Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 22 okt. 2013 01:47 door Redactie Lichtkring   [ 22 okt. 2013 12:45 bijgewerkt ]

Komende zondag
Laurens Benjamin Jonk mag worden gedoopt. Op het oecumenisch leesrooster staat o.a. Lucas 18, 9 – 17. Eerste deel gaat over de farizeeër die dankt dat hij niet zo is als die anderen die niet deugen. En de tollenaar die vraagt: God wees mij zondaar genadig. Tweede deel roept Jezus de kinderen bij zich en zegt: ”Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij”. De tekst levert heel wat op voor a.s. zondagmorgen. Dat bleek al bij het doopgesprek.
Bijbeltekst meteen even nalezen? Klik op deze link: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lucas+18%3A9-17&id18=1&l=nl&set=10

Actie schoenendoos
Zowel komende zondag als zondag 3 november zullen er folders worden uitgedeeld in de Lichtkring over de actie schoenendoos van dit jaar. Zondag 10 en zondag 17 november is de inzameling van de gevulde schoenendozen.

Uurtje extra
Omdat de klok komende zaterdagnacht een uur terug wordt gezet, hebben we een uurtje extra...

Huisbezoek
Als u een bezoek van een van de predikanten op prijs stelt, wilt u dat dan even laten weten? U kunt ons bellen, mailen, een seintje geven aan iemand van het pastoraal wijkteam of ons na een kerkdienst aanspreken. We maken graag een afspraak!

Pastoraal contact
Een van de wijkouderlingen, mailde: het pastorale werk geeft veel voldoening maar ik laat natuurlijk ook wel eens een steekje vallen. Wie zou willen “mee” breien, zodat de gevallen steken kunnen worden opgeraapt? Net als bij de predikanten zijn de wijkteams mede afhankelijk van de signalen die ze krijgen. Als u iets merkt in uw omgeving: geef het even door. Zowel bij ziekte of verdriet als bij positieve zaken.

Oriëntatieavonden pastoraat
Woensdagavond 30 oktober komt voor de tweede keer een groepje geïnteresseerde gemeenteleden bij elkaar voor een oriëntatie op pastoraat. De eerste avond was de vraag wat pastoraat is. De tweede avond staat in het teken van de wijze waarop pastoraat wordt gedaan. We verwachten – en hopen – dat mensen zich zullen aanmelden als pastoraal ouderling, pastoraal medewerkende of contactpersoon. Wie wil aanschuiven: dat kan. We beginnen om 20.00 u. in de Lichtkring.

Bijbelquiz
Honderden kerkelijke gemeentes zullen meedoen aan de jaarlijkse Bijbelquiz, zo is de verwachting. De Bijbelquiz, ook bekend van de TV, heeft als thema ‘Brieven van Paulus’. U kunt ook zelf meedoen en ervaren hoe verrassend de Bijbel kan zijn. Er worden geen eisen aan de deelnemers gesteld. Enthousiasme is voldoende. Iedereen kan zich individueel óf als team van minimaal vier personen opgeven. Het maakt niet uit of je wel of niet naar de kerk gaat en zo ja naar welke. De avond is ook de moeite waard voor mensen die vanuit een culturele achtergrond de Bijbel interessant vinden.
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) is op deze avond ook met een stand aanwezig en licht haar activiteiten graag toe. Voor veel christenen in het buitenland is er nog geen Bijbel in de eigen taal, of de Bijbel is voor hen niet te betalen. Daarom ondersteunt het NBG vertaalprojecten in deze landen en geeft ondersteuning om de Bijbel ook betaalbaar te krijgen. Op dit moment loopt er een project in West-Afrika om bijbelstudielessen en een eigen Bijbel te geven aan gevangenen. Nieuwe kracht en hoop geven aan mensen die zich op een dieptepunt in hun leven bevinden.
In verband met de voorbereidingen kunt u zich voor de Bijbelquiz vooraf aanmelden tot en met zondagmorgen 27 oktober bij Pieter van Tol (tel. 426451 of email: pietervantol@vodafonethuis.nl), maar wie zich op de avond zelf nog aanmeldt is ook van
harte welkom. Zondag 27 oktober, de Lichtkring, aanvang van de quiz 19.30 uur. Koffie en NBG-stand vanaf 19:00 uur.
Voor meer informatie en een videorapportage van afgelopen jaar klik: http://www.pkn-lichtkring.nl/activiteiten/andere-activiteiten/bijbelquiz-in-de-lichtkring

Jeugdwerk
Onlangs vroeg een gemeentelid mij wat de stand van zaken is m.b.t. het Jeugdwerk in de Lichtkring. Een heel terechte en belangrijke vraag. Ik bedacht mij dat er veel, heel veel va de website en de diverse facebook jeugdgroepen wordt uitgewisseld. Maar als je daar niet aan meedoet of geen computer hebt of het gewoon ook niet weet, heb je geen informatie. Martin Boon, onze Jeugdwerker, heeft enkele bijdragen over Jeugdwerk geschreven. Gewoon voor het Kerkblad.

Hartelijke groeten,

Ds. Kees van Stralen.

Comments