Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 16 nov. 2012 02:11 door Redactie Lichtkring   [ 16 nov. 2012 02:12 bijgewerkt ]
Komende zondag  
Voorganger is ds. W. van der Lugt uit Koudekerk.Afgelopen zondag
waren er twee Kerk en Schooldiensten, voorbereid met leerkrachten van de Fontein 1 en Fontein 2. De leerlingen van de groepen 3,4 en 5 waren successievelijk onder schooltijd in de Lichtkring geweest en ik heb ze zelf mogen vertellen wat er in een kerk en tijdens een kerkdienst gebeurt. Dat wierp zondagmorgen vruchten af. Het werd een vlotte, interactieve dienst waarbij veel kinderen een actief aandeel hadden. Het leerlingenschoolorkest verleende medewerking aan de dienst en dat maakte nog beter zichtbaar en hoorbaar dat het om een Kerk en Schooldienst ging. Tijdens de diensten werd de uitslag bekend gemaakt van het aantal schoenendozen in het kader van de actie Schoenendoos. In de eerste dienst was het aantal 445. In de tweede dienst was dat aantal intussen 450 geworden. En er werd later nog een aantal dozen gebracht. Heel goed resultaat!

Laatste zondag kerkelijk jaar
Nog maar even en we staan op de drempel van Advent. Vooraf aan dat moment is de ‘scharnierzondag’, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Uitnodigingsbrieven voor nabestaanden zijn intussen bezorgd. worden verspreid. Het gelegenheidskoor zal aan deze dienst een bijdrage leveren. 

Kinderen aan het orgel
Een van de organisten van de Lichtkring, Chris van der Ouw, ontvangt zaterdag 17 november kinderen in de kerk. Hij legt graag uit hoe een orgel werkt, wat registers zijn en kinderen kunnen ook zelf met Chris orgelspel oefenen. Opgave: vormingentoerusting@pkn-lichtkring.nl. Zaterdag 17 november van 14.00 u. tot 15.00 u. 

Bijbelgroep Dukdalf 
Dinsdag 20 november komen we weer bij elkaar in de huiskamer van de Dukdalf. We beginnen om 19.00 u. 

Bijbelquiz
Dinsdag 30 oktober was de Bijbelquiz. Het werd een goed bezochte, leuke avond met snelle filmpjes, lastige vragen en een uitstekende sfeer. Op de Website van de Lichtkring (www.pkn-lichtkring.nl)  staan foto’s en een video.

In de actualiteit - Detentiecentrum
Met regelmaat worden in de media discussies gevoerd die ook ons aangaan. Discussies die raken aan christen zijn. Twee keer per jaar staat een avond ‘in de actualiteit’ op het programma van Vorming en Toerusting. De eerste avond dit jaar  is maandag 26 november a.s. Onderwerp is: het Detentiecentrum Alphen (DCA). Hier zijn honderden buitenlanders ingesloten en dat aantal zal de komende tijd nog worden uitgebreid. De grootste groep bestaat uit verdachten van misdrijven in afwachting van hun rechtszaak in de afdeling ‘Huis van Bewaring’ en veroordeelden wegens gepleegde misdrijven in de afdeling ‘Gevangenis’.
Daarnaast is er de afdeling voor de zogenoemde ‘illegalen’; mensen zonder geldige verblijfsstatus/-vergunning, die worden vastgehouden omdat ze ‘uitgeprocedeerde asielzoeker’ zijn of omdat ze om andere redenen uitgezet moeten/gaan worden. 
De afdeling Geestelijke Verzorging (G.V.) houdt individuele (pastorale) gesprekken met de gedetineerden en organiseert wekelijks kerk- en gebedsdiensten en verzorgt daarnaast diverse activiteiten als gespreksgroepen en groepsactiviteiten. 
Wat is de rol van de plaatselijke kerk, c.q. de Lichtkring hierbij? Kunnen en willen wij iets betekenen voor de mensen die in de DCA zijn ondergebracht? De pastores van het Detentiecentrum zullen op deze avond aanwezig zijn. Maandag 26 november, 20.00 u. in de Lichtkring.

Aangenaam Kennismaken
Een aantal cursisten dat eerder de cursus heeft gevolgd, komt op woensdagavond in de Lichtkring bijeen om te praten over geloof. Aan de orde komt: Hoe breng je je eigen geloof onder woorden? hoe praat je met anderen over je geloof? 
Wie de cursus heeft gevolgd, is welkom! Om 19.00 u. starten we met een eenvoudige maaltijd. Om 20.00 u. start het gesprek.

Hartelijke groeten,
ds. Kees van Stralen.

Comments