Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 10 apr. 2013 13:06 door Redactie Lichtkring
Komende zondag  

is een catechesedienst. De groepen van de onderbouw hebben deze dienst voorbereid. Voorganger is Martin Boon, de Jeugdwerker. We zien uit naar een Opgewekte, levendigedienst.


Pasen
De diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag - het triduüm – zijn ingetogen geweest. De kern van ons geloof mocht worden gevierd: dat wij achter Jezus Christus aan de overgang gemaakt hebben van dood naar leven; dat er toekomst is voor ons en onze wereld. En de drie dagen liepen uit op Paasmorgen. Zeker ook door de medewerking van Mixed Voices in de eerste dienst en een Muzikaal Ensemble in de tweede dienst werd het karakter van Pasen nadrukkelijk present gesteld.

Bijbelgroep Dukdalf
Dinsdag 16 april is er weer Bijbelgroep in de huiskamer van de Dukdalf.


Wandeling in Woerden
Zondag 14 april is de wandelgroep uitgenodig voor een wandeling, een maaltijd en een Vesper in Woerden. De uitnodiging komt van de wandelgroep uit Woerden. De reis begint met de trein van 13.35 u. Start in Woerden is een rondleiding in de Petruskerk en een stadswandeling. Na de maaltijd in de Opstandingskerk is er aansluitend een Vesper. Er is ook de mogelijkheid om alleen aan de maaltijd en Vesper deel te nemen. Belangstelling? Sonja Huisman, tel. 474802, E. sonja.huisman@hotmail.com

Ionaviering
Zondag 21 april is er weer een Iona-viering gehouden in de Lichtkring. Iona-vieringen vallen op door hun bijzondere liturgie. Deze bevat teksten en liederen over geloof, vrede, gerechtigheid en de verbinding met de natuur. De liturgie geeft vooral inspiratie om niet passief te blijven, maar om actief in het leven te staan. De viering, met als thema ‘Door liefde sterk bewogen’, begint om 18.30 u. Vanaf 18.00 uur worden de Iona-liederen ingezongen.

Beroepingscommissie
Zondag 7 april werd, aansluitend op de morgendienst, een gemeentevergadering gehouden. De kerkenraad had de gemeente hiertoe uitgenodigd naar aanleiding van de vorderingen van de beroepingscommissie. Deze heeft kort geleden de kerkenraad laten weten tot een voorstel te zijn gekomen voor een kandidaat. Op 3 april is deze kandidaat voorgedragen aan de wijkkerkenraad en de Gereformeerde Algemene Kerkenraad. Beiden hebben toen ingestemd met deze voordracht - evenals de gemeente tijdens de gemeentevergadering op 7 april. Tijdens deze gemeentevergadering heeft de beroepingscommissie de betreffende kandidaat voorgedragen en hun keuze voor deze predikant gemotiveerd. Daarnaast is uitvoerig stilgestaan bij de procedures die zijn afgewikkeld en die nu volgen. Uiteraard is er ook ruim de tijd genomen om vragen vanuit de gemeente te beantwoorden. De zeer grote opkomst en de vele vragen getuigden van een grote betrokkenheid en belangstelling vanuit de gemeente. Uiteraard werd ook de beroepingscommissie bedankt voor hun inzet en enthousiasme en de zorgvuldigheid waarmee dit proces is doorlopen. Als er geen bezwaren worden ingediend tegen de gevolgde procedure, zal het beroep worden uitgebracht op ds. P.M. Sonnenberg.

Intrede
Zondagmorgen 7 april lichtte de beroepingscommissie de voordracht voor een te beroepen predikant aan de gemeentevergadering toe. Zondagmiddag werd in Zuilen, Utrecht, ds. Mendie Hofma bevestigd als predikant.

Nieuwe Liedboek
Wat biedt het nieuwe liedboek ons? De titel is: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Veertig jaar na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken wordt het Nieuwe liedboek gepresenteerd. Bekend is dat er meer dan duizend liederen in zijn opgenomen. Om alvast iets van de sfeer te proeven en te zingen is er een samenzangavond op 24 april in de Ontmoetingskerk, Spoorstraat 11, Bodegraven De avond wordt geleid door dr. Ko Joosse, liturgist en lid van de redactie van het Liedboek 2012. Hij geeft ook een toelichting op het ontstaan en de samenstelling van het nieuwe Liedboek. Medewerking verlenen: Emmaüscantorij te Bodegraven o.l.v. Jan Slappendel. Vanaf 19:45 uur is er koffie/thee. De aanvang is 20:00 uur en de sluiting om uiterlijk 22:00 uur. De toegang is gratis. Zie ook: www.liedboek.nl.

Hartelijke groeten,
ds. Kees van Stralen
Comments