Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Bedankt en tot ziens in de Lichtkring

Geplaatst door Redactie Lichtkring

Allereerst wil ik jullie bedanken voor de hartelijke felicitaties voor de geboorte van Tobias. Ik merkte daardoor hoe leuk het eigenlijk is om een kaartje te krijgen. We maken het goed. Inmiddels ben ik alweer gestart met het laatste restje van mijn studie. Er liggen twee al vergevorderde maar nog wel tijdrovende scripties op mij te wachten. 
Het is fijn dat ik de studeerkamer af en toe dicht kan doen om naar de Lichtkring te gaan voor de Emmaüsgroep of catechese. De eerste keer na de zomer hebben we met de Emmaüsgroep gepraat over de Emmaüsgangers, naar wie de groep genoemd is. Zoals Jezus met de Emmaüsgangers meeloopt in het Bijbelverhaal, zo loopt God ook met ons mee op ons pad. Zo kwamen we bij het gedicht ‘Voetstappen in het zand’. Het was een mooie avond waarin er veel gedeeld werd. De tweede keer hebben we ons door middel van een spel ingeleefd in het verhaal van Bartimeüs. We keken hierdoor met andere ogen naar het verhaal. 
Daarnaast ben ik samen met Maarten en Rebecca catecheet voor de jongste catechesegroep. We hebben het dit seizoen over het 'Onze Vader'.
Vriendelijke groet,
Martine van der Herberg

Overdenking

Geplaatst 13 nov. 2018 05:26 door Redactie Lichtkring

'Wie leeft in het perspectief van de eeuwigheid, geniet des te meer van het heden'
.
De maand november staat in de kerk vaak in het teken van de voleinding. De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ook wel de zondag van de voleinding.
Er zit in het christelijk geloof een sterke trek naar voren, de toekomst in. Dat heeft te maken met het perspectief van God die op ons toekomt, met Christus wederkomst. En die trek naar voren geeft ons ruimte om te vertrouwen dat de geschiedenis ergens naar toegaat.
Dat geloof spreekt de kerk uit met die woorden uit de geloofsbelijdenis dat ‘Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden’. Woorden die massief kunnen klinken, maar heel rijk zijn. Ja, God spreekt uit wat niet goed is, om zo dat wat goed is volop glans te kunnen geven. Er komt een dag van licht en vrede. De Bijbel heeft een begin: ‘In den beginne’ God die spreekt, ‘Er zij licht’, en de Bijbel heeft een einde: ‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’. En zo zegt het zinnetje uit de geloofsbelijdenis dit geldt zij die leven en zij die overleden zijn.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij hen die overleden zijn. Dan mag ons verdriet geplaatst worden in het licht van de opstanding van Jezus en de dag van licht en vrede. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van hoe het er na de dood uit ziet en ook niet hoe het eind der tijden zal zijn. Maar we mogen ons laten bemoedigen, doordat er een bestemming is bij God.
Als we de Bijbel dicht zouden laten, zouden we niet weten dat het leven ergens heen gaat. Ja, naar de dood uiteindelijk. Het levensgevoel van het vluchtige van het leven, wordt uitgedrukt in die bekende woorden ‘ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid’. Je kunt je een heleboel voornemen in het leven, maar veel van je goede voornemens breken je bij de handen af. Wat geldt op het niveau van ons individuele leven, geldt zeker ook op het niveau van de wereldgeschiedenis. Wie kan de lijn daarin ontdekken?
Als we de Bijbel openslaan, worden we bepaald bij de toekomst. Niet altijd en overal even sterk, maar het is een belangrijk perspectief. Heel veel dingen weten we niet en we hebben veel vragen als we alle tranen zien en onze eigen tranen voelen. ‘Maar ondanks dat hebben we iets te hopen, (…), omdat God zijn volk in zijn Zoon heeft liefgehad, en wat hij liefheeft, laat hij niet in de dood’ .
In het boekje 'Opmaat tot eeuwigheid' van bisschop Muskens, zegt hij: 'Wij moeten de hoop op een leven na dit leven revitaliseren, zodat die hoop deel wordt van onze levenshouding hier en nu'. Hij verwijst dan naar een kernachtige uitspraak van Augustinus: ‘Wie leeft in het perspectief van de eeuwigheid, geniet des te meer van het heden.' Ik vind dat een mooie uitspraak. Het geeft reliëf aan ons leven met al zijn weerbarstigheid. Het is een zinnetje dat met me mee reist deze november maand door. Een zinnetje dat ik graag doorgeef.
Ds. Ronelle Sonnenberg


