Actueel‎ > ‎

Nieuws Lichtkring

Meld u HIER aan voor Lichtkring|Nieuws!

Bericht van ds. Annemarie Six-Wienen

Geplaatst door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/Annemarie%20Six%20Wienen%20150x150.jpg
Vieren en doen 

Op zondag 24 maart – de derde zondag in de Veertigdagentijd – ga ik voor in de Lichtkring. We staan stil bij de vraag waar de benaming van Jezus als het lam Gods vandaan komt (Johannes de Doper noemt Jezus zo). We zullen ontdekken dat door de hele Bijbel heen lijnen lopen die bij elkaar het antwoord op deze vraag vormen. Mede aan de hand van het grote altaarstuk van de kathedraal van Gent (van de gebroeders Van Eyck), De aanbidding van het Lam Gods, wordt een en ander belicht. Daarnaast proberen we een antwoord te vinden op de vraag wat het voor ons betekent dat Jezus de zonden van de wereld heeft gedragen.  

Avondgebeden in de Veertigdagentijd 
Iedere dinsdag is er in de Stiltenis van de Lichtkring een avondgebed. In de Veertigdagentijd staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Dit naar aanleiding van de schilderijen die Ruud Bartlema maakte. Zijn schilderijen over dit thema zijn gedurende de Veertigdagentijd te zien in de Stiltenis. Ieder avondgebed staat één werk van barmhartigheid centraal. Op dinsdag 12 maart was dat De hongerigen te eten geven. Op 19 maart: De dorstigen te drinken geven. Hierna volgen de data en het werk van barmhartigheid dat centraal zal staan. Op 26 maart: De vreemdelingen herbergen; op 2 april: De naakten kleden; op 9 april: De gevangenen bezoeken; op 16 april: De zieken bezoeken.
Welkom om een avondgebed mee te maken. Iedere dinsdag van 19:30 – 20:00 uur in de Stiltenis van de Lichtkring.

Wijkontmoetingen 
Deze weken vinden er verschillende wijkontmoetingen plaats. Leuk en mooi om met mensen uit de buurt van gedachten te wisselen over de vraag hoe we onze harten brandend houden. 

Seniorenkring 
Op woensdag 27 maart bent u welkom bij de volgende seniorenkring van 10:00 – 12:00 uur. We kijken samen naar de schilderijen van Ruud Bartlema over de zeven werken van barmhartigheid (zie boven) en gaan hierover met elkaar in gesprek. 

Samen aan tafel 
Vrijdag 29 maart is er weer Samen aan tafel. Welkom vanaf 17:15 uur.

Op 23 april komt de Bijbelclub van Dukdalf bij elkaar. 

Leeskring 
Op woensdag 24 april om 20:00 uur is de volgende leeskring. We lezen dan Wees onzichtbaar van Murat Isik (2017).
Woensdag 19 juni is de laatste leeskring voor de zomervakantie. We lezen die avond Mintijteer van de Duitse schrijfster Esther Maria Magnis (2015). 

Vrede en alle goeds, 
ds. Annemarie Six-Wienen


Symbolische schikking tweede zondag van de veertigdagentijd

Geplaatst door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/2e%20zondag%2040-dagentijd%202019%20150x150.jpg
Lezing Lucas 9: 28-36 

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat.
Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen.
We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt.
En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen. 

Bij de bloemschikking staan 8 flessen in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.
De Griekse letter chi heeft die vorm.
Het is de eerste letter van het woord.Christus, een van de namen voor Jezus.
In de flessen zien we bloemen van de helleborus, de kerstroos. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode.
En in het midden van het kruis groeit een uitbottende lentetak.

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/2e%20zondag%2040-dagentijd%202019.jpg

Uitnodiging wijkontmoeting wijk B

Geplaatst 18 mrt. 2019 03:33 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/wijkontmoeting%20150x150.jpg
Namens het pastorale team van wijk B nodigen wij u uit voor de wijkontmoeting op donderdag 28 maart.
Deze wijk bestaat uit de voormalige wijken 3 en 4. Het samengaan vinden wij een mooie gelegenheid om als buurtgenoten ‘samen aan tafel’ te gaan.
Wij zijn om 18.00 uur van harte welkom bij Linda Driesse en Jan van Rijn, Madridsingel 34.
Alle gemeenteleden van wijk B hebben voor deze wijkontmoeting inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen, maar weet u welkom als ook u hierbij wilt zijn.

U kunt zich hiervoor aanmelden (voor 25 maart) bij Alie Ossevoort, telefoon 425321 of via de mail: a.ossevoort@planet.nl.

