Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 12 mrt. 2013 13:18 door Redactie Lichtkring
Komende zondag
Op het rooster staat 2 Samuel 15,1-12 en 1 Petrus 1,22-2,10 (klik op de teksten om de bijbelgedeeltes te lezen)

Hongerdoek en avondgebed
Oplettende kerkgangers zagen het meteen: in de Stiltenis is het Drieluik nu weg. Dat Drieluik, door Christiaan Rensink gemaakt, hadden we in bruikleen gekregen van de weduwe van Christiaan. Bijzonder fijn dat we enkele jaren van deze mogelijkheid  gebruik mochten maken. Het paste erg goed in de Stiltenis. In de veertigdagentijd hangt er een hongerdoek. Was het Drieluik vooral meditatief, de hongerdoek is meer instructief van aard. Dit hongerdoek is ook afgebeeld als middenpagina in de veertigdagenkalender 2013. Zoals bekend is er elke dinsdag een avondgebed in de Stiltenis. De hongerdoek speelt hierbij ook een rol.

Contactmaaltijd
Vrijdag 22 maart is er weer de contactmaaltijd, aanvangstijd zoals gebruikelijk om 17.15 uur. Vindt u het gezellig om met ons de maaltijd en verhalen te delen, meldt u zich dan aan bij uw wijkteam of bij Cora Schokker, 490458 of Kees Nievaart, 426327.

Bijbelgroep Dukdalf
Dinsdag 19 maart is er weer Bijbelgroep in de huiskamer van de Dukdalf.

Van de beroepingscommissie
In september 2012 zijn wij van start gegaan als beroepingscommissie om een nieuwe dominee te vinden, naast Kees van Stralen, voor onze wijkgemeente. We hebben onze werkzaamheden verricht aan de hand van een stappenplan. Na het uitschrijven van de vacature is aan de hand van binnengekregen brieven een eerste selectie gemaakt van kandidaten. Daarna konden we als Beroepingscommissie op pad. Het verloop van het beluisteren en gesprekken voeren met de zeven kandidaten en het verder selecteren heeft uiteraard tijd gekost. Inmiddels zijn we zover dat we een selectie hebben van twee kandidaten. De werkzaamheden met deze twee kandidaten hopen wij zo spoedig mogelijk en zorgvuldig te kunnen afronden met een advies/voorstel aan de wijkkerkenraad. Daarna is de wijkkerkenraad aan zet om u verder te informeren; daarvoor zal o.a. ook een gemeentevergadering worden gehouden. Het bovenstaande betekent niet dat wij er nu al van uit gaan dat ons werk een gelopen race is. Met u hopen wij dat gehele proces goed en spoedig zal mogen verlopen.

Belijdeniscatechese – alleen is maar alleen...
Wel eens gedacht (misschien zelfs wel langere tijd geleden…) om belijdenis te doen en is het daar niet van gekomen? Er heeft zich reeds een kandidaat gemeld. Maar: alleen is maar alleen. Het is wel zo aardig om met een groepje geloofszaken te bespreken...Wie doet mee? Uiteraard betekent deelname aan deze activiteit niet automatisch dat je belijdenis moet doen. Ermee bezig zijn is al van betekenis. Wie meer wil weten – geef even een seintje.

En ondertussen...
Komen er iedere zondagavond zo’n 80 mensen naar de Lichtkring om te oefenen voor de musical Maria. Het is een heel levendig gebeuren. In juni zal de musical worden opgevoerd.
En...we leven toe naar de Stille Week.


vriendelijke groet,
ds. Kees van Stralen.
Comments