Geniepoort

Geplaatst 13 nov. 2018 05:23 door Redactie Lichtkring

Zondag 28 oktober heeft ds. Willem van Mourik in de beide diensten afscheid genomen van de mannen die zondags de kerkdiensten bezoeken. Het waren feestelijke diensten waar vrijwel alle vrijwilligers aan deelnamen en in de middagdienst ook zijn vrouw en kinderen aanwezig waren. De diensten werden muzikaal en vocaal begeleid door de zanggroep van de Sionskerk. Het thema van de dienst was: “De Jakobsladder”. In de droom zag Jakob de Heer staan, die tegen hem zei: ‘Ik ben de Heer, de God van je vader Abraham en de God van Isaak. Ik zal je beschermen, overal waar je heen gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik laat je niet in de steek. Wat ik beloofd heb, zal ik doen”. 
Jakob was een bedrieger, en nu vluchtte hij naar zijn oom Laban in Haran, maar de Heer laat hem niet in de steek. De mannen, ook al verblijven zij achter de tralies, mogen weten dat de Heer werkelijk aanwezig is, ook in hun leven en Hij zal ook hun niet in de steek laten.
Ds. Willem vertoonde een filmpje over zijn eerste tijd als gevangenispredikant in de “Noordsingel” in Rotterdam en een dienst in het mooie kerkgebouw van de gevangenis.
Na de dienst was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee met de familieleden van de dominee, de koorleden en de vrijwilligers na te praten, waar ook druk gebruik van werd gemaakt.
In de dienst stelde ds. Sjoerd zich voor en met voorlezen van een tekst van een gedetineerde: 
“We hebben iemand nodig …
iemand die ook ons ziet zitten,
die ons helpt om te zijn wie wij mogen zijn;
die ons leert wat geloven en liefde is;
die ons bevrijdt van zorg en angsten;
die ons stimuleert en accepteert;
die onze tranen kent en onze lach deelt.

Iemand die ons nodig heeft om samen kerk te zijn, die een reisgenoot is op
onze weg hier binnen;
die ons steunt waar wij moeten kiezen en beslissen;
die ons leven zin en inhoud geeft".

kreeg Sjoerd met handoplegging van ds. Willem en ds. Hanneke de zegen en zongen wij hem staande toe: “Bewaar hem o God, en kijk naar hem om”. 
Moge u in uw gebeden gedenken zij die werkzaam zijn in de gevangenissen, in het bijzonder de geestelijke verzorgers, voor wie het door alle veranderingen een heel moeilijke tijd is.
Met vriendelijke groeten,
Corrie Clement

Koffie- en wandelgroep samen op stap geweest

Geplaatst 12 nov. 2018 02:35 door Redactie Lichtkring   [ 13 nov. 2018 05:27 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/koffie%20150x150.jpg
De koffiegroep en de wandelgroep van de Lichtkring zijn voor de zesde keer samen op stap geweest. Het is iedere keer weer een verrassing hoeveel mogelijkheden hiervoor in Alphen en omstreken zijn. Deze keer werd kennisgemaakt met de zorgboerderij TaarTenTuin, aan de Achtermiddenweg 10 in Aarlanderveen, vlakbij de Ziende.
Na de koffie met wel heel bijzondere appelgebak gingen de wandelaars naar Nieuwveen voor een rondje buitenom Ursula. Door tijdgebrek lukte het niet meer om de Bijbelse tuin naast de R.K.-kerk (Nicolaashof) in te gaan, maar dat kan op eigen gelegenheid altijd nog een keer worden gedaan.

