Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 8 jan. 2013 12:38 door Redactie Lichtkring
Heil en zegen wens ik een ieder vanaf deze plaats toe. Dat het een gezond en veilig jaar moge zijn!
En wat hebben we veel, heel veel goede wensen mogen ontvangen voor 2013. Kaarten,vele kaarten, ook digitaal, en ook vele hartelijke woorden. Hartelijk dank!Komende zondag
We nemen in de dienst afscheid van Corrie Clement (pastoraal ouderling), Anja Verduijn (tweede scriba) en Joke van Egdom (diaken). We mogen Barbara Rijskamp bevestigen als ouderling kerkrentmeester en Henk Gerling her-bevestigen als diaken.
Op het oecumenisch leesrooster staat deze eerste zondag van de Epifanie Jesaja 40, 1-11 en Lucas 3,15-16, 21-22.

Aftredend:
Corrie Clement
Anja Verduijn
Joke van Egdom

(Her)bevestigen
Barbara Rijskamp
Henk Gerling 


Kerst 2012
De diensten zijn goed bezocht. De lampionnenoptocht met aansluitend de gezinsdienst was heel levendig. De Kerstnachtdienst met meditaties ‘met het oog op Maria’ heel zorgvuldig, zeker ook vanwege de medewerking van het gelegenheidskoor, o.l.v. Gerard Ohm. Jurjen Bade had enkele zeer toepasselijke liederen gecomponeerd. Muzikale bijdragen van verschillende gemeenteleden, zeker ook van jongeren, was heel mooi. En de gemeentezang klonk prachtig. En de volgende morgen, Kerstmorgen, gingen we verder. Het Kerstevangelie werd ook op muzikale wijze tot uitdrukking gebracht. Fijn om te zien dat zovelen de weg wisten te vinden naar de kerk. En donderdag 28 december kwamen enkele tientallen gemeenteleden naar de Lichtkring om Kerstliederen te zingen. Is met dit laatste een traditie gestart?

Kerstfeest in het Detentie Centrum
Via de Lichtkring hebben op verzoek zo’n 80 kinderen van de Fontein 2 tekeningen gemaakt voor gedetineerden in het Detentie Centrum Alphen a/d Rijn. De tekeningen werden met blijdschap in ontvangst genomen door de pastores die daar werkzaam zijn.
De tekeningen zijn onder de ingeslotenen verdeeld. Annelies en Bert van den Wijngaard, twee van de vrijwilligers uit de Lichtkring die actief zijn bij de Kerkdiensten in het DCA, hebben een verslag geschreven over de drie diensten die zij meemaakten op Kerstmorgen in het DCA. Zie ook volgens deze link: Klik HIER

Seniorenbijeenkomst
Vrijdagmiddag 4 januari zat de hal van de Lichtkring vol met meer 100 senioren. Zij waren door de (wijk)diaconie uitgenodigd om naar de Nieuwjaarsbijeenkomst te komen. Een initiatief dat ook deze keer weer in goede aarde viel. Rianne Verduijn en
Anneke Schutte speelden viool en dat werd zeer gewaardeerd. De bijeenkomst bood de mogelijkheid om op ongedwongen wijze elkaar te ontmoeten en ook even bij te praten. Er heerste een vrolijke en goede sfeer en velen zeiden: volgend jaar weer!

Bijbelgroep Dukdalf
Dinsdag 15 januari 2013 komen we weer bij elkaar in de huiskamer van de Dukdalf. We beginnen om 19.00 u.

Seniorengroep
Woensdag 16 januari 2013 is er weer Seniorengroep. We gaan verder met het bespreken van de Onze Vader. We beginnen om 10.00 u.

Israëlreis 2013
In de meivakantie, vertrek zaterdag 27 april en retour zondag 5 mei 2013, is een gemeentereis gepland naar Israël en de Palestijnse gebieden. Tal van bekende Bijbelse plaatsen zullen worden bezocht. Er zijn 27 inschrijvingen.

Gift
Er zijn twee giften ontvangen. Een van 15 euro en een van 10 euro. Het geld is overgemaakt naar de Wijkkas. Hartelijk dank.

Wat is de kerk mij waard?
Dat is het motto van de actie Kerkbalans 2013. Welke betekenis heeft de kerk voor u in deze tijd? Voor de een kan dat de onmisbare maatschappelijke functie zijn. Voor een ander de plek waar kinderen, tieners en jongeren tot godsdienstige ontwikkeling kunnen komen en leren keuzes te maken. Of is het de de verbondenheid die ervaren wordt. En juist en nadrukkelijk de verwachting dat een kerk net als Jezus open staat voor iedereen.

vriendelijke groet,

ds. Kees van Stralen.
Comments