Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Activiteitenkalender

Geplaatst door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/activiteitenkalender%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.


JULIALGEMEEN
zondag21Presentatie Wilbert en Rima
donderdag25koffieochtend

Activiteitenkalender

Geplaatst 11 jul. 2019 09:27 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.


JULIALGEMEENJEUGD
donderdag18koffieochtend
donderdag18Creaclub
zondag21Presentatie Wilbert en Rima

Nieuwsbrief Netwerk Eenzaamheid

Geplaatst 9 jul. 2019 06:27 door Redactie Lichtkring   [ 9 jul. 2019 12:27 bijgewerkt ]

Het Netwerk Eenzaamheid Alphen aan den Rijn is in het leven geroepen om elkaar te informeren over de activiteiten die de leden organiseren en signalen rond eenzaamheid van burgers op de juiste plek te brengen. 

In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief nr. 2

Spiritueel koffertje

Geplaatst 7 jul. 2019 08:15 door Redactie Lichtkring   [ 7 jul. 2019 08:17 bijgewerkt ]

Zoals beloofd, hierbij de teksten van de dienst van vanmorgen bij wijze van spirituele bagage voor de zomer.
Om nog eens rustig te overdenken, te herkauwen, thuis of onderweg.

Voor de teksten kunt u hier klikken of het document onderaan dit bericht openen. 
Ook vindt u de teksten in het menu links op de pagina onder "Actueel-Spiritueel koffertje".
Wandelgroep- zomer 2019

Geplaatst 6 jul. 2019 05:48 door Redactie Lichtkring

Ochtendwandelingen

De ochtendwandelingen, op de eerste donderdag van de maand, gaan in de zomermaanden gewoon door. Dus op 1 augustus en 5 september kun je een wandeling maken van ongeveer 5 km (1 uur). We starten vanaf de Lichtkring en lopen over verharde wegen. Riek van Beusekom gidst deze wandelingen en voor eventuele vragen kunt je haar bellen, telefoon: 0172 - 494 807.

Leiden
Op donderdag 10 oktober a.s. staat een Hofjeswandeling in Leiden gepland. Frank van Ofwegen verzorgt deze middagwandeling en je kunt je bij hem opgeven, telefoon: 06 50 65 30 58, e-mail: fvanofwegen@ziggo.nl
We nemen de trein van 13.23 uur.
Treinkosten en consumpties zijn voor eigen rekening. Aanvullende informatie staat in de volgende Kerk en Samen en/of krijg je bij aanmelding. Opgeven voor 1 oktober a.s.

Boskoop
Wel eens naar Boskoop gelopen? Op zondagmiddag 25 augustus krijg je de kans! Start 14.00 uur vanaf de Lichtkring. Riek van Beusekom loodst ons er heen. We komen even op adem in restaurant ‘Roos’ en pakken de trein terug.
Je kunt je opgeven bij Riek, telefoon: 0172 - 494 807 
of bij Gerda Baerveldt, telefoon: 0172 - 495 575, e-mail: g.baerveldt@gmail.com
Treinkosten en consumpties zijn voor eigen rekening. Opgeven voor 19 augustus a.s.

Uitje Koffiegroep
Voor het jaarlijkse uitje van de koffie- met de wandelgroep is de datum al geprikt, donderdag 7 november a.s. 
Waar we heen gaan, maken we later bekend.

Voor vragen over de wandelgroep kun je terecht bij Gerda Baerveldt, telefoon:
0172 – 495 575, e-mail: g.baerveldt@gmail.com

Voor alle wandelingen geldt, dat iedereen die zin heeft om mee te lopen, welkom is.

We wensen jullie een fijne zomer en graag tot ziens.
Frank van Ofwegen, Gerda Baerveldt, Sonja Huisman en Riek van Beusekom.

Activiteitenkalender

Geplaatst 4 jul. 2019 21:25 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.

JULIALGEMEENJEUGD
maandag8kerkenraadsvergadering
donderdag11koffieochtend

Bericht van Ds Six-Wienen

Geplaatst 3 jul. 2019 09:11 door Redactie Lichtkring

Vieren en doen
Seniorenkring


De eerstvolgende keer dat de seniorenkring weer bij elkaar komt – woensdag 18 september – neemt ds. Anne-Marie van Briemen de leiding van de kring over.

Leeskring
De eerste leeskring van het nieuwe seizoen is op woensdag 11 september om 20:00 uur in de Lichtkring. We bespreken dan het boek Solitude. Een Indische familiegeschiedenis van Jeroen Thijssen, Nieuw Amsterdam 2015 (464 pagina’s).
De data voor de twee keren erna zijn: woensdag 30 oktober en woensdag 11 december.

