Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Wijnactie open podium

Geplaatst door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-6/wijnglas%20150x150.jpg
Afgelopen najaar werd er een wijnactie uitgevoerd. De opbrengst was voor de helft bestemd voor de jongerenreis naar Tanzania en voor de andere helft voor de vluchtelingenschooltjes in Libanon. Helaas werd van de ingekochte witte wijn niet alles verkocht. Daarom proberen we tijdens het Open Podium op 2 februari de overgebleven flessen / dozen te verkopen. Per fles kost het € 6, per doos € 35, per 3 dozen € 100.
Voor het geval U daarbij niet aanwezig kunt zijn is het natuurlijk ook mogelijk op een andere manier te bestellen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar onderstaand e-mailadres en € 6 per bestelde fles, € 35 per bestelde doos van 6 flessen en € 100 per bestelde 3 dozen van 6 flessen over te maken op rekening NL 68 TRIO 0198102690 en name van ZWO de Lichtkring onder vermelding van “wijnactie 2018”.
Op 9 februari tussen 10 en 12 uur kunt u de bestelde flessen ophalen op Productieweg 3.
Mocht U niet in staat zijn de wijn op te halen dan kunt U contact Henk Gerling, Raadhuisstraat 179, mail henkgerling@gmail.com tel. 06 51045388.

Blog Hilbert Geerling uit Libanon

Geplaatst door Redactie Lichtkring

Ik ben weer in Libanon om op te treden voor kinderen in vluchtelingenkampen.
Op verzoek van een aantal mensen probeer ik een blog bij te houden..... Dus voor de geïnteresseerden hierbij de link naar mijn blog: Blog Hilbert in Libanon

Hilbert Geerling

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-8/Ronelle%20S%20150x150.jpg
Vieren en doen 

Zondag 20 januari nemen we afscheid van ambtsdragers en worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Ook legt een pastoraal medewerker belofte van geheimhouding af. We lezen Matteüs 13: 24-30; 36-43. 
25 januari is er weer Samen aan tafel op vrijdag. Welkom vanaf 17.15 uur. 

Afscheid 
Het moment van mijn afscheid komt rap dichterbij. Vanaf 1 februari ga ik volledig aan de PThU aan het werk. 15 februari is er een afscheidsavond en 17 februari een afscheidsdienst. Tussen 1 februari en 15 februari zal ik nog een paar zaken en gesprekken afronden. Verder maak ik de belijdeniscatechese die in twee groepen plaats vindt dit seizoen af. Hopelijk is er eind mei een belijdenisdienst.

De 5.5 jaar Lichtkring zijn de afgelopen tijd vaak in mijn gedachten. Hier een herinnering, daar een stuk tekst, hier een gedachte, daar een beeld. Hier vreugde, daar teleurstelling. Hier weten dat je tekort bent geschoten, daar weten dat je van betekenis hebt kunnen zijn. 

En steeds weer ervaren ‘dit is de laatste keer’; kringen, moderamen, kerkenraad, pastorale gesprekken, redactie vergadering kerkblad en ga zo maar door. Het is een intensieve tijd. Ik neem afscheid van een mooie vitale gemeente. Ja, er zijn kwetsbaarheden en moeilijkheden, laten we de gemeente niet vergeten in onze voorbeden. Maar wat hangen er figuurlijk gezien veel slingers. Wat valt er veel te vieren. Laten we de gemeente dan ook niet vergeten in onze dankgebeden.

Ik neem afscheid van De Lichtkring, maar ook van het gemeente predikant zijn. Ook dat laatste is voor mij ingrijpend, omdat ik het werk met heel veel plezier en overtuiging doe. Tegelijkertijd kijk ik uit naar de mooie opdracht die aan de PThU (Amsterdam) te wachten ligt. Dat ik die academische opdracht in verbinding met de kerk en het ambt kan en mag vorm geven, betekent voor mij veel. 17 februari is niet alleen mijn afscheidsdienst, maar tevens de dienst waarin ik word bevestigd als predikant met bijzondere opdracht. 

Sjaloom, ds. Ronelle Sonnenberg


De kerk een heilig volk?!