De koffiegroep bleef in en om de zorgboerderij en vermaakte zich onder meer met een paar rondjes bingo. Bij de perfect verzorgde lunch sloten de wandelaars weer aan. Het was mooi om te ervaren hoe het ‘omzien naar elkaar’ in de praktijk werd ingevuld, zodat ook mensen met een visuele beperking konden genieten van een fantastische dag.

Gerda, Frank en Sonja: het is jullie weer gelukt om de 28 deelnemers dik tevreden naar huis te laten gaan!

Rijk Huisman

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/koffie-enwandelgroepsamenopstapgeweest/wandel-%20en%20koffiegroep%281%29%202018.jpg?attredirects=0 https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/koffie-enwandelgroepsamenopstapgeweest/wandel-%20en%20koffiegroep%282%29%202018.jpg?attredirects=0


Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 12 nov. 2018 02:34 door Redactie Lichtkring

Het kerkelijk jaar nadert zijn einde.  De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ook wel zondag van de voleinding. We denken dan aan voltooiing van al Gods plannen. Daarna volgt  Advent. Dat is de tijd van het uitzien naar de komst van Christus en het voorbereiden op Kerst. Het christelijk geloof plaatst ons leven in een groot en wijd perspectief van de hoop. Ik hoop dat u de komende weken daar iets van beleven mag. 

Vieren en doen
Vrijdag 16 november is er een dienst in Zuidervaart. We vieren het heilig avondmaal. Zaterdag 17 november is er een dienst in Rietveld. In beide diensten staat de lezing uit Lukas 15: 1-2, 8-10 centraal.
Zondag 18 november is er een kerk en schooldienst. Deze dienst is voorbereid met de kleuterklassen van de Mozaïek. Het gaat over Jona. Ik ben in elke kleuterklas geweest om te vertellen over de kerk. Mooi dat we zo de verbinding tussen kerk en school kunnen leggen.
25  november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij gedenken hen die ons afgelopen jaar ontvielen. De schriftlezing is psalm 103. 
Zondag 9 december is een doopdienst. 
In de adventstijd zullen de dinsdagavondgebeden ook in het teken staan van bezinnen, van bidden en verwachten. Bidt u met ons mee? Van harte welkom van 19.30-20.00 uur.

Omzien naar
In tegenstelling tot wat eerder is gemeld, blijven Hans en Jonie Oskamp nog pastoraal ouderling, dit in verband met diverse ontwikkelingen en veranderingen op pastoraal gebied. We zijn heel blij dat ze zich nog voor het pastoraat willen inzetten tot het consistorie/het pastorale team in wat rustiger vaarwater is gekomen.

De eerste wijkontmoetingen komen er weer aan. Dit jaar staan die in het teken van de Heilige geest. 

Er is in week 41 een gift ontvangen uit wijk 8 van 50 euro, voor het werk van de familie Van Saane-Nasrallah.

Met vreugde kan ik hier schrijven dat De Lichtkring een beroep heeft uitgebracht op ds. Anne-Marie van Briemen uit Boskoop. Dat de geest haar kracht geeft in deze tijd van nadere kennismaking en beslissing. 

Sjaloom, 
Ds. Ronelle Sonnenberg

Kennismakingsavond met ds. Anne-Marie van Briemen

Geplaatst 10 nov. 2018 00:27 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-8/beroepingscommissie%20150x150.png
Maandag 12-11-2018, De Lichtkring
Ontvangst vanaf 19:30, programma van 19:45 tot ca. 21:15 uur

Afgelopen week is de officiële beroepingsbrief afgegeven bij ds. Anne-Marie van Briemen, waarmee het beroep op haar officieel is uitgebracht. Binnen 3 weken moet nu door haar worden aangegeven, of zij het beroep aanvaard.

