Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 15 jan. 2013 07:31 door Redactie Lichtkring   [ 15 jan. 2013 07:42 bijgewerkt ]
Komende zondag  
Deze zondag twee diensten. De morgendienst is een dienst met de catechesegroepen van de bovenbouw. Dit jaar zijn is het onderwerp van de catechese Rondje Kerk. Martin Boon is voorganger. Alle groepen leveren een bijdrage aan de dienst. ’s Avonds is er weer een Taizédienst. Deze vieringen kenmerken zich door een meditatieve sfeer. Evenals in Taizé zelf is er tijdens de viering geen preek, wel veel verstilling en stiltemomenten. Wie mee wil zingen kan vanaf 17.15 u. oefenen o.l.v. Saskia van Doorn.

Doopdienst
Zondag 10 februari is er een doopdienst. Er is op dit moment een aanmelding voor de doop.

Delen van zorg – Lotgenotengroep 
Ook in 2013 is de gelegenheid om een lotgenotengroep te vormen van familie en vrienden van psychiatrische patiënten. De groep wordt begeleid door ds. Hans Mondeel, gemeentelid en als geestelijk verzorger werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Ds. Kees van Stralen, tel. 515665, email: cj.van.stralen@casema.nl of ds. Hans Mondeel, tel.653521 email: h.mondeel@versatel.nl. Woensdag 23 januari, Lichtkring, 20.00 u. 

Musical Maria
Het is weer begonnen. Op zondagavond komen in de Lichtkring tot wel 80 mensen bij elkaar. Het zal voor de derde keer in de geschiedenis van Kerk en Zanen zijn dat er een musical ten tonele gebracht wordt. Deze keer is het de musical Maria. De uitvoering zal in juni a.s. zijn. 

Avond over Maria
Die musical Maria, de moeder van Jezus, speelt Jezus daar zelf ook een rol in? Is de musical ook geschikt voor niet-roomskatholieken? Wordt het Bijbelverhaal niet overschaduwd door de Maria-traditie? Maria Draaijers, rooms katholiek theologe, gaat met belangstellenden op zoek naar antwoorden op deze vragen. Wie was Maria nu eigenlijk en wat kan ze betekenen voor de hedendaagse gelovigen? 28 januari in de Lichtkring, aanvang 20.00 u.

De Psalmen gezongen, toen en nu
Velen van ons leerden de psalmen zingen in kerk en school. En velen leerden de psalmen zingen in de Oude Berijming. Tot in 1967 de Nieuwe Berijming kwam, waarbij ‘ ’t hijgend hert’ ineens veranderde in ‘de moede hinde’. Volgend jaar komt er een Nieuw Liedboek, maar de psalmberijming krijgt geen opknapbeurt. In 2013 blijven we dus psalmen zingen op taal van 50 jaar geleden. Is dat prettig of juist jammer? Hoe is het trouwens gegaan met die psalmberijmingen in ons land? Wie is er mee begonnen? En hoe kwam het dat er zelfs sprake is geweest van een ‘psalmenoproer’? Twee avonden over de gezongen psalmen, met daarin de volle aandacht voor de geschiedenis van de psalmberijmingen, iets over hedendaagse zangvormen van de psalmen. De vraag: hoe komen de psalmen in het Nieuwe Liedboek? En samen bekijken we een paar psalmberijmingen door de tijden heen.
En wat is mooier dan tot slot weer samen zingend af te sluiten, want gelovigen weten: de psalmen blijven zingen! De avonden worden geleid door ds. Cort van der Linden.
Lichtkring, de maandagen 4 februari en 11 februari. Aanvang 20.00 u.

Belijdeniscatechese
Wel eens gedacht (misschien zelfs wel langere tijd geleden…) om belijdenis te doen en is het daar niet van gekomen? Er heeft zich reeds een kandidaat gemeld. Uiteraard betekent deelname aan deze activiteit niet automatisch dat je belijdenis moet doen. Ermee bezig zijn is al van betekenis. Wie meer wil weten – geef even een seintje.

Wat is de kerk mij waard?
En dan loopt ondertussen de actie Kerkbalans. Wat is de kerk u waard? Welke betekenis heeft de kerk voor u in deze tijd? Voor de een kan dat de onmisbare maatschappelijke functie zijn. Voor een ander de plek waar kinderen, tieners en jongeren tot godsdienstige ontwikkeling kunnen komen en leren keuzes te maken. Of is het de de verbondenheid die ervaren wordt. En juist en nadrukkelijk de verwachting dat een kerk net als Jezus open staat voor iedereen.

vriendelijke groet,
ds. Kees van Stralen.
***
Comments