jun. 2018 07:27 door Redactie Lichtkring

In de afgelopen periode heb ik verschillende gemeenteleden bezocht. Het is bijzonder om kennis te maken met mensen en hun levensverhaal te horen. Daarnaast hebben we onlangs de laatste Bijbelclub voor de zomervakantie bij Dukdalf gehad. We dachten met elkaar na over bidden.

Vervanging van ds. Ronelle Sonnenberg, daarna vervanging van ds. Kees van Stralen
Als vervanger van ds. Ronelle Sonnenberg kom ik graag bij u langs. U kunt me bellen (06 129 119 53) of mailen (annemarie.six@filternet.nl). Vanaf 20 augustus hoopt ds. Ronelle Sonnenberg zelf weer beschikbaar te zijn. Mijn vervanging van Ronelle loopt tot en met juli. Vanaf 1 augustus ben ik echter opnieuw beschikbaar, dan voor één dag in de week. Na het vertrek van ds. Kees van Stralen zal ik dus weer vervangende werkzaamheden doen. Zo zal ik onder meer de seniorenkring en de leeskring leiden. Ik vind het leuk en fijn om op deze manier nog betrokken te blijven bij de Lichtkring.

Vakantieperiode en waarneming
Van 9 tot en met 31 augustus heb ik vakantie. Tussen 9 en 20 augustus kunt u voor dringende pastorale zaken contact opnemen met Annet Nievaart. Zij verwijst u dan naar een collega door. Het telefoonnummer van Annet is 0172 426 327. Als zij via dat nummer niet bereikbaar is, kunt u het nummer van haar mobiele telefoon gebruiken: 06 1 000 47 69. Vanaf 20 augustus is ds. Ronelle Sonnenberg weer beschikbaar.

Seniorenkring 19 september
De eerste seniorenkring is op woensdagmorgen 19 september. Ik ben nog aan het broeden op het onderwerp van die morgen.

Leeskring 26 september
Op woensdagavond 26 september vindt de leeskring plaats. We hebben dan "De acht bergen" van Paolo Cognetti gelezen (De Bezige Bij, 2017). Als u het ook wat lijkt om dit boek met elkaar te bespreken: van harte welkom!

Zegenbede van Clara van Assisi
Ik sluit dit bericht af met een zegenbede van Clara van Assisi. Zij leefde van 1194 tot 1253. Onder invloed van de misschien bekendere Franciscus van Assisi gaf zij haar maatschappelijke positie op en stichtte een orde: de orde van de clarissen.

"Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade,
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen,
dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien".

Vrede en alle goeds,
Ds. Annemarie Six-Wienen

Dank!!

Geplaatst 26 jun. 2018 07:18 door Redactie Lichtkring


Met dankbaarheid kijken we terug op de doopdienst van afgelopen zondag. Het betekent voor ons veel dat onze zoon is gedoopt en bij de gemeente van Christus hoort. 
En wat staat er een warme en betrokken gemeente om ons en onze kinderen heen. 
De prachtige cadeaus maken ons wel verlegen (het autootje, het stoeltje en de boekjes, de gevulde envelop, het is veel te gek), maar we waarderen ook de verbondenheid die hier doorheen klinkt. 

Hartelijk dank. Het was goed en fijn u weer te ontmoeten. Tot ziens!

Hartelijke groet, mede namens Lammert,
Ronelle Sonnenberg1-10 of 1837