Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Aanvangstijd gezinsdienst kerstavond

Geplaatst door Redactie Lichtkring

Let op!

Niet overal staat de aanvangstijd van de gezinskerstdienst goed vermeld.
Deze dienst begint op zondag 24 december om 19.00 uur!

Welkom!

Derde advent

Geplaatst door Redactie Lichtkring

Lezing: Jesaja 35: 1 – 7

Jesaja spreekt in donkere tijden. De Assyriërs staan op het punt Jeruzalem te veroveren. De koning van Israël had toenadering gezocht tot de Assyriërs, om te kunnen delen in hun macht. Jesaja had hiertegen gewaarschuwd om een ramp te voorkomen. Maar niemand geloofde Jesaja. Zijn analyse blijkt juist. Het is te laat.
Nu spreekt Jesaja namens God bemoedigende woorden: God verlaat niet wie in nood zijn.
Er komen andere tijden. Jesaja spreekt over een belofte van Vrede.

We zien in de schikking aan de linker kant van de weg zand en keien die verwijzen naar de woestijn en dorre vlakte.
Er is hoop richting kerst: aan de rechter kant van de weg begint al mos en gras te groeien en bloeit er een lelie welig.


Activiteitenkalender

Geplaatst 14 dec. 2017 11:42 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.

nevendienstproject 2e advent

Geplaatst 13 dec. 2017 10:43 door Redactie Lichtkring

Ga je mee dwalen 

De kortste weg, de weg náár school 
kantoor of de fabriek. 
Maar als ik klaar ben en vertrek 
hoor ik een stem, muziek, 
dan fiets ik door, een nieuwe buurt; 
ik groet wie ik niet ken 
ik word een wereldreiziger, 
ontdek wie ik echt ben. 
De lucht is blauw, de bomen groen, 

daar staat ma: 
waar was je nou gebleven? 
de ramen staan wijd open, 
maar dan plots wordt het grijs en koud, 
mijn band loopt leeg, ’k moet lopen 
De eerste druppels, bedrijvenpark, 
nou park kun je vergeten. 
’t is dicht beton al wat ik zie. 
straten, nu nog even 
dan ben ik thuis en 
Ik ben niet op tijd voor ’eten 
Maar dan ineens herken ik weer 
de straten, nu nog even 
dan ben ik thuis en daar staat ma: 
waar was je nou gebleven?

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 13 dec. 2017 10:14 door Redactie Lichtkring

Diensten en bijeenkomsten

Vierde advent en kerstavond vallen dit jaar op dezelfde dag, een zondag. ’s Ochtends gaat stagiere/leervicaris Martine van der Herberg voor. De lezing is Lukas 1:26-38.

’s avonds gaat het om 19.00uur bij de gezinskerstdienst over het volgen van de ster. Het belooft een inhoudsvolle en creatieve dienst te worden, waarbij de jeugdband de muziek begeleid. Anders dan voorgaande jaren is er dit jaar geen lampionnentocht.

In de kerstnachtdienst staat Lukas 2: 15-20 centraal. ‘Er even tussenuit…een tijd van aanbidding en bezinning’. Het gelegenheidskoor verleent zijn medewerking evenals harpist Werner Pison.

Voor de kerstnachtdienst uit is er vanaf 21.00 uur voor jongvolwassenen de gelegenheid om elkaar in de kelder te ontmoeten bij de Christmas Meetup en om met het feest van kerst inhoudelijk en creatief aan de slag te gaan.

Vrijdag 29 december is er de Top2000. Er is ruimte voor bezinning, actie en natuurlijk volop voor muziek. Het thema is grenzen stellen. Aan mij om na te denken ; Over de grens: tot hier en niet / hoe / nu verder?

31 januari is er in de Adventskerk om 18.30 een oudjaarsavonddienst. Het gaat om een gezamenlijke dienst van de Adventskerk, de Maranathakerk en de Lichtkring.

5 januari is er om 15.30uur een nieuwjaarsdienst in Zuidervaart. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie.

14 januari is er een dienst waarin ambtsdragers bevestigd worden. Tevens nemen we afscheid van ambtsdragers. De lezing is uit Johannes 2: 1-11.

Tot slot
In week 46 heb ik een gift van 50 euro ontvangen voor de wijkkas.

Van 2-4 januari ben ik drie dagen weg. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mijn collega ds Van Stralen.

Ik wens u allen een vrolijk en gezegend kerst toe. Een kerst waarin Gods komst op aarde in het kind in de voederbak tot onze verbeelding zal spreken, ons doet verwonderen, ons bemoedigt en ons aanzet tot aanbidding. Want dat kerst goddelijk is, dat is een ding wat zeker is. Kerst verzint geen mens. Met dit kind kunnen we het nieuwe jaar in. Vrede en goeds gewenst.
Ds Ronelle Sonnenberg

Tweede advent

Geplaatst 13 dec. 2017 10:13 door Redactie Lichtkring

Lezing: Lucas 3: 2-6 en Lucas 1: 5-20

De vertelling van Johannes op tweede advent is gebaseerd op Lucas 3 vers 2
tot 6 en grijpt terug op het verhaal van
Zacharias en Elisabeth in Lucas 1 
vers 5 tot 20.
In de vertelling gaat het over Johannes
voorbereiding op zijn rol als wegbereider
voor Jezus.
Wij mensen zoeken altijd weer onze weg.
In dit verhaal is de woestijn een plek
waar je moeilijk je weg kunt vinden,
een plek om te verdwalen.

