Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht ds Anne-Marie van Briemen

Geplaatst 1 sep. 2020 11:38 door Redactie Lichtkring
Vieren en doen

Op zondag 13 september is er een feestelijke start van het kerkelijk seizoen. Het jaarthema dit jaar is: ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. U leest er verderop in dit nummer meer over. In de dienst worden drie nieuwe pastoraal medewerkers voorgesteld aan de gemeente: Jannetta den Engelsman, Ernst van Hooijdonk en Rinneke Sikkel. Maarten van der Nagel zal starten als kerkrentmeester. Zij ontvangen een zegen voor hun taak in de gemeente. Medewerking is er van de jeugdband en van Saskia van Doorn. Voorgangers zijn ondergetekende en pastor Wilna Wierenga.

Op zondag 20 september vieren we het Heilig Avondmaal. De diakonie zorgt ervoor dat het mogelijk is om met de in de kerk aanwezige gemeenteleden op een veilige manier brood en wijn tot ons te nemen.
Het leesrooster geeft voor deze zondag Daniël 1 aan en dat sluit mooi aan bij ons jaarthema ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. Daniël is iemand die bloeit in Gods licht, terwijl hij leeft in een omgeving (Babel) die over het goede leven heel andere ideeën heeft. Het bijbelboek haakt ook aan bij onze situatie van ‘ballingschap’ vanwege corona-beperkingen. Het kan daarom heel bemoedigend zijn om uit Daniël te lezen en er over door te praten. Naast de dienst van 20 september, proberen we ook in oktober een jaarthemadienst vanuit het bijbelboek Daniël in te plannen. We bereiden gespreksvragen voor om (in de dagen) ná de kerkdienst in kleine groepjes door te praten naar aanleiding van het tekstgedeelte uit Daniël.

Op zondag 27 september zal proponent Els Klok bevestigd worden in het ambt en intrede doen in onze gemeente. Een bijzondere gebeurtenis zal dat zijn! Ik vind het een eer dat ik Els in het ambt mag bevestigen. De dienst is ’s middags om 15.00 uur en is online te volgen. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in de Lichtkring, is er gekozen voor een tweede lokatie om meer gemeenteleden de mogelijkheid te geven de dienst gezamenlijk via de livestream mee te beleven. We zijn welkom in de Maranathakerk en we hopen hiermee veel gemeenteleden een plezier te doen!

Emmaüskring
Het nieuwe seizoen van de Emmaüskring begint op donderdag 17 september, 20.00 uur. We houden ons natuurlijk aan de 1,5 meter afstand en zo is het toch mogelijk elkaar te zien. Ditmaal zitten we in de kelder van de kerk. Van harte welkom!

Seniorenkring
Wat een gemis dat we al maanden geen seniorenkring meer hebben kunnen beleven. Graag waren we nu weer van start gegaan. Toch hebben we na overleg moeten beslissen om voorlopig niet bij elkaar te komen. Het is qua gezondheid te kwetsbaar en ook komt het de verstaanbaarheid niet ten goede dat we op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. We hopen dat het lukt om de tweede helft van het seizoen elkaar wel te ontmoeten, maar voor nu durven we het nog niet aan. We hopen op betere tijden!

Pastorale versterking in de wijkteams
We zijn blij met de versterking die gekomen is in de pastorale wijkteams.
In wijk A is Gerda Weerd gestart als contactpersoon en in wijk C komt Clara Bril als contactpersoon het wijkteam versterken. Een goede, gezegende tijd wensen we jullie toe!

Nascholing
Voor de zomervakantie zijn tot twee keer toe mijn studieweken Klinisch Pastorale Vorming afgelast. De drie weken die ik nog te gaan heb, zijn nu ingepland van maandag 21 september t/m 7 oktober. Ook de lokatie is veranderd. Niet langer in Huis ter Heide, maar in het Dominicanenklooster in Huissen. Omdat ik dan niet beschikbaar ben voor het gemeentewerk, noem ik hier voor de duidelijkheid de data dat ik weg ben. Van maandagochtend tot woensdagavond: 21 t/m 23 september, 28 t/m 30 september, 5 t/m 7 oktober ben ik in Huissen. De tussenliggende dagen thuis zijn nodig om verslagen te schrijven en de trainingsdagen voor te bereiden. In deze drie weken kunt u voor dringende pastorale zaken terecht bij uw wijkouderling of mijn collega’s.

Met hartelijke groet,
ds Anne-Marie van Briemen
Comments