Deze 3 weken wil Anne-Marie nuttig gebruiken om nader kennis te maken met de Lichtkringgemeente. Wie zijn wij, wat leeft er, waar zijn we mee bezig? Daarvoor wordt a.s. maandagavond 12 november een kennismakingsavond georganiseerd. Het zou reuze fijn zijn als we daar met velen aanwezig kunnen zijn en Anne-Marie in korte tijd een blik kunnen gunnen in het reilen en zeilen van onze gemeente, door met groepjes tegelijk met haar in gesprek te gaan. Vanaf 19:30 uur ben jij, bent u van harte welkom en om 19:45 start het programma dat we om ongeveer 21:15 uur willen afsluiten.

Beroep uitgebracht op Ds. Anne-Marie van Briemen

Geplaatst 10 nov. 2018 00:26 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/beroepingscommissie%20150x150.png
Wat een mooie gemeentevergadering hebben we gehad op zondag 28 oktober! Vol verwachting zat een ieder in de volle kerkzaal. Herman Bril, de voorzitter van de beroepingscommissie bouwde als een ware ‘master of suspence’ de spanning op. Het spreekwoordelijke schaap met vijf poten kwam langs als beeldspraak van wat de gemeente eigenlijk zocht in een nieuwe predikant. Een flinke klus voor de beroepingscommissie die haar werkzaamheden overigens in hele korte tijd wist te voltooien. Chapeau daarvoor!
De gemeente had even een moment nodig om te beseffen dat de genoemde kandidaat die ochtend al was voorgegaan! Toen dat gebeurde volgde een gemeend en hartelijk applaus. Ds Anne-Marie van Briemen is bij veel mensen in onze gemeente al bekend geraakt door de keren dat zij hier in de Lichtkring is voorgegaan. Die keren hebben indruk gemaakt. Haar naam was dan ook door verschillende gemeenteleden aan de beroepingscommissie doorgegeven. Zie daar wat voor effect dat heeft gehad!
Bij acclamatie en met groot applaus hebben we als gemeente een beroep op haar ondersteund. In de officiële periode die er staat voor een eventueel bezwaar is er geen post bij de scriba binnen gekomen. We konden het ons ook bijna niet voorstellen…

Afgelopen woensdag is de officiële beroepsbrief bij ds. Anne-Marie van Briemen gebracht, waarmee het beroep op haar officieel is uitgebracht. Per abuis is in de gemeentevergadering gezegd dat zij voor 80 % naar Alphen maar dat is in werkelijkheid 100%. In de beroepsbrief konden we dit gelukkig rechtzetten.
Met vijf mensen uit kerkenraad en beroepingscommissie was dit alvast een nieuwe gelegenheid om verder met haar kennis te maken in haar eigen woonomgeving in Boskoop. Een fijne sfeer waarin weer heel wat vragen konden worden beantwoord en weetjes uitgewisseld.

Ds. Van Briemen heeft nu 3 weken om te beslissen of zij het beroep aanvaard. Deze 3 weken wil zij nuttig gebruiken om nader kennis te maken met de Lichtkringgemeente. Wie zijn wij, wat leeft er, waar zijn we mee bezig? Daarvoor is/wordt een ontmoetingsmoment geregeld. Ik hoop dat we daar met velen aanwezig zijn en Anne-Marie een blik gunnen in het reilen en zeilen van onze gemeente.

Wij wensen ds. Van Briemen van deze plek veel wijsheid en Gods zegen bij het nemen van een besluit.