Ontvangen gift
Een pastoraal bezoeker uit wijk C ontving een gift van € 50 voor de Lichtkring.

De komende periode hoop ik nog binnen de Lichtkring werkzaam te blijven. De details daarvan worden nog besproken. Door vakantie ben ik afwezig van 20 juli tot en met 16 augustus.

Vrede en alle goeds,
ds. Annemarie Six-Wienen

Een eigentijdse Job

Geplaatst 3 jul. 2019 09:11 door Redactie Lichtkring

Met de leeskring bespraken we de afgelopen keer Mintijteer van de Duitse schrijfster Esther Maria Magnis. De meningen over dit boek waren verdeeld, maar de meesten waren ervan onder de indruk. Het is een boek om meerdere keren te lezen omdat er zo veel aan gedachten in zit. Voor mij is het vooral een boek waarin iemand schrijft over haar weg met God. Of misschien beter: Gods weg met haar.

Aan het einde van haar studie religiewetenschappen schrijft Esther Maria Magnis een essay over waarom ze weer in God is gaan geloven. Een uitgever vraagt haar vervolgens hierover een boek te schrijven. Het wordt een persoonlijk en autobiografisch boek dat over haar leven gaat – vanaf dat ze kind is tot haar jongere broer op zijn drieëntwintigste overlijdt. Esther wordt christelijk opgevoed. Als ze een jaar of zes is, raakt ze er door een bijzonder moment van overtuigd dat God er is. Op haar vijftiende krijgt ze te horen dat haar vader kanker heeft. Zij, haar zusje en broertje bidden God hartstochtelijk om een wonder. Ze vertrouwen erop dat dat ook zal gebeuren. Uiteindelijk sterft haar vader als ze zeventien is. Ze gelooft dat God in zijn goedheid de kanker had kunnen dwingen zich terug te trekken. Na de dood van haar vader wil ze daarom niet meer in Hem geloven.

Ze beschrijft haar heftige gevoelens, haar wanhopige gedachten, haar woede, haar schreeuwen en het zwijgen van God. In haar worsteling herken je ook de worsteling van de bijbelse Job. Ook zijn er de momenten waarop God zich op de een of andere manier toch aandient – in weerwil van haarzelf. Eén van die momenten is als ze voor haar dementerende oma – die bij hen inwoont – kinderliedjes zingt, iets wat ze iedere avond doet. Op een avond is er opeens iets wat ze herkent. Wat ze zingt is een zin die ze als kind verbasterde tot mintijteer. De zin spreekt over de liefde van God voor mensen en doet haar terugdenken aan de Godservaring die ze als kind had. Ze schrijft: (…) ik denk dat daar het begin van mijn nieuwe geloof lag (p.182).

Dat nieuwe geloof wordt opnieuw beproefd als haar jongere broer Johannes ziek wordt. Als Johannes zijn onmacht uitschreeuwt in de kelder van hun huis, dwingt Esther hem om te bidden. Zij bidt, Johannes zwijgt. Ze sluit af met het Onze Vader. Dan volgt er een zacht ‘amen’ van Johannes. Esther schrijft: Een vriend vertelde me later dat Johannes, toen hij hem vroeg waar zijn geloof vandaan kwam, over dat moment in de kelder had verteld, waar hij tot God geschreeuwd had en toen had gebeden. Toen was God er plotseling. Daar kon hij zich niet tegen verweren (p.230). En zijn en haar geloof blijven, ook als hij sterft.

Ik vind Mintijteer een bijzonder boek. Het is een persoonlijk verslag van een zoektocht naar God en naar wat geloof voor haar betekent. Op een bepaalde manier gaat het tot op het bot. Het boek plaatst ook kritische kanttekeningen bij hoe weinig verschil er vaak nog is tussen de samenleving als geheel en de kerk (p.27). Dat stelt ook vragen bij hoe wij ons daartoe verhouden.

Mintijteer is tot op zekere hoogte een eigentijds Job-verhaal. Ondanks allerlei grote vragen blijft de ik-figuur vasthouden aan haar geloof in God. Een prachtig, diep en troostend moment is als ze zich realiseert dat God ook geleden heeft: God had al geleden, en zoals Johannes nu met hem sprak, leek het alsof het juist op dat moment gebeurde, alsof HIJ geen centimeter week van het kind dat hij liefhad, alsof hij het geen seconde uit zijn ogen liet, alsof hij zich had voorgenomen de hele tijd ononderbroken niet een seconde eerder zijn marteling aan het kruis op te geven dan die bij de jonge man, die daar op dat bed lag, voortduurde. HIJ bleef en bleef en bleef. En in de tussentijd wendde Johannes zijn gezicht en keek hem aan – en voor die momenten, voor die ontmoetingen heb ik geen woorden (p.231).