We zien in de schikking zand liggen met stenen als een pad in de woestijn.
Een schaal met water en doopschelp
die verwijzen naar het dopen.
En een woestijnroos, ook wel onechte roos van Jericho genoemd.
Een plantje dat helemaal kan uitdrogen en door toevoeging van water zich openvouwt en groen wordt.Bericht vanuit de Geniepoort

Geplaatst 12 dec. 2017 10:16 door Redactie Lichtkring

De maand december is voor de dienst Geestelijke Verzorging een drukke maand. Naast het gewone werk van contacten met gedetineerden, het leiden van gespreksgroepen en kerkdiensten dient er ook het nodige gedaan te worden om voor de mannen de feestdagen ook een feest te laten zijn.
Het is niet eenvoudig, de mannen zijn die dagen alleen op hun cel, verstoken van een maaltijd en gezellig samenzijn met het gezin, familie of vrienden.

Er wordt dan ook altijd een poging gedaan om de eenzaamheid enigszins te verzachten.
Ook dit jaar kwam er van de PKN gemeente Rijnsburg een grote vrachtwagen met een fruitbakje voor iedere gedetineerde. Een bakje met tien stuks fruit erin, die zij op zaterdag
9 december in hun cel mochten ontvangen.

Voor die gelegenheid mochten de vrijwilligers op de afdelingen van Maatschaplaan en Eikenlaan komen en de bakjes persoonlijk aan de mannen in hun cel overhandigen.
Stichting Poortwachter had dit jaar een bedrag geschonken om de mannen een zakje met drie kerstkaarten en decemberzegels te geven, die zij naar hun familie of vrienden kunnen sturen.

De leiding van “Crea” werd gevraagd een aantal kaarten te maken.
Op de afdeling werd dit met heel veel enthousiasme ontvangen en een paar maanden heel hard gewerkt. Eén van de gedetineerden nam zelfs ’s avonds het werk mee naar zijn cel om er aan te werken. Resultaat 500 erg mooie kerstkaarten, de meesten 3d kaarten.
Duizend kaarten en 1500 decemberzegels werden erbij gekocht en deze samen met de fruitbakjes op de cellen uitgedeeld.
De mannen waren erg blij met deze cadeaus en zondag 10 december was dit, na de kerkdiensten, het onderwerp van gesprek. Zij lieten duidelijk merken met hetgeen zij gekregen hadden dankbaar te zijn.

Vrijdag 22 december wordt door de pastor en dominee de kerkzaal voor de Kerst gereed gemaakt. De ons bekende Anneke Booij verzorgt, zoals zij al een aantal jaren doet, de bloemstukken voor in de kerkzaal en de koffiekamer.
Na de diensten op eerste kerstdag is er koffie, thee en chocolade melk met kerstbrood.
Bij het verlaten van het stiltecentrum ontvangen alle mannen en pakje.

Mogen wij, wanneer wij gezellig samenzijn, denken aan hen die op dat moment geen gezelligheid ervaren. Gedenk in uw gebeden ook hun vrouwen, vriendinnen en kinderen.
U allen Gezegende Feestdagen gewenst, Corrie Clement.

Contactmaaltijd 22 december

Geplaatst 12 dec. 2017 10:15 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/contactmaaltijd%20150x150.jpg
In november heeft iedereen genoten van de stevige winterse soepen.
Dit keer zullen we u wat lichtere soepen voorschotelen.
Daarnaast zullen er een aantal salades voor u klaar staan.
De maaltijd sluiten we af met koffie en een sneetje kerstbrood.
Voor januari staan er een stamppotmaaltijd op de agenda.
Voorafgaand aan alle maaltijden is er een korte bijeenkomt met zang, enkele mededelingen en gebed.
Daarna gaan we om ongeveer 18:00 uur aan tafel.
Wilt u erbij zijn meldt u dan aan, u bent vanaf 17.15 uur van harte welkom.
Aanmelden kan bij Emmy de Jong 0172- 497789 of Kees Nievaart 0172-426327.

Namens alle medewerkers en deelnemers wensen wij u fijne feestdagen.

Alvast voor uw agenda de volgende contactmaaltijd is op 26 januari.

Uit de kerkenraad

Geplaatst 12 dec. 2017 10:15 door Redactie Lichtkring

De kerkenraad heeft op 20 november de laatste vergadering van dit jaar gehad. Daarvan wil ik graag verslag doen. November is de maand van de begrotingen. Met de nodige aandacht zijn de begrotingen 2018 van het college van kerkrentmeesters, de Diaconie en de ZWO opgesteld. De kerkenraad heeft alle begrotingen vastgesteld, met dank aan de opstellers.

