Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 12 nov. 2013 11:31 door Redactie Lichtkring

Komende zondag   
In de morgendienst zal Martin Boon, Jeugdwerker, voorgaan. Er zijn twee diensten. De eerste begint om 9.00 u. en de tweede om 10.30 u.

Laatste zondag Kerkelijk jaar
Aan deze dienst op 24 november verleent het gelegenheidskoor medewerking. Ik heb een oefensessie bijgewoond en het klinkt erg mooi. In het Nieuwe Liedboek staan enkele nieuwe, heel passende liederen, die in de dienst gezongen zullen worden.

Actie schoenendoos
Wees geen halve zool, vul die schoenendoos ... wordt de laatste weken in de Lichtkring op zondagmorgen gezongen. Een regel uit het schoenendooslied. Zondag 17 november is de inzameling van de gevulde schoenendozen.

Oriëntatieavonden pastoraat
Er zijn twee oriëntatieavonden pastoraat geweest met geïnteresseerde gemeenteleden. De eerste avond was de vraag wat pastoraat is. De tweede avond stond centraal hoe pastoraat wordt gedaan. Alle negen deelnemenden willen een taak in het pastoraat op zich nemen. In onderling overleg wordt nu besproken hoe dat vorm kan krijgen.

Avondgebed in Stiltenis
Elke dinsdagavond komt er om 19.30 uur een groep(je) bij elkaar in de Stiltenis van de Lichtkring. Zij komen bijeen om samen in de stilte God te zoeken. ‘De stilte zingt U toe o Here ‘ (ps. 65,1) Er is een eenvoudige liturgie. Er wordt een enkel lied gezongen en gebeden. Als u belangstelling hebt, kunt u gewoon op een dinsdagavond aanschuiven. Het samen-zijn duurt zo’n 20 a 25 minuten. Daarna kan een ieder die dat wil nog in de ruimte blijven zitten. De dinsdagavonden in de Adventstijd zullen de eigen predikanten voorgaan bij het Avondgebed.

Bijbelgroep Dukdalf
Dinsdag 19 november komt de Bijbelgroep Dukdalf weer bij elkaar. We beginnen zoals gebruikelijk om 19.00 u.

Seniorenkring
Woensdag 20 november is er seniorenkring. We starten om 10.00 u. in de Lichtkring. Eerder was 13 november gepland, maar dat is onhandig omdat de Lichtkring dan in gebruik is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.


Hartelijke groeten,

ds. Kees van Stralen
Comments