Hartelijke groet van het wijkteam,
Linda Driesse, Inez Reij, Ditty l’Ami, Emmy de Jong, Anja Verduijn en Alie Ossevoort

Taizéviering 24 maart 19.00 uur

Geplaatst 18 mrt. 2019 03:30 door Redactie Lichtkring

Thema: ‘Groot is zijn trouw’

Op zondag 24 maart om 19.00 uur is er weer een Taizéviering in de Lichtkring. De viering valt in de 40- dagen tijd en dat merken we ook aan de liturgie van deze viering. Zo klinkt er geen Gloria en Halleluja, maar zingen we liederen die passen in deze tijd van bezinning en inkeer. Er klinkt verlangen in door naar God en zijn heil. Thema van de viering is ‘Groot is zijn trouw’ en is gebaseerd op Psalm 103 en Lucas 13 : 6-9 (gelijkenis van de vijgenboom’).

In de viering zingen we Taizéliederen, is er een meditatieve stilte van ongeveer 10 minuten, bidden we en is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken als gebaar van gebed, verbondenheid, meeleven en gedachtenis.

De voorganger is pastor Wilna Wierenga en muzikale ondersteuning is er van Chris van der Ouw op de piano en Anne Jet Plat op de klarinet.

In de viering zingen we twee niet zo bekende Taizé-liederen. Van 18.30 tot 18.50 uur is er gelegenheid om deze twee liederen te oefenen o.l.v. Wilna Wierenga.

Iedereen – jong of oud – is van harte welkom!

Zeven werken van Barmhartigheid: Dorstigen laven

Geplaatst 18 mrt. 2019 03:29 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/Ruud%20Bartlema%20Dorstigen%20laven%20150x150.jpg
Deze week krijgt het 2e doek uit de serie ’zeven werken van barmhartigheid’ meer aandacht.
Tijdens het avondgebed op dinsdagavond staat dit doek op de standaard en worden er lezingen en liederen uitgekozen die hierbij aansluiten.

De kleuren van dit schilderij laten iets ervaren van het gevoel van schroeien en verdorren, het dorsten naar water.
De dorstigen zijn hier de hulpbehoevenden, zij dreigen te verschrompelen.
Er gaat iets wezenlijks gebeuren wanneer een ander het bedreigde bestaan van mensen binnen komt. Dat moment is van een bijzondere energie.
Het is verbeeld door scherpe witte lijnen en een aantal lichtende stippen. Als een soort van brandpunten verbeelden zij de kracht en positieve energie die uitgaan van het gebaar van echte bewogenheid en mededogen.
De Christusgestalte houdt een lege kom vast en symboliseert Christus die zich herkent in alle vragen van wie dorst lijden.

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/Ruud%20Bartlema%20Dorstigen%20laven.JPG


Bericht van pastor Wilna Wierenga

Geplaatst 16 mrt. 2019 06:04 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-7/Wilna%20Wierenga%20150x150.jpg
Op zondagmiddag 10 maart vond de grote klimaatmars in Amsterdam plaats. 
Ruim 40 duizend mensen verzamelden zich om mee te lopen.
Onder hen ook velen uit allerlei kerkgenootschappen. In totaal deden ruim negentig Groene Kerken mee en verzamelden kerkgangers uit heel Nederland zich voorafgaand aan de tocht in de Amsterdamse Dominicuskerk. Daar vroeg René de Reuver, scriba van Protestantse Kerk in Nederland, om een zegen.
Hij kreeg ook veel reacties op de deelname van de kerken aan deze klimaatmars. Mensen vonden dat de kerk zich niet in politieke zaken moest mengen.
De Reuver reageerde in een statement op de website van de PKN. Hij vindt God en de wereld waarin we leven verbonden met elkaar en niet los van elkaar te trekken. 
“De kerk is geen politieke organisatie, pressie- of actiegroep. Ze heeft haar eigen identiteit. En vanuit haar eigen perspectief draagt zij haar steentje bij aan de democratie. 
Niet als (partij)politiek programma, maar als een ambtelijk spreken met haar eigen instrumentarium van Woord en gebed. 
Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. 
Omdat we onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel onze samenleving.”

