Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Ambtsdragers gaan, ambtsdragers komen…

Geplaatst 27 jan. 2013 10:08 door Redactie Lichtkring
Op zondagmorgen 13 januari mochten we, als gebruikelijk op de tweede zondag in het nieuwe jaar, nieuwe ambtsdragers bevestigen en afscheid nemen van een aantal mensen die aftreden als lid van de kerkenraad.

Corrie Clement trad af als pastoraal ouderling van wijk 1 (de adressen buiten Kerk en Zanen), Joke van Egdom nam afscheid als diaken en Anja Verduijn stopte met haar werk als tweede scriba. 

Tijdens een kort gesprekje dat ds. Kees van Stralen met hen had rondom het moment van afscheid nemen, gaven alle drie de dames aan hun werk in de kerkenraad als zeer waardevol te hebben ervaren. Soms was het wel eens druk, maar Corrie, Anja en Joke gaven aan dat zij het kerkenwerk niet zwaar of moeilijk vonden.

Joke van Egdom is vier jaar diaken geweest. Terugblikkend op die periode kan Joke het werk in de diaconie zeker aan anderen aanbevelen. “Je leert in je kerkenwerk veel andere mensen kennen, en dat leverde mij een gevoel van geborgenheid op. Ik had vooral een dienende taak, hielp met het organiseren van de bootreis en de nieuwjaarsreceptie voor 70-plussers. Dat vond ik heel mooi werk en ik heb het met liefde gedaan.”

Joke wordt als diaken opgevolgd door Henk Gerling. Henk is wellicht voor velen een bekende, maar voor wie hem minder goed kent stelt hij zich graag voor.  “Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven in Alphen gewoond. Na twee wat kortere onderbrekingen van een paar jaar in mijn jeugd in Leiden en Wassenaar en een onderbreking van 12 jaar met het gezin in Nieuwegein, wonen we sinds 1991 weer in Alphen aan den Rijn. Na de sluiting van de Salvatorikerk zijn we aangesloten bij de Lichtkring.” Op de vraag of Henk al eerder eens kerkenwerk heeft gedaan, volgt een behoorlijk kerkelijk cv.  “In de loop van de jaren ben ik in Alphen jeugdouderling geweest, in Nieuwegein en later in Alphen ben ik voorzitter van de diaconie, wijk-diaken en wijkouderling geweest. In de Lichtkring was ik tot 1 januari 2013 pastoraal medewerker en nu dus diaken met als bijzondere opdracht werelddiakonaat. Voor mij een nieuw kerkelijk taakaccent.”

Henk is van 1966 tot 2007 werkzaam geweest bij de politie en hij ziet een belangrijke overeenkomst tussen zijn vroegere werk en zijn nieuwe taak als diaken. “Een politieman heeft een dienende functie. De uitdrukking diender is dus niet zoals velen denken een scheldnaam, maar een erenaam. Dienstbaarheid aan de samenleving, daar gaat het om. Die dienstbaarheid staat ook centraal als je diaken bent, en daar ga ik in de komende ambtsperiode dan ook voor”.

De wijkkerkenraad is blij met de komst van Henk als diaken en wenst hem veel succes bij zijn taken.

Naast Henk werd ook Barbara Rijskamp op 13 januari bevestigd. Barbara wordt ouderling-kerkrentmeester en zal zich in het volgende wijkbericht aan u voorstellen.

Drie ambtsdragers traden af, twee nieuwe kerkenraadsleden mochten we verwelkomen…. Helaas zijn dus niet alle vacatures vervuld. Op dit moment hebben we in de wijkkerkenraad de volgende “open plekken”:
- 3 pastoraal ouderlingen, namelijk voor wijk 1, wijk 3 en wijk 8
- Een tweede scriba
- Een ouderling-kerkrentmeester
- Jeugdouderlingen
Misschien iets voor u?
Als u hierover van gedachten wilt wisselen kunt u zich melden bij Diana Boerefijn, tel. 06-11481640 of via scriba@pkn-lichtkring.info.
Comments