Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Activiteitenkalender

Geplaatst door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/activiteitenkalender%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.


MEIALGEMEENJEUGD
vrijdag25contactmaaltijd25Clubkamp 25-27 mei
maandag28kerkenraadsvergadering
donderdag31koffieochtend

Afscheid Ds Kees van Stralen

Geplaatst 24 mei 2018 04:46 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/afscheid%20150.jpg
Na 16 jaren ‘trouwe’ dienst gaat onze dominee Kees van Stralen zijn toga definitief aan de wilgen hangen. Dat laten we als gemeente natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 

Eredienst 
Op zondag 8 juli wordt er om 9.30 uur ‘s morgens in de eredienst officieel afscheid genomen. Aansluitend willen we als gemeente op een meer informele en persoonlijke manier gedag zeggen. We stellen ons als commissie het volgende voor. 
 
Koffie met gebak 
Onder het genot van een kopje koffie en een smakelijke traktatie kunnen we al starten met het delen van herinneringen en het ophalen van anekdotes over de periode dat Kees in ons midden predikant was. 

Divers aanbod activiteiten
Aansluitend zijn er in diverse zalen activiteiten voor en door gemeenteleden. We hebben een divers aanbod en ter plekke kunt u naar keuze een zaal binnenlopen waar de activiteit is. Mocht een activiteit te veel aanmeldingen hebben dan vragen we u aan te sluiten bij een andere. 

Nog graag aanmelden om activiteit te ‘leiden’
Om alle kerkgangers de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een activiteit zijn we nog op zoek naar mensen die een leuke hobby (of iets anders) hebben die ze willen laten zien of waar ze mensen kennis mee willen laten maken. De eventueel te maken kosten kunnen worden vergoed. 

Collegetour
De activiteiten sluiten we gezamenlijk af met een samenzijn in de kerk waarbij ds. Kees van Stralen op een ‘collegetour-achtige’ manier wordt bevraagd. Dan kunt u die vraag stellen die u altijd al wilde stellen. Hiertoe vragen we u een opmerking, suggesties, vraag of stelling mee te nemen naar deze dag zodat de leider van de tour uw vraag kan stellen en Kees daarop kan reageren. U kunt deze ook van te voren mailen naar afscheidlichtkringkees@gmail.com  

Lunch
Als afscheid eten we tenslotte gezellig met elkaar. Uiterlijk drie uur komt er een echt einde aan de periode dat Kees onze wijkpredikant was. 

Cadeau
Kees heeft aangegeven heel graag een nieuwe fiets te willen aanschaffen. Na 16 jaar intensief gebruik in en rond Kerk en Zanen is de fiets wel versleten. Vindt u het fijn een bijdrage aan het afscheidscadeau te geven dan kunt u uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL31 RBRB 0851 5908 96 t.n.v. Protestantse Gemeente de Lichtkring, onder vermelding van ‘cadeau Kees van Stralen’. 

Glossy “De Kees”, glamour-editie
U kent die bladen vast wel. Elke zichzelf respecterende bekende Nederlander geeft tegenwoordig een blad uit die zijn/ haar eigen naam draagt. Wij willen graag “De Kees” maken. Daartoe nodigen we u uit om een ervaring, gedicht, verhaal, foto of iets dergelijks aan te leveren zodat wij dit kunnen bundelen en te zijner tijd tot de “Kees” kunnen samenvoegen.
Stuurt u uw bijdrage, bij voorkeur digitaal, naar Rijk Huisman, hij zal de eindredactie voeren: rijk.huisman@hetnet.nl.
Heeft u vragen of wilt u iets delen, laat het ons weten! 

Met vriendelijke groeten,
Wilma Poot, Gert Jan Wijlhuizen, Wim van Tongeren en Marjo Dethmers
mailadres afscheidlichtkringkees@gmail.com
mobiele nummer Marjo 06 39843948

Liturgische bloemschikking Pinksteren

Geplaatst 24 mei 2018 04:44 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-6/Liturgische%20bloemschikking%20Pinksteren%202018%20150x150.jpg
Deze schikking heeft de letter ‘Beth’ als achtergrond.
Dit is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet en de eerste letter van het boek Genesis en daarmee ook de eerste letter van de Bijbel.
‘Beth’ betekent ‘huis’; de vorm van de letter lijkt ook wel wat op een huis.
In het Hebreeuws heeft iedere letter van het alfabet een symbolische betekenis.
De ‘Beth’ vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan.
De toekomst is open.