Geplaatst 15 jan. 2019 09:15 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/priesters%20150x150.jpg
Afgelopen week hebben we met de nieuwe ambtsdragers de bevestigingsdienst voorbereid. We kwamen te spreken over een zinnetje in het formulier dat het ambt er is om de gemeente te bepalen bij haar roeping: een heilig volk te zijn en een koninkrijk van priesters. Eerder was deze roeping een keer op een kring langsgekomen. Zowel op de kring als in de voorbereiding bleek dat we hier even goed over na moesten denken. We kunnen van alles over christenen zeggen: tobbers, zondaren, zoekers, gelovigen, leerlingen, en ga zo maar door. Maar een heilig volk en een koninkrijk van priesters, nee die taal gebruiken we niet zo snel. Niet alleen omdat het niet zulke alledaagse woorden zijn, maar vooral ook, omdat we direct denken: ‘Alsof we dat zijn? Nee, we zijn gewone mensen. Niets heiligs aan. Laten we ons hoofd wat dat betreft maar niet boven het maaiveld uitsteken.’ Zo is onze reactie al snel.

Maar hiermee komen we niet helemaal weg. Niet als we de bijbel lezen. Want daar wordt Israël en later de gemeente van Jezus een heilig volk genoemd. Nu wil dat niet zeggen dat christenen beter zijn dan anderen. Dat denken wij snel bij het woord heilig. Maar, het gaat daarbij niet om beter. Het gaat om apart gezet, met een bijzondere roeping. De roeping is te leven voor God en zijn Rijk. Zoals de sabbat een heilige dag is, apart gezet voor God.

En dan dat beeld van een koninkrijk van priesters. In Exodus 19 vers 6 staat: ‘een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk’. Het wil zeggen dat Israël geroepen is om de Heer te dienen. En dat Israël anderen bekend maakt met de Heer. Nu is het niet alleen een roeping. Dan zouden we nog kunnen zeggen: we worden ertoe geroepen, maar we komen er niet bij in de buurt. Nee, het is ook een belofte. Je zult het zijn. Petrus maakt in het Nieuwe Testament graag gebruik van die beelden als hij aan christenen, een minderheid in een heidense cultuur schrijft. ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (I Petr 2). De gemeente van Christus is door God zelf verworven om een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Zo hoog geeft Hij van haar op. Zo veel vertrouwen geeft Hij haar. Door Jezus maakt Hij het verschil, en daarom ook door hen die bij Jezus horen. Als we naar de werkelijkheid kijken, lijkt dit een onmogelijkheid, want wat zitten er in de kerk ook veel scheuren en duistere plekken. Dat is ook vandaag de dag aan alle kanten voelbaar. Maar voor God is dit mogelijk. Hij gelooft in de kerk. 

Hiermee sluit ik de serie meditaties die ik heb geschreven voor het wijkbericht en de website af. Laat deze roeping een heilig volk te zijn en een koninkrijk van priesters u blijven scherpen en bemoedigen.
Sjaloom
Ds. Ronelle Sonnenberg

Uit de kerkenraad

Geplaatst 15 jan. 2019 09:14 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-2/kerkenraad%20150x150.jpg
Met alle veranderingen in het team van onze predikanten en andere professionals kunnen we ons voorstellen dat u het spoor een beetje bijster raakt….. daarom tijd voor een duidelijk overzicht: 

o Per 1 februari vertrek ds. Sonnenberg. Ze maakt de belijdeniscatechese van dit jaar af.
o Per 17 maart intrede ds. Van Briemen (voor 100 %)
o Verlenging en uitbreiding van het contract van ds. Six-Wienen naar 40 % tot 1 juli. Haar taak omvat in hoofdzaak pastoraat en ze leidt de dukdalf Bijbelkring, de leeskring en de seniorenkring, ook is ze betrokken bij het teamoverleg en het consistorie.
o Per 1 januari is benoemd onze nieuwe kerkelijk werker Wilna Wierenga , haar contract is tot 1 september uitgebreid naar 70 %. Haar opdracht ligt vooral op het terrein van nieuwe wegen verkennen in diverse samenkomsten en ontmoetingen en in en muzikale expressie. In deze vacaturetijd zal zij ook een aantal keren voorgaan in de diensten.
o Martine van der Herberg (eerder stagiaire bij de Lichtkring) heeft een contract voor 10 % tot 30 april, zij leidt een catechesegroep en de Emmaüskring. 

Wij zijn blij dat met deze extra maatregelen de continuïteit in pastoraat en kringen gewaarborgd is. 

