Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht bij komende week

Geplaatst 27 nov. 2012 01:53 door Redactie Lichtkring

Komende zondag
Komende zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De lezingen van het rooster geven aan: Zacharja 14,4-9; 1 Tessalonicenzen 3,9-13 en Lucas 21,25-31. Martin Boon, de Jeugdwerker, is mede voorganger in deze dienst. Hij zal de komende week via tweets voorbedes verzamelen.

Afgelopen zondag
Vooraan in de kerkzaal stond een bloemschikking waarin nadrukkelijk de Hebreeuwse letter Beth verwerkt. Joodse uitleggers zeggen dat deze letter gelijk al iets over God zegt. De letter, , is een letter om in te schuilen. Dak boven je hoofd, steun in de rug en grond onder je voeten. En open naar de toekomst – je leest Hebreeuws immers van rechts naar links.
In de dienst werden de namen genoemd van de in het afgelopen kerkelijk jaar overledenen. Een extra kaars werd aangestoken
voor hem of haar die niet bij name werd genoemd. En voor de naamlozen, degenen die gestorven zijn, zonder dat iemand hun naam noemde. Na het noemen van de namen heeft Saskia van Doorn op imponerende wijze het Lied ohne Worte, Op. 19, nr. 1, gespeeld. Onder haar leiding heeft het gelegenheidskoor een waardige bijdrage geleverd aan de dienst.
Na afloop van de dienst zei iemand: we hebben veel troost in huis...
En dan was er ’s avonds de Taizeviering. Ook hier, nog meer dan ’s morgens, veel verstilling en dat paste helemaal.

In de actualiteit - Detentiecentrum
Maandag 26 november was de avond ‘in de actualiteit’ in de Lichtkring. Aan de hand van een vijftal stellingen hebben we gesproken over het Detentiecentrum Alphen en de rol van kerk hierbij. Als het Detentiecentrum volledig in gebruik is, heeft Alphen aan den Rijn er zomaar 1300 nieuwe bewoners, mannen, bij. En de kerken in de omgeving?

Een van de stellingen luidde: ‘Afgewezen asielzoekers horen niet in de gevangenis’. Maar waar dan wel, als ze echt niet naar hun land van herkomst kunnen? Zo werden meer dilemma;s besproken. Een andere stelling:” Elk mens, binnen of buiten de gevangenis, heeft recht op deelname aan een Kerkdienst. Voor het organiseren van kerkdiensten in de gevangenis verplichten de kerken in Alphen aan den Rijn en omgeving zich om voldoende vrijwilligers te werven die, binnen de regels daartoe gesteld, meewerken aan het organiseren van kerkdiensten en zo mogelijk andere pastorale activiteiten.” Natuurlijk viel het woord verplichten in de stelling op. Het nodigde uit tot een goed en stevig gesprek. De beide in het Detentiecentrum werkzame pastores waren aanwezig en konden nu en dan vanuit de praktijk van hun werkzaamheden toelichting geven op de
gang van zaken in Alphen. Zij vertelden van de meest noodzakelijke dingen die nodig zijn.

Groothuisbezoeken
De eerste serie van de Groothuisbezoeken is geweest. Van wat ik er zelf van kon meemaken, zijn ze in een open en goede sfeer verlopen. En dat hoor ik ook van de andere groothuisbezoeken. Het proeft naar meer!

Kerstgroet
We zijn nu op weg naar Advent. Er wordt in Kerk en Zanen weer gewerkt aan een huis- aan-huis te verspreiden Kerstgroet.

Hartelijke groet,

ds. Kees van Stralen.
Comments