https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-6/Liturgische%20bloemschikking%20Pinksteren%202018.JPG

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 24 mei 2018 04:40 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/Kees%20van%20Stralen%20150x150.jpg
Vieren en doen 

Zondag 27 mei mag ik, ds. Kees van Stralen, weer voorgaan. Ditzelfde weekend is er ook een kinderkamp van de Lichtkring en we gaan, zoals we dat jaarlijks doen, proberen tijdens de dienst telefonisch (beeld?)contact te krijgen. Op hetzelfde moment van de dienst in de Lichtkring is er nl. een interactieve kampdienst. Altijd spannend om dat contact te leggen. Ik heb een keer een net fout telefoonnummer op gekregen van iemand van de kampleiding en belde tijdens de kerkdienst in de Lichtkring een mevrouw uit haar bed. Dat was wel bijzonder…met wie spreek ik, vroeg de mevrouw tot twee keer toe…
Zondag 3 juni gaat ds. Annemarie Six – van Wienen voor. 

Feest van de Geest 
We kijken terug op een goed Feest van de Geest. Met Hemelvaart kwamen er zo’n 60 mensen naar de Lichtkring en dat was goed, want het leverde mooie gesprekken op.
Hanneke Leroux, de dichteres die aan de Lichtkring was gekoppeld, was er een aantal uren en dat werd gewaardeerd. Zij heeft een ‘Lichtkring’ gedicht gemaakt met verwijzing naar o.a. vluchtelingen. Dit gedicht hing, naast ander werk van haar, in de kerk, naast het kunstwerk dat we twee jaar geleden van asielzoeker Dani hebben gekregen.
Elly Veelenturf maakte een letterfontein. Die hing boven het Liturgisch centrum en speelde een rol bij de Pinksterdienst. Beide kunstenaars waren aanwezig bij de Pinksterdienst en gaven toelichting bij hun werk. Dat was goed.
Wat ook heel goed was de muzikale medewerking. Wim Warnaar orgel, Saskia van Doorn piano en een blazerskwartet Anne-Jet Plat, Frank Ohm, Mariska Tol en Renske Pison.
Ook dat droeg bij aan een ware Pinkstersfeer en uitbundige samenzang. 

Marriage Course 
Donderdag 24 mei gaat deze cursus van start.

Seniorengroep
Woensdagmorgen 16 mei gingen we in gesprek met Maarten den Dulk, auteur van
‘Voor een nieuw begin, de agenda van Genesis’. Het werd met recht een interactieve bespreking, een levendig gesprek.
De volgende bijeenkomst van de Seniorenkring is 20 juni. Na de zomer zal ds. Annemarie Six – van Wienen met de groep verder gaan. Data zijn al bekend gemaakt. Het blijft de woensdagmorgen.

Emmausgroep
Dinsdagavond 19 juni komen we weer bij elkaar. Na de zomervakantie zal Martine van der Herberg met de groep verder gaan. Data zijn al uitgewisseld.

Leeskring
Woensdag 23 mei was de laatste boekbespreking van dit seizoen. Na de zomervakantie zal ds. Annemarie Six – van Wienen het voortouw nemen bij deze groep.  

Felicitatie
We feliciteren ook vanaf deze plek ons gemeentelid Rijk Huisman met de Koninklijke onderscheiding die hij onlangs kreeg opgespeld.

Koffieochtenden, een oproep
Al vele jaren komt er op donderdagmorgen in de Lichtkring een aantal mensen koffiedrinken. Dat is goed en fijn. Ongedwongen even bijpraten in een prettige sfeer.
U bent daar van harte welkom, ook om gewoon even binnen te wippen en aan te schuiven.
Degenen die dit organiseren, willen graag hun groepje uitbreiden met enkele gastvrouwen en gastheren. U kunt meer informatie krijgen van Adri Pons, tel. 492235.

