Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 25 jun. 2013 13:21 door Redactie Lichtkring


Komende zondag
Het decor zondagmorgen in de kerkzaal is dat van de musical Maria. Een groot podium dat een dorpsplein voorstelt. De achterwand geeft silhouetten weer van een dorp. Vrijdag en zaterdagavond plus zondagmiddag zal de musical worden opgevoerd.
En wat lezen we zondagmorgen? Het rooster geeft o.m. 1 Kon. 19,19-21 en Lucas 9,51-62. Op dit moment weet ik nog niet of ik die lezingen zal volgen. (klik op de aangegeven bijbelteksten om deze meteen vast te lezen)

Afgelopen zondag
Was de overstapdienst. Kinderen van groep 8 van de basisschool stapten over en werden tieners. Straks na de zomer voor hen geen kindernevendienst meer maar huiscatechese en Jeugdkerk.
De jongerenband verleende op heel energieke wijze medewerking aan de dienst, tot groot genoegen van velen.

Meeleven
Leven we in aandacht en gebed mee met allen die het behoeven.

Koffieochtenden
Ook gedurende de zomermaandag is er elke donderdagmorgen koffiedrinken in de Lichtkring. Aanvang 10.00 u. U kunt gerust zo maar eens binnenlopen.

Vorming en Toerusting
De planning is bijna rond. De teksten met omschrijvingen circuleren eveneens. Het programma voor het nieuwe seizoen is heel ver gevorderd. Het jaarthema is: de Kerk, daar zit muziek in!
Dat is niet alleen spreekwoordelijk, maar ook concreet. De verschijning van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, speelt uiteraard ook een rol.

Start nieuwe seizoen
Op zondag 1 september wordt ds. Ronelle Sonnenberg bevestigd als nieuwe predikant en doet zij intrede.

Startweekend
Zaterdag 14 en zondag 15 september is het startweekend. We denken voor de zaterdag o.m. aan een strandwandeling en voor de zondag wordt gedacht aan zoiets als collegetour.

Vakantie
In voorkomende gevallen kunt u tijdens mij vakantie met leden van uw wijkteam contact opnemen. Of met de heer Jan Pons, tel. 492235.


U allen een goede zomertijd toegewenst!


Hartelijke groeten,
ds. Kees van Stralen
Comments