Op verzoek van Arocha (organisatie: Nederland- hart voor de schepping) schreef theoloog en dichter André Troost voor die dag een lied van verootmoediging en hoop.
De zorg voor de aarde is een zaak die christenen aan het hart gaat, het gaat over Gods schepping. 
Arocha bood het lied Kyrieleis – heb medelijden daarom aan de kerken aan met het verzoek om het op 10 maart een plek te geven in de liturgie. 
Het lied is geschreven op een bekende melodie en dus gemakkelijk te zingen.
Met het lied Kyrieleis zing je over de ongemakkelijke waarheid dat Gods aarde aangetast wordt door onszelf.
 Het nodigt je uit om je klein te maken voor God, na te denken over de toestand van de aarde en ook je eigen aandeel te erkennen.
 Het lied sluit af met hoopvolle woorden: “de aarde hoopt op U, op ons – een jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt”. 
Met dit lied voed je ook je verlangen naar het herstel van de schepping. 
Dat herstel komt van God, maar is een proces waarin je ook zelf van betekenis kunt zijn.”

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt –
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht –
hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt –
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

tekst: André F. Troost
melodie: gezang 488a Liedboek voor de Kerken
of gezang 310 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

Activiteitenkalender

Geplaatst 14 mrt. 2019 11:02 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de activiteitenkalender voor de komende periode. De volledige kalender kunt u vinden onder Home/Activiteiten/Activiteitenkalender. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze kalender? Stuur dan een mailtje naar de redactie.

MAARTALGEMEENJEUGD
dinsdag19avondgebed
dinsdag19emmausgroep
donderdag21koffieochtend
donderdag21Creaclub

Zeven werken van Barmhartigheid: Hongerigen spijzen

Geplaatst 13 mrt. 2019 11:36 door Redactie Lichtkring

Elke week plaatsen we een toelichting op een van de werken van Ruud Bartlema, die tot en met 21 april te zien zijn in de Lichtkring. Vandaag de eerste "Hongerigen spijzen"

Een aantal scherpe lijnen verdeelt het schilderij in tweeën. Aan de rechterkant staan de mensen die honger hebben, de mensen van het tekort.
Hun situatie wordt pas verlicht, wanneer er mensen zijn die durven delen en het donker van gebrek durven binnengaan.
De Christusfiguur verbindt de twee werelden.
De richting van zijn blik is solidair met degenen die in nood zijn en hij kijkt met hen mee naar diegenen die het goed hebben en hoopt op hun mededogen.
Het rood is de kleur van de onvoorwaardelijke liefde.Kledingactie

Geplaatst 12 mrt. 2019 14:01 door Redactie Lichtkring   [ 12 mrt. 2019 14:02 bijgewerkt ]

Kledingactie voor gedetineerden in de P.I. Alphen aan den Rijn - locatie Eikenlaan 


In de 40-dagentijd is er in de kerk een expositie van ‘de zeven werken van barmhartigheid’. Schilderijen van Ruud Bartlema.
Eén van deze werken is ‘naakten kleden’.
In het kader hiervan vragen wij uw bijzondere aandacht voor onderstaand project.

In de P.I. (gevangenis) Alphen aan den Rijn – locatie Eikenlaan zitten veel arrestanten (mannen), in afwachting van hun rechtszaak en kort gestraften. Veelal beschikken deze mannen over weinig kleding en hebben vaak geen familie of vrienden die kunnen zorgen voor aanvoer van extra kleding.
De medewerkers van de afdeling Geestelijke Verzorging van de P.I., bestaande uit: predikanten, pastors, imams en geestelijke raadslieden van andere levensovertuigingen, trekken zich deze nood aan en vragen de kerken en andere instanties te Alphen aan den Rijn om in deze nood te voorzien. Namens de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn, is het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (D.P.A.) het contactadres voor medewerkers van de Penitentiare Inrichting (P.I.).
Reeds enkele jaren stellen veel kerken te Alphen zich bij toerbeurt beschikbaar om een kledinginzameling te houden. Deze acties geven de mogelijkheid om enerzijds eens opruiming te houden in de kledingkasten en anderzijds de kans om het ‘omzien naar onze naaste’ concreet te maken. De gedetineerden in de P.I. zijn u daar zeer dankbaar voor.
Aan de volgende soorten mannenkleding is behoefte:
- Schoenen; dit mogen ook sportschoenen zijn
- Trainingspakken en joggingbroeken.
- Truien en vesten.
- Jacks en overjassen.
- Spijkerbroeken en gewone broeken.
- Korte broeken.
- T-shirts.
- Shawls en handschoenen.
Afhankelijk van het seizoen is lente-, zomer-, herfst- en winterkleding nodig en dit alles in diverse maten, van S t/m XXL.

De kleding kan in de Lichtkring ingeleverd worden op de zondagen 24 en 31 maart.


Rouwkaart ds. Wim van der Geer

Geplaatst 12 mrt. 2019 10:56 door Redactie Lichtkring

1-10 of 2036