Gift
Bij de scriba van de kerkenraad, Hennie van der Ouw, is een envelop door de bus gedaan met een vrijwillige gift van 500 Euro voor de kerk. Hartelijk dank. 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/pinksteren%202018.JPG

Wat een rijkdom aan liederen biedt het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen kunnen, zoals teksten, nog een poosje nagloeien. Dat geldt ook voor lied 701 dat we op Pinkstermorgen zongen. Ik citeer het laatste couplet: 

“Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan Zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.


foto: Joost Mooij
Een hartelijke Pinkstergroet,
Ds. Kees van Stralen

Meditatie

Geplaatst 23 mei 2018 08:28 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-6/stilte%20150x150.jpg
Als mijn hoofd of mijn agenda dreigt over te lopen van afspraken of activiteiten of teleurstellingen, val ik soms, even, stil.
Dan wil ik mijmeren. Tot rust en verstilling komen voordat ik weer verder kan gaan.
Teksten, ook van liederen, en gedichten kunnen bij dat mijmeren behulpzaam zijn. Ik blader dan wat en lees langzaam. Onlangs (her)las ik onderstaande gedichten. 
'Soms, in de stilte' 
Soms, in de stilte, waar ik ook ben,
tussen de mensen, snel in hun tred,
drukte en haast en gesloten gezichten,
open ik mij en wacht op wat komt,
voel ik mij verbonden met wat ik niet zeggen kan.

Voel mij verbonden, waar ik ook ben,
word ik hervonden, word ik gekend
door wat mij moed geeft, door Die mij blijft helen,
gids en geleide is op mijn weg,
die mij helpt wezen, te zijn die ik worden kan.

Daar in die stilte, waar ik ook ben,
voel ik die kracht weer, hoor ik die stem,
die mij terugvoert, terug naar de mensen
wie zij ook zijn, terug naar mijzelf,
ben weer verbonden met wat ik niet zeggen kan. 

Marijke de Bruijne

Ook teksten van Guillaume van der Graft/Willem Barnard, herlas ik onlangs. Zijn ‘Orthodox of niks’ bevat teksten waarvan ik in de lach kan schieten vanwege de rake observaties. Zijn dagboeken geven ook blijk van zijn scherpe maar ook geestige pen.
Het gedicht van Marijke de Bruijne laat zich treffend verbinden met een gedicht van Barnard:

Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte
geen sprake.
Alleen maar van zwijgen
zo hard als graniet
en dat kan je
doodeenzaam maken.
Maar de stilte:
dat is een tweestemmig lied
waarin God en de mens
elkaar raken.
***


Stilte, verstilling. Het is de zendtijd van de Heilige Geest.

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen

Bericht van de ZWO-commissie

Geplaatst 23 mei 2018 08:26 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/ZWO%20150x150.jpg
Vanuit de ZWO zijn wij u nog de opbrengst verschuldigd van de spaardoosjes die zijn ingeleverd. Het heeft het mooie bedrag van € 362,68. Een hartverwarmend moment hierbij was toen een meisje haar spaardoosje inleverde met de opmerking: ‘het zit vol met liefde’. De opbrengst zal gebruikt worden voor de ondersteuning van het vluchtelingenschooltje ‘Kab Elias’ in Libanon. 

Nog steeds kunt u oude mobieltjes en postzegels inleveren. Met enige regelmaat brengt Arie Verduijn ze naar het inzamelpunt in Utrecht. Kerk in Actie gebruikt de opbrengst, die in 2017 ruim € 30.000,- bedroeg, voor haar zendingswerk. Bij de zuil van de diaconie/zwo in de ontmoetingsruimte staat een verzameldoos voor de mobieltjes en postzegels. 

De ZWO-commissie (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp) geeft, als verlengstuk van de diaconie, invulling aan onze diaconale rol op mondiaal niveau. Dit gebeurt door financiële steun aan projecten die passen in de doelstelling. Momenteel zoeken wij iemand voor secretariaatswerkzaamheden. Voelt u zich aangetrokken tot onze missie en wilt u/jij ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op, ook voor meer informatie.