Bij de ontvangen post was een uitnodiging van de PKN voor een kennismakingsavond in de nieuwe classis, waar ook Alphen onder valt. In het kader van ‘Kerk 2025’ (het beleidsplan van de generale synode van de PKN in de komende tien jaar) is besloten het aantal classes terug te brengen van 75 naar 11. Een grote verandering.

Van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah ontvingen we het verzoek om verlenging van hun uitzending naar Libanon met twee jaar, tot medio 2020. De kerkenraad heeft hun verzoek gehonoreerd.

Binnen het pastorale team is nagedacht over een andere wijkindeling, van acht naar vijf wijken. Nu wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Het college van kerkrentmeesters meldt dat na de verhuizing van ds. Kees van Stralen de pastorie leeg staat. De opties, tijdelijk verhuren tot er een nieuwe predikant komt of verkopen, zijn zorgvuldig afgewogen. Besloten is de pastorie te verkopen. De kerkrentmeesters zijn ook druk met de voorbereidingen voor actie kerkbalans, die op 21 januari start.

Veel mooie activiteiten staan in december op de rol. Op 16 december de Kerstwandeling, op tweede Kerstdag de Kerst-Inn met als thema: heel de Lichtkring bakt en op 29 december het Top2000 Relicafé, het muzikale eindejaarsevenement voor jong en oud. Daarna op 5 januari de nieuwjaarsreceptie voor de 70+ gemeenteleden. En alvast verder vooruitkijkend: rond Pinksteren 2018 is er weer ‘Feest van de Geest’. In 2016 was dit het grootste landelijke kunstproject in Nederland, waaraan 160 kerken en bijna 200 kunstenaars hebben meegedaan. Net als in 2016 doet de Lichtkring in 2018 ook weer mee. Het thema is: Levensadem. In januari vindt ter voorbereiding een inspiratieavond plaats in de Lichtkring.

Zoals gebruikelijk is het tweede deel van de avond besteed aan een themabespreking, dit keer over belijdenis doen. Om allerlei redenen doen steeds minder mensen in het openbaar belijdenis van hun geloof. Verkennend is nagedacht over mogelijk andere vormen.

Met vriendelijke groet,
Hennie van der Ouw, scriba

Van de Diaconie…………

Geplaatst 11 dec. 2017 06:44 door Redactie Lichtkring

De eerste sneeuw van deze winter hebben we al weer gehad en in veel huiskamers staan de kerstbomen gezellig te stralen. Voor de diaconie een vrij drukke, maar ook fijne tijd met veel activiteiten zoals de kerstpakkettenactie, de 2e kerstdagmaaltijd en de nieuwjaarsbijeenkomst. We hopen u deze kersttijd weer te ontmoeten en wensen u via deze weg gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2018.

Kerstspektakel
Kerst vier je samen! Dat was het uitgangspunt om de kerk op 2e kerstdag te openen voor ontmoeting en samen gezellig eten. Doe daar nog een taartenbakwedstrijd bij en het Kerstspektakel 2017 was geboren.
We zien uit naar dit spektakel en gezellig samenzijn op 2e Kerstdag 2017!

Nieuwjaarsontmoeting 70+

De jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder zal worden gehouden op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 14:30 tot 16:45 uur. Ook rond de dienst in Zuidervaart zal het nieuwe jaar worden gevierd. De persoonlijke uitnodigingen hiervoor worden reeds verspreid door de wijkteams. Aanmelden kan via Annet Nievaart (telefoon 426327, e-mail: annet.kees.nievaart@ziggo.nl).

Diaconaal beleidsplan 2025
Zoals u wellicht heeft vernomen is dit jaar het beleidsplan 2025 van de Lichtkring uitgekomen. Dit beleidsplan vormt de basis voor de verschillende geledingen binnen de Lichtkring om invulling te geven aan de eigen activiteiten en beleid.
Als diaconie hebben we dit jaar ook nagedacht over ons beleid voor de komende jaren, waarbij we willen behouden wat goed en waardevol is en daarnaast relevant willen blijven in de steeds veranderende maatschappij.
Op de website van Lichtkring, www.pkn-lichtkring.nl, kunt u het diaconaal beleidsplan vinden. Mocht u dit graag op papier ontvangen of heeft u andere vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Collectedoelen
De diaconale collectes eind december 2017 en begin januari 2018 zijn bestemd voor:
24-dec-17   Circle4Life
24-dec-17 - Kerstavond Gezinshereniging statushouders via DPA
25-dec-17   Kerk in Actie – Geloof, Hoop en Syrië
31-dec-17   Stichting Dorcas
7-jan-18     Schuldhulpmaatje
14-jan-18   Stichting Nieuwe Alphenaren
21-jan-18   Zeister Zending Genootschap

Wilt u buiten de collectes om rechtstreeks aan de diaconie overmaken dan kan dit via bankrekeningnummer: NL72TRIO0784885397 t.a.v. Diaconie PKN Lichtkring.

Vergeet uiteraard niet het doel van de collecte in uw omschrijving te vermelden.
Namens de diaconie, Arjo de Bruijn, diaconie@pkn-lichtkring.nl

1-10 of 1661