Als u nog een boek zoekt om deze zomer te lezen is dit wat mij betreft een aanrader!
Ds. Annemarie Six-Wienen

Bericht van pastor Wilna Wierenga

Geplaatst 3 jul. 2019 09:10 door Redactie Lichtkring

Op zondag 7 juli kijken we in de Lichtkring even achterom.
(Anne Marie sprak ook al over het verhuizen en alles wat ze wel en niet meenemen).
Op deze morgen lezen en horen we citaten en zingen we liederen uit eigen kring uit de vieringen van het afgelopen half jaar.
Wat klonk er ter inspiratie, bemoediging en troost?
Welk lied is fijn om nog eens te zingen en welke tekst is mooi om nog eens mee te nemen in de zomer?
Of je nu weggaat of thuisblijft, er zit voor iedereen wel iets in de ’spirituele zomer koffe'r die we komende zondag inpakken.
Van harte welkom om 09.30 uur in de Lichtkring
Pastor Wilna Wierenga


Bericht van ds. Anne-marie van Briemen

Geplaatst 2 jul. 2019 09:44 door Redactie Lichtkring

Vieren en doen

Op 14 juli lezen we met elkaar Lucas 10:25-37. Over de wetgeleerde die aan Jezus vraagt: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Als antwoord geeft Jezus hem geen kant en klaar antwoord, maar vertelt Hij hem de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Op 21 juli verwelkomen we Wilbert en Rima van Saane uit Libanon in de Lichtkring. Mooi om hen in ons midden te hebben en samen met hen de eredienst te vieren. Zij leveren een bijdrage aan de liturgie en na afloop van de dienst is er een korte presentatie.

Vakantieperiode
Om duidelijkheid te verschaffen over de aanwezigheid van de pastores in de zomervakantie, vindt u hierbij het overzicht van onze vakantieweken. Gedurende de hele vakantie is één van ons beschikbaar voor dringende pastorale situaties.
pastor Wilna Wierenga – afwezig van 15 juli t/m 29 juli
ds Annemarie Six – afwezig van 20 juli t/m 16 augustus.
ds Anne-Marie van Briemen – afwezig van 29 juli t/m 26 augustus.

Verhuizing
't Komt achter 't schot vandaan
Met dozen tegelijk
Praktisch soms, maar veelal zonder waarde
Dan denk ik ja,
De Meester had gelijk
Verzamelt u geen schatten op aarde
Bedenk als je je zolder
Vol gaat stouwen
Wie veel bewaart
Moet heel veel sjouwen


Toen ik onlangs het bovenstaande gedicht van Esdor van Elten op twitter las, moest ik grinniken. In de pastorie van Boskoop hebben we dan geen schotten op zolder waar van alles en nog wat achter staat, maar wel een grote kelder. Aan spullen geen gebrek. Er zijn al aardig wat ritjes naar de kringloop gemaakt. En terwijl ik dit berichtje typ, staan er om me heen talloze dozen en wordt het hier in huis steeds kaler en ongezelliger.
Op 10 juli verhuizen we naar de nieuwe pastorie, Zuiderkeerkring 379. We zien ernaar uit dat er een einde komt aan de maanden waarin we leefden ‘tussen twee huizen’. We hebben veel geverfd, geklust en gedaan in huis. Ook is er een verbouwing geweest, waardoor er nu o.a. een werkkamer is gekomen in de voormalige garage en er voor ieder kind een eigen slaapkamer is. Het is een ware metamorfose, het huis is prachtig opgeknapt. Met dank aan Arie Stapper, Jaap Reijneveld en het team van kerkrentmeesters.
We zijn erg blij dat we eindelijk echt kunnen gaan ‘landen’ en settelen in Alphen aan den Rijn. Het is al met al een pittig seizoen geweest. Het intensieve traject van het beroep, afscheid nemen van Boskoop, intrede doen in de Lichtkring, een pastorie waar veel in moest gebeuren, Anna deed ondertussen examen (en is geslaagd)… en nu dan de verhuizing. Heerlijk om als gezin in de zomervakantie op adem te kunnen komen en daarna fris aan de slag, in een nieuwe woonplaats en in een prachtig huis. Een hartelijke groet, ook namens Pieranna, Nilis, Jette en Anna,
ds Anne-Marie van Briemen

1-10 of 2141