Annet Nievaart

Van de beroepingscommissie

Geplaatst 23 mei 2018 08:25 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/beroepingscommissie%20150x150.png
De vacature voor predikant staat hier op de website van de Lichtkring en is ook landelijk bekend gemaakt. Tot 28 mei kon men solliciteren. Nu kunnen we als commissie alle brieven gaan lezen en een eerste selectie maken aan de hand van het opgestelde profiel.
Ondertussen zijn de mensen gebeld van wie de namen door u als gemeente waren genoemd. Een paar van hen hebben zeer recent een beroep aangenomen; anderen gaan de vacature met aandacht bekijken, zeiden ze.
Vriendelijke groet,
Namens de beroepingscommissie, Marion de Groot

Altijd leerling

Geplaatst 22 mei 2018 04:59 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-8/Martine%20van%20der%20Herberg%20150x150.jpg
Altijd leerling
is de titel van een studieboek dat ik dit studiejaar heb gelezen. Ik zag het staan in mijn boekenkast voordat ik dit stukje wilde gaan schrijven en ik vind de titel wel passend. Dit jaar ben ik als predikant in opleiding ‘leerling’ geweest in jullie gemeente. In verschillende activiteiten, diensten en ontmoetingen heb ik mogen ontdekken wat het predikantsschap in de praktijk inhoudt. Zo heb ik veel geleerd van hoe ds. Ronelle Sonnenberg dit op haar manier invult en de laatste weken heb ik nog mogen zien hoe ds. Kees van Stralen dit doet. Zo heb ik dus mooi in twee keukens kunnen meekijken. 

Wat betreft activiteiten heb ik te veel gezien om te beschrijven, maar ik vind het leuk om het 24-uursberaad met de kerkenraad, het kloosterweekend met een groep jongeren en de Basics op een zondagmorgen te noemen. Het 24-uurs beraad en het kloosterweekend waren momenten waarin we als groep langer met elkaar optrokken waardoor je elkaar beter leert kennen. Het is mooi om te zien hoe mensen gedreven zijn om zich in te zetten voor de Lichtkring. Het kloosterweekend was een goede afwisseling van geloofsgesprek, gezelligheid en stilte. Tijdens Basics op zondagmorgen hebben we met de kinderen gepraat over vragen die zij hadden bedacht. We hebben gepraat over de schepping, over dinosaurussen, eigenlijk over allerlei soorten vragen. Het was erg leuk om te zien met wat voor vragen kinderen allemaal rondlopen en ik herkende de soort vragen waar ik als kind ook over nadacht. 

Als ik terugkijk op het jaar wordt me duidelijk dat ik veel geleerd heb. Niet alleen van activiteiten, maar ook van de inzet van gemeenteleden, van levensmomenten die mensen meemaken en van het geloof dat ze hebben. Dus ‘leerling’ ok, maar waarom ‘altijd leerling’? Na deze stage is de opleiding toch bijna afgerond? Aan het einde van deze stage ben ik inderdaad bijna klaar: ik moet nog een paar vakken en een masterscriptie afronden en dan komt er een einde aan mijn lange studententijd. Ik besef me dat het wat betreft predikantsschap dan pas echt begint. Ik mag dan het predikantsschap op mijn eigen manier gaan invullen met goede voorbeelden als spiegel en ervaringen in de Lichtkring als basis. Daarbij ben ik ‘altijd leerling’ in elke nieuwe situatie, maar belangrijker: ik ben altijd leerling van de grote leraar, van God, die in Jezus naar de mens toekwam. Dat is misschien wel het belangrijkste dat wij ook allemaal altijd leerling van Jezus zijn en altijd blijven leren over wat de Bijbel ons zegt, hoe God in mensen werkt en hoe God nabij is. 

Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!
Martine van der Herberg

Weekend in klooster Casella

Geplaatst 22 mei 2018 04:58 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-6/Weekend%20in%20klooster%20Casella%20-%20gebouw%20150x150.png
Het weekend van 20 t/m 22 april zijn wij met een deel van de kring van Anne Jet en Arnoud Plat samen met Martine van der Herberg naar Casella geweest. Casella is een klooster in de bossen van Hilversum die ruimte biedt voor jonge mensen om daar te komen voor stilte en ontmoeting. In Casella wonen sinds eind jaren negentig de zusters Augustinessen van st. Monica. Om het kloosterleven meer aan te laten sluiten bij de huidige maatschappij, ontstond deze nieuwe leefgemeenschap. Zij richtten zich in eerste instantie op de opvang van dakloze moeders en kinderen. Gaandeweg is deze missie verandert in een plek voor stilte en ontmoeting. 

