Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

50 jaar Predikant

Geplaatst 25 feb. 2020 08:48 door Redactie Lichtkring
Dit kalenderjaar brengt voor mij een bijzondere datum met zich mee. Op zondag 8 maart is het namelijk precies 50 jaar geleden dat ik als predikant begon. Twee dorpen in de Zuidwesthoek van Friesland, Woudsend en Jutrijp-Hommerts, hadden elk een dominee nodig en gingen voor de predikantsplaats een combinatie aan. Verder bleven ze zelfstandig, dus ik moest voor alles heen en weer pendelen. Een drukke, leerzame en onvergetelijke tijd. Wij woonden in Woudsend in een pastorie aan het water. En drie keer kon daar de vlag uit, toen onze kinderen werden geboren. 
Na vier en half jaar Friesland haalde de glasstad Leerdam ons daar weg. De Gereformeerde Kerk daar was ‘licht’ naast de andere, wat zwaardere, kerken. De Bethelkerk werd er soms wel de ‘Beatle’-kerk genoemd. Bijna een geuzennaam. Het was de tijd van je weg zoeken in de discussies rond Kuitert en Wiersinga. Aandacht voor toerusting, liturgie; allerlei bijzondere jeugddiensten, en de ontwikkeling van jeugd- en jongerenpastoraat.
Na ruim 5 jaar verruilden we Zuid-Holland voor Gelderland. Dieren, aan de rand van de Z.O. Veluwezoom werd onze nieuwe woon-en werkplek. Mijn eerste collegiale samenwerking. Ik kreeg een wijk met veel werknemers van Akzo en onderwijsmensen. Fijn kader om te starten met huiscatechese en jongeren aan het avondmaal. Er kwam veel gesprek rond het rapport ‘God met ons’ over het Schriftgezag. Een actieve periode van negen jaar.
Weer een andere landsaard merkten we in Naaldwijk: het Westland met z’n zakelijke mentaliteit. 12 jaar was ik er werkzaam. Om ruimte te maken voor liturgische vernieuwing en samen te groeien in doorleefde spiritualiteit. Ik volgde de opleiding bibliodrama, ging er met plezier mee aan de slag. Voor de deelnemers en mijzelf gingen Bijbelverhalen op een nieuwe manier open.
In 2000 belde de beroepingscommissie van Alphen aan den Rijn. Met als gevolg, dat we in april 2001 hierheen kwamen. Met plezier heb ik toen in de Salvatori-wijk gewerkt. Met aandacht voor levens- en geloofsverhalen van senioren. Nieuwe dingen, zoals het Triduüm, Taizé-liederen bij het Avondmaal, bibliodrama, kregen hun ruimte, als je ze maar goed toelichtte. Toen de Gereformeerde Kerk van Centrum financieel krap kwam te zitten hebben we er in een zorgvuldig proces aan gewerkt de wijkgemeente op te heffen en de leden in andere wijken onder dak te brengen. Velen gingen over naar de ‘Lichtkring’.
Na mijn emeritaat, eind 2006, ben ik tot aan m’n 70e geregeld zondags blijven voorgaan. Met daarnaast allerlei toerustingsavonden, m.n. rond liederen en poëzie. Na m’n 70e ben ik minder gaan preken. Alleen nog in ‘noodgevallen’. Maar geloof en Bijbel laten me niet los. Zo waren er de Oosterhuis-zangmiddagen en al vele jaren begeleid ik met groot plezier de Bijbelgespreksgroep in ‘de Bron’.
Tot mijn verwondering is daar dan nu op 8 maart die datum van 50 jaar predikantschap. Ik ben blij, dat ik die zondag in onze eigen wijkkerk ‘de Lichtkring’ mag voorgaan. Ik ervaar het als bijzonder om dit in gezondheid te mogen mee maken. Dat stemt me dankbaar. In die dienst zullen er geen extra dingen zijn. Laten liturgie en verkondiging maar hun werk doen. Ik ben al blij dit te mogen beleven in de kring van de gemeente van de Heer. Met de woorden van het lied van Fedde Schurer:

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard’,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

ds. Cort van der Linden
Comments