Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 21 nov. 2012 06:11 door Redactie Lichtkring
Komende zondag   
Is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We lezen Marcus 13, 1-8;21-28. De letter Beth, de tweede letter van het Hebreeuwse Alfabet, komt in de dienst op verschillende wijze naar voren.  De namen zullen worden genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De nabestaanden of betrokken families hebben een uitnodiging gekregen om deze dienst bij te wonen. Het gelegenheidskoor zal, o.l.v. Saskia van Doorn, een bijdrage leveren aan deze dienst. Gezongen wordt o.m. Onze Vader verborgen, Uw naam worde zichtbaar in ons...

Taizeviering
De avond van deze laatste zondag kerkelijk jaar is er een Taizeviering. Aanvang 18.30 u. Wie mee wil oefenen met de te zingen liederen is om 17.15 u. welkom.

In de actualiteit - Detentiecentrum
Met regelmaat worden in de media discussies gevoerd die ook ons aangaan. Discussies die raken aan christen zijn. Twee keer per jaar staat een avond ‘in de actualiteit’ op het programma van Vorming en Toerusting. De eerste avond dit jaar  is maandag 26 november a.s. Onderwerp is: het Detentiecentrum Alphen (DCA). Hier zijn honderden buitenlanders ingesloten en dat aantal zal de komende tijd nog worden uitgebreid. De grootste groep bestaat uit verdachten van misdrijven in afwachting van hun rechtszaak in de afdeling ‘Huis van Bewaring’ en veroordeelden wegens gepleegde misdrijven in de afdeling ‘Gevangenis’.
Daarnaast is er de afdeling voor de zogenoemde ‘illegalen’; mensen zonder geldige verblijfsstatus/-vergunning, die worden vastgehouden omdat ze ‘uitgeprocedeerde asielzoeker’ zijn of omdat ze om andere redenen uitgezet moeten/gaan worden. 
De afdeling Geestelijke Verzorging (G.V.) houdt individuele (pastorale) gesprekken met de gedetineerden en organiseert wekelijks kerk- en gebedsdiensten en verzorgt daarnaast diverse activiteiten als gespreksgroepen en groepsactiviteiten. 
Wat is de rol van de plaatselijke kerk, c.q. de Lichtkring hierbij? Kunnen en willen wij iets betekenen voor de mensen die in de DCA zijn ondergebracht? De pastores van het Detentiecentrum zullen op deze avond aanwezig zijn. Maandag 26 november, 20.00 u. in de Lichtkring.

Contactmaaltijd
Elke laatste vrijdag van de maand is er een eenvoudige maaltijd bereid in de Lichtkring van soep en brood. Weet u welkom! Minimum- of maximumleeftijden gelden hier niet. Vrijdag 30 november, 17.15 u. kunt u weer aanschuiven. U kunt zich opgeven bij uw wijkteam of bij Cora Schokker, tel. 490485 of Kees Nievaart, tel. 426327.

Aangenaam Kennismaken
Een groep cursisten van eerdere cursussen, kwam woensdagavond 14 november bijeen 
om nog eens door te praten over het persoonlijke geloof. Hoe breng je dat onder woorden? hoe praat je met anderen over je geloof? Het werd een boeiende, openhartige avond in een uitstekende sfeer. Na de Jaarwisseling gaan we verder. 

Aangenaam Kennismaken
Woensdagavond 9 januari 2013 is de eerste avond van deze cursus. De ondertitel is: ABC van het Christelijk geloof. Het is bedoeld als (hernieuwde) kennismaking met de inhoud en de betekenis van het christelijk geloof. Sommige cursisten noemden het eerder ook wel een opfriscursus. De cursus staat open voor belangstellenden en iedereen die zich uitgedaagd voelt om mee te doen. Kerkelijke achtergrond noch opleiding of kennis zijn van belang. De cursus is in de Lichtkring. 
Interesse? Geef een seintje en u krijgt (ook digitaal) de folder.

Kerkenraad
In januari zijn verschillende leden van de wijkkerkenraad aftredend. Daarmee ontstaat een aantal vacatures. Een aantal mensen is reeds benaderd met de vraag deze vacatures te gaan vervullen en sommigen hebben toegezegd. En als u of jij meer wilt weten over die openstaande vacatures, geef een seintje.

Hartelijke groet,

ds. Kees van Stralen.
Comments