Wij als groep hebben een weekend in Casella mogen doorbrengen en mogen ervaren hoe het is om eens stil te worden in het eigenlijk altijd maar doorrazende leven. Op uiteenlopende manieren hebben wij deze rust en stilte mogen ervaren. Toen we arriveerden op vrijdagavond was er allereerst een Taizé-viering waarbij ook veel andere mensen uit de omgeving aansloten. Wij hebben meegedaan met alle vieringen (de ochtend, middag en avondviering). De viering op de zondagochtend was een bijzondere viering, omdat we daar, zoals de zusters het noemden, met elkaar ‘de maaltijd van brood en wijn (hoewel het druivensap was)’ mochten vieren op een andere manier dan wij gewend zijn. We zaten met elkaar in een kring en ieder brak een stukje van het brood af en gaf dat aan degene naast zich. Toen iedereen een stukje brood had, aten we dat tegelijkertijd op. Daarna kreeg iedereen een eigen bekertje met wijn en dronken we het tegelijkertijd op. Dit gaf een speciale verbondenheid met elkaar en daarnaast waren we bewuster met de kern van ‘het heilig avondmaal’ bezig.
 
Naast deze vieringen hebben wij een stille tijd van drie uur lang gehad om in rust en stilte tot onszelf te keren. In deze tijd was er ruimte voor iedereen om op zijn of haar eigen manier te kunnen nadenken en tot rust te komen. Ik vond het zelf prettig om een stukje te gaan wandelen in het bos om in rust en stilte te kunnen genieten van de natuur.
Wij hebben de (nu 5) zusters geholpen met diverse klussen rondom het huis van helpen in de tuin tot het schoonmaken van de dakgoot.

Verder hebben wij op zondag na de viering koffie mogen drinken bij de zusters die ons vervolgens een rondleiding gaven door hun huis. Hierdoor kregen wij een beeld van hoe de zusters daar leven. Aansluitend hebben wij een stiltewandeling gemaakt met één van de zusters door het bos. Het eerste gedeelte van de boswandeling hebben wij in stilte gelopen en het tweede gedeelte kregen wij een tekst mee waar we over konden nadenken en met elkaar in gesprek konden gaan.
 
Dit weekend is voor mij een bijzonder weekend om op terug te kijken. Soms was het lastig om daadwerkelijk voor jezelf stilte te kunnen vinden, omdat je gedachtes vaak bleven draaien. Maar door de stilte had ik aan de andere kant ook juist tijd om tot rust te komen en na te denken over wat mij bezighoudt. Kortom het voelde aan de ene kant onnatuurlijk en vreemd om zo vaak stil te zijn, maar aan de andere kant ook fijn om tot rust te komen. 

Iris Versluys

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-6/Weekend%20in%20klooster%20Casella%20-%20groepsfoto.jpg


Bericht van ds. Annemarie Six-Wienen

Geplaatst 21 mei 2018 11:23 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/annemarie%20nieuw.jpg
De gloedvolle preek van bisschop Michael Curry tijdens het koninklijke huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle was wat mij betreft een mooie opmaat tot Pinksteren. Hij sprak over de bevrijdende kracht van de liefde. Met die liefde kunnen we van de oude wereld een nieuwe wereld maken. Want onzelfzuchtige, opofferende, bevrijdende liefde kan levens veranderen. En die liefde kan dus de wereld veranderen. Tot die liefde wil God ons bewegen. Want de bron van liefde is God zelf. En de Geest helpt ons om lief te hebben zoals God het bedoelt. Ik werd er enthousiast van. 

Giften voor de wijkkas 
Hieronder een bericht dat eigenlijk al eerder geplaatst had moeten worden….
Via het pastorale team van wijk vijf is in week 11 een gift van 50 euro ontvangen voor het jeugdwerk en van 20 euro voor de wijkkas. Hartelijk dank. 

Dukdalf 
Op 19 juni komt de Bijbelkring van Dukdalf weer samen. Van 19:00 tot 20:00 uur. 

Ten slotte 
Als vervanger van ds. Ronelle Sonnenberg kom ik graag bij u langs. U kunt me bellen (06 129 119 53) of mailen (annemarie.six@filternet.nl). 

Vrede en alle goeds,
Ds. Annemarie Six-Wienen

1-10 of 1804