Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij de komende week

Geplaatst 23 apr. 2013 11:59 door Redactie Lichtkring
Komende zondag

Henk Boter, eerder vicaris in Kerk en Zanen, is de voorganger. Henk heeft voor de deelnemers van de bijbelgroep Dukdalf een extra naam. Hij heet Henk Twee. Wie is dan Henk Een? Dat is Henk Dorlandt, pastoraal medewerkende voor de verstandelijk beperkten in Kerk en Zanen. En accordeonist bij de Bijbelgroep. 

Afgelopen zondagavond
De Ionaviering werd goed bezocht. De Ionaliederen die we zongen, waren grotendeels nieuw voor Kerk en Zanen. Saskia van Doorn leidde ons er heel goed doorheen. Bijzonder was dat Ronelle Sonnenberg, de beroepen predikant, als kerkganger aanwezig
was. Na de Ionaviering maakte zij kennis met een aantal mensen van de musicalgroep Maria en een aantal actieve gemeenteleden. Als dit Kerkblad verschijnt, is de eerste volle week van haar bedenktijd voorbij. 
We zien met meer dan grote belangstelling uit naar haar reactie!

Heilig Avondmaal
Langzamerhand begint bekend te raken dat het Heilig Avondmaal ook aan huis kan worden gevierd. Als gemeenteleden geen mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de viering in de kerk, is de viering aan huis een alternatief. Een seintje naar de
wijkouderling of ondergetekende kan e.e.a. in werking zetten.

Nieuwe Liedboek
Wat zal dat nieuwe liedboek ons brengen? De ondertitel luidt: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Meer dan duizend liederen staan erin, dat weten we. En gebeden zoals de subtitel meldt. Wat we weten is dat alle berijmde psalmen uit het Liedboek van 1973 erin komen. Maar bij de psalmen ook psalmbewerkingen zoals korte refreinen, of een Engelse chant, of een vrijere vorm met keervers. Her en der verspreid over de bundel komen teksten die als gebed of overweging gebruikt kunnen worden. En liederen uit alle delen van de (wereld)kerk: Taizé, Iona, Ghana, Peru, uit de Evangelische Liedbundel, nieuwe teksten op Engelse en Duitse liederen. Ik las ergens dat het liedmateriaal biedt voor jong en oud, klassiek, speels, liturgisch of populair. Dat is veel ...
Het valt te verwachten dat er binnenkort veel achtergrondinformatie over bepaalde liederen te lezen valt. En dat meer inzicht komt in keuzes en beslissingen van de redactie.
In Kerk en Zanen gebruiken we sinds de opening van de Lichtkring een beamer waar veel mee kan. Het ‘oude Liedboek’ waar twee verrijdbare kisten in de hal van de Lichtkring mee gevuld zijn, gaat ook niet ineens naar de papiercontainer. Wat wel gaat gebeuren is dat de digitale versie van het Nieuwe Liedboek zal worden aangeschaft. Via de beamer kunnen we er zo nader mee kennis maken.

Gemeentereis
Zaterdagmorgen 27 april zal om 04.00 u. de bus met deelnemers aan de gemeentereis naar Israel en de Palestijnse gebieden, wegrijden van de Lichtkring naar Schiphol. Zondagavond 5 mei zullen we , onder het voorbehoud van Jacobus (Jac.4,15) , weer
terugkeren. We willen via de Website van de Lichtkring een enkele berichtje plaatsen van onze reis. www.pkn-lichtkring.nl

EO jongerendag
Op 1 juni a.s. vindt deze plaats in het Gelredome. Vanuit Alphen aan den Rijn willen we met een bus vol jongeren die dag naar Arnhem afreizen. Wil je ook mee? Geef je op via jeugdraad@pkn-lichtkring.nl Let op: toegangskaarten (€ 7,50 per stuk) voor het
evenement bestel je zelf via www.eo.nl, de busreis wordt gesponsord en is dus gratis!

Hartelijke groeten,
ds. Kees van Stralen
Comments