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad, Hennie van der Ouw, scriba

Afscheid en cadeau ds. Sonnenberg

Geplaatst 14 jan. 2019 10:12 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/afscheid%20150.jpg
Ds. Ronelle Sonnenberg gaat de Lichtkring verlaten. Daar hoort natuurlijk een passend afscheid bij. Dat gaan we doen op vrijdagavond 15 februari tijdens een informele bijeenkomst voor de hele gemeente. Onder het genot van een hapje en een drankje blikken we samen met Ronelle terug op de 5,5 jaar dat zij predikant was in de Lichtkring.
Op zondag 17 februari volgt de afscheidsdienst, om 10:00 uur in de Lichtkring. Tijdens deze dienst zal Ronelle ook door de synode van de Protestantse Kerk worden bevestigd tot predikant met bijzondere opdracht. Zo gaat Ronelle vanuit het ambt als predikant aan de slag als universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam.

U bent van harte welkom om beide afscheidsbijeenkomsten bij te wonen. Dus noteert u in de agenda:
• Vrijdag 15 februari, informele afscheidsavond vanaf 20:00 uur in de Lichtkring
• Zondag 17 februari, afscheidsdienst om 10:00 uur in de Lichtkring. 

Voor Ronelle is uw aanwezigheid bij deze afscheidsbijeenkomsten al een geweldig cadeau, maar als gemeente willen we haar toch graag nog iets aanbieden. Nu blijkt dat Ronelle en haar man Lammert sparen voor een nieuwe tent. Graag sparen wij een beetje met hen mee. U kunt een bijdrage doneren op rekeningnummer NL31 RBRB 0851 5908 96 t.n.v. Protestantse gemeente de Lichtkring, onder vermelding van 'cadeau ds. Sonnenberg. De komende zondagen zal er in de hal van de Lichtkring ook een collectebus zijn waar u een eventuele bijdrage in kunt deponeren. 

Alvast heel hartelijk dank! En graag tot ziens tijdens de afscheidsbijeenkomsten op 15 en 17 februari. 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de scriba via scriba@pkn-lichtkring.nl

Met hartelijke groeten,
Het voorbereidingsteam: Jurjen Bade, Sjoerd Smit, Hennie van der Ouw en Diana Boerefijn

Geniepoort

Geplaatst 14 jan. 2019 10:12 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-2/geniepoort%20150x150.jpg
Eerste Kerstdag werden er in de Geniepoort, in het mooi versierde “stiltecentrum” met kerststal en kerstboom, twee diensten gehouden, waarin voorgingen de Rooms Katholieke pastor Jan Lange en de protestantse dominee Sjoerd Pos.
De eerste dienst was redelijk bezet de tweede dienst goed bezet.
Omdat er binnen de PI grote renovaties plaatsvinden zijn niet alle cellen bezet en zijn de bezoekersaantallen ook niet groot.
De diensten waren heel feestelijk en zo beleefden de aanwezige mannen het ook. De kerstliederen werden, onder orgel spel van Bert van Dam, goed meegezongen en tijdens de verkondiging was het stil en iedereen vol aandacht voor de pastor die het over de schapen in de stal had en de schapen van de “Herder” Jezus. Op de plaats van de geboorte van Jezus waren er de herders, mannen die buiten de samenleving leefden, maar nu konden aanschouwen de nieuwgeboren Koning.
In de gesprekken onder het genot van een kopje koffie, een glas chocolademelk met het kerstbrood, hoor je in de gesprekken met de mannen, meer dan op een gewone zondag de opmerkingen; niet in het gezin zijn, niet in de huiselijke kring, niet bij de kinderen kunnen zijn en het gemiste contact met de familie. Een aantal mannen geeft dan ook toe blij te zijn dat de vrijwilligers er zijn, even een ander gezicht, even iemand anders om mee te praten.
Na de kerkdienst gingen zij weer naar hun cel waar zij de kerstdagen in eenzaamheid doorbrachten.
Laten wij in onze gebeden alle werkers in de Penitentiaire Inrichtingen niet vergeten.
Hartelijke groeten, 
Corrie Clement

Van de Diaconie

Geplaatst 14 jan. 2019 10:11 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/diaconie%20150x150.jpg
Met veel plezier en dankbaarheid kijken we terug op de mooie middag van 4 januari. Toen hebben we met ongeveer 75 gemeenteleden van 70 jaar en ouder getoost op het nieuwe jaar. Ook mochten we genieten van een muzikale verrassing door Vera van der Nagel en Esther Lefeber. De middag werd mooi afgesloten door Annemarie Six.
We nemen als diaconie afscheid van Adriaan Lefeber en Stephen Rotteveel. Dankbaar zijn we voor hun bijdrage en inzet de afgelopen jaren. Adriaan onder andere als voorzitter en jeugddiaken en Stephen als afgevaardigde naar het Diaconaal Platform Alphen. Beiden zijn ook altijd zeer betrokken geweest bij de hulp aan de vluchtelingen en statushouders die we in de Lichtkring hebben mogen verwelkomen en hebben mogen ondersteunen.
We verwelkomen Menno van Doorn die zich onder andere gaat inzetten voor het thema duurzaamheid in kerk en samenleving. We verheugen ons op de samenwerking! 

