Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Berichtgeving van de beroepingscommissie

Geplaatst 16 mrt. 2020 12:13 door Redactie Lichtkring
Graag hadden we de gemeenteavond gebruikt om jullie als gemeente bij te praten over de voortgang van het beroepingswerk. Omdat deze optie is weggevallen, kiezen we ervoor om het schriftelijk te doen.

U/jij hebt er al wat over kunnen lezen, maar hieronder nogmaals onze reis.
De commissie bestaat uit Jan Tol, Lia de Koning, Gerrit Jan de Kleuver, Anne Jet Plat, Leen Plug en mijzelf. Een erg mooie pluriforme samenstelling met verschillende achtergronden en leeftijden.

We zijn gestart met een profielschets en een opdracht vanuit de kerkenraad. De zinnen en woorden hiervan hebben we met elkaar geproefd. Wat bedoelen ze met “De eigenheid van de Lichtkring” en wat betekent het dat een kandidaat “een eigen persoonlijk en herkenbaar geloof heeft in God de vader, in zijn zoon Jezus Christus en de heilige geest”?
Vervolgens zijn we met elkaar twee avonden op beroepingscommissietraining geweest en hebben we tijd besteed aan elkaar beter leren kennen.

Deze stappen zijn van belang voor het proces en de keuzes die we moeten maken.

Na het leggen van het fundament hebben we de verdere processtappen uitgewerkt, een vacaturetekst opgesteld en geplaatst. Half februari was hiervan de sluitingsdatum. Dat was spannend! We hielden de mailbox meerdere keren per dag in de gaten. Gelukkig hebben meerdere kandidaten (man, vrouw, jonger en ouder) zich gemeld.

We hebben van andere gemeentes vernomen dat het hele proces van het beroepen van een predikant soms wel anderhalf jaar kan duren. We zijn van mening dat we sinds november al een behoorlijke voortgang hebben geboekt, ook al is er nog een weg te gaan.

Twee weken geleden zijn we gestart met “horen” van kandidaten en voeren van bijbehorende eerste kennismakingsgesprekken. Hiervoor hadden we de planning rond, maar de gevolgen van het Corona virus raken ons als beroepingscommissie op dit vlak. Doordat kerkdiensten niet doorgaan, kan het horen en voeren van gesprekken ook niet doorgaan. We hopen dat dit van korte duur is en maken dan weer nieuwe afspraken om het proces te vervolgen.

En hoe nieuwsgierig u/jij ook bent, meer kunnen we er nu niet over melden.
Het is belangrijk dat we dit proces vertrouwelijk en zorgvuldig aanpakken. Dat werkt fijner en daar hebben alle kandidaten recht op.

Wat kunnen we dan nog wel zeggen?
De samenwerking binnen de commissie is erg plezierig, de sfeer is bijzonder goed. Met respect voor elkaars verschillen vormen we zo een goede afspiegeling van onze gemeente.

Wij gaan vol vertrouwen en verwachting verder.

Namens de beroepingscommissie,
Sabine van de Bovenkamp
Comments