Nieuws van de Stichting Hunedoara

Geplaatst 8 nov. 2018 13:41 door Redactie Lichtkring

Schoolspullen gevraagd voor kinderen met een beperking
De drie scholen voor kinderen met een beperking – twee in Hunedoara en één in Lupeni – waarvan Marin Ormenisan directeur is, krijgen van de Roemeense overheid helaas een fors kleiner bedrag voor hobby- en leermiddelen. Daarom deze oproep voor kleurpotloden, pennen, potloden, schriften, teken- en printpapier, schrijfblokken, krijtjes, wasco, schoolverf en kwasten, vouwblaadjes, wol, lijm, kortom: allerlei hobbymaterialen en/of schoolmiddelen voor de leerlingen. Want de kinderen genieten enorm van het op school creatief bezig zijn. Ook kleine muziekinstrumenten zijn welkom, zoals trommeltjes, rinkelbelletjes, fluiten, mondorgels, sambaballen en ‘schudeitjes’. De ingezamelde schoolspullen worden begin december met een klein transport, verzorgd door de Stichting Vrienden van Hunedoara in Oss, naar Roemenië vervoerd. Helpt u ons mee, zodat deze kinderen met een beperking lekker kunnen blijven knutselen en muziek maken op school?
Tot uiterlijk woensdag 28 november a.s. kunt u hiervoor contact opnemen met:
Eliane Vermeer, Braamhorst 26, tel. 0172 438786 / 06 33702764, e.vermeer5@kpnplanet.nl
Nico van Zuylen, Lissabonstraat 84, tel. 0172 495712 / 06 12854349, njvanzuylen@kpnmail.nl
 

Geen grote transporten meer naar Hunedoara
De Stichting Vrienden van Hunedoara, waar onze stichting al jarenlang mee samenwerkt, heeft besloten de organisatie van grote transporten naar Hunedoara stop te zetten. Dit heeft een aantal redenen. De belangrijkste zijn:
- De vraag naar allerlei hulpgoederen is sterk afgenomen.
- Het transportbedrijf dat de transporten verzorgde en sponsorde, is ermee gestopt.
- Het wordt steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te vinden voor het laden en lossen.
Kleine transporten, zoals voor schoolspullen, zullen wél incidenteel georganiseerd blijven worden. 

Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara

Activiteitenkalender

Geplaatst 8 nov. 2018 13:40 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.

Libanon gemeentereis

Geplaatst 7 nov. 2018 12:51 door Redactie Lichtkring

Voor de oplettende lezer: Dit bericht is al eerder verschenen, maar vanwege een fout in een mailadres, plaatsen we het hier nogmaals met het juiste mailadres.

Eerder dit jaar probeerden we inzichtelijk te krijgen of er belangstelling is voor een gemeentereis naar Libanon. Een aantal mensen heeft zich al opgegeven maar er zijn nog plaatsen vrij. Vandaar volgt hier een herhaling van een vorig bericht.

In de tweede helft van mei 2019 kan bij voldoende belangstelling van gemeenteleden een gemeentereis naar Libanon worden ondernomen. Wilbert en Rima zullen de deelnemers laten kennismaken met de vele facetten van het land waaronder naast historische plaatsen en natuur ook aandacht zal zijn voor de sociale samenleving en de werkomgeving van Wilbert en Rima.
Voor wat de duur van de reis betreft wordt uitgegaan van 7 overnachtingen. Het aantal deelnemers is maximaal 10. Voor een goed verloop van de reis is wel voorwaarde dat men goed ter been is.

Voor we verder gaan met de voorbereidingen willen we graag weten of er geïnteresseerde gemeenteleden zijn. Als U belangstelling hebt kunt U dat kenbaar maken bij Flip Geerling (flipgeerling@gmail.com, tel. 532440),Ton Verdoorn (t_verdoorn@hotmail.com, tel. 06 222 44 242) of Henk Gerling (henkgerling@gmail.com, tel. 476981).

Namens ZWO, Henk Gerling

1-10 of 1913