Jeugddiaken gezocht! 
Als diaconie zouden we het fantastisch vinden om in 2019 weer met zijn 5-en (of zelfs 6-en) te zijn om met elkaar het mooie werk van de diaconie te kunnen doen. Met name zoeken we iemand als jeugddiaken. Je maakt dan onderdeel uit van de jeugdraad om daar met en voor jongeren activiteiten te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld door met elkaar vrijwilligerswerk te doen tijdens NL doet of juist om eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Spreekt je dit aan en zou je hier eens met ons over willen praten? Stuur dan even een e-mailtje via onderstaand e-mailadres. 

Verantwoording collectes 
De opbrengsten van de collectes van eind oktober en november 2018 in de Lichtkring waren: 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/tabel%201.PNG

En de opbrengsten van de collectes van november in Zuidervaart waren: 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/tabel%202.PNG

De extra deurcollecte op 28 oktober voor noodhulp op Sulawesi heeft 334,55 opgebracht. 

Collectedoelen 
De diaconale collectes eind december 2018 en begin januari 2019 zijn bestemd voor: 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-4/tabel%203.PNG

Wilt u buiten de collectes om rechtstreeks aan de diaconie overmaken dan kan dit via bankrekeningnummer: NL72TRIO0784885397 t.a.v. Diaconie PKN Lichtkring.
Vergeet uiteraard niet het doel van de collecte in uw omschrijving te vermelden.

Namens de diaconie, Arjo de Bruijn, diaconie@pkn-lichtkring.nl

Lezing Hanna Rijken ‘Muzikale veelkleurigheid in de liturgie’

Geplaatst 13 jan. 2019 05:31 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/Hanna%20Rijken%20150x150.jpg
Op woensdag 13 februari zal Hanna Rijken, theoloog en musicus, een muzikale lezing geven rond het thema Veelkleurigheid in de liturgie. In de lezing wisselen uitleg, muzikale voorbeelden en samen zingen elkaar af. Ze zal dieper ingaan op de rol van muziek in de liturgie. Wat is de betekenis van muziek? Hoe hangen muziek en ritueel samen? Ook zal ze iets vertellen over de ontwikkeling van kerkmuziek door de eeuwen heen, en over verschillende muzikaal-liturgische stromingen anno 2018 in protestants Nederland. De veelkleurigheid zien we terug in het Liedboek. Op inspirerende wijze zullen verschillende onderdelen ook zingend verkend worden. Saskia van Doorn (piano) en Wim Warnaar (orgel) zullen de liederen begeleiden. Iedereen die geïnteresseerd is in muziek en liturgie en van zingen houdt: van harte welkom!

Hanna Rijken, musicus en theoloog, promoveerde in 2017 aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam op een dissertatie over de Anglicaanse Choral Evensong in Nederland. Ze is docent Liturgie aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) en oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Ze is predikant in algemene dienst, ten dienste van de Protestantse Gemeente Utrecht voor de interkerkelijke Choral Evensong & Pub in de Utrechtse binnenstad.

Datum: Woensdag 13 februari 2019
Locatie: Lichtkring, Amerikalaan 91, Alphen aan den Rijn
Aanvang: 20.00 uur (koffie/thee 19.45 uur)
Toegang: gratis

(contactpersoon Sara van der Nagel, johnensara@casema.nl)

Vanuit het moderamen

Geplaatst 11 jan. 2019 10:50 door Redactie Lichtkring   [ 11 jan. 2019 10:50 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/vlag%20150x150.jpg
Met pijn in het hart hebben we als moderamen gezien welk verdriet de Nashville-verklaring bij velen heeft veroorzaakt en hoe een onderwerp dat om een eerlijk gesprek vraagt via statements gaat. Jammer dat een gesprek in de kerk op deze wijze door positiespel moeilijker wordt gemaakt. Wij zijn blij met de reactie van de PKN bij monde van de Reuver (zie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord). 
Weet in ieder geval dat in de Lichtkring iedereen welkom is! Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek neemt u dan vooral contact op.

Een hartelijke groet namens het moderamen,
Jeen Duker (voorzitter)

1-10 of 1981