Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 22 jan. 2013 11:54 door Redactie Lichtkring

Komende zondag 

Ds. F.C. de Ronde uit Koudekerk zal voorgaan. Het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Tevens start deze zondag het project kleine avondmaalscatechese van de kindernevendienst.

Doopdienst
Zondag 10 februari is er een doopdienst. Er zijn op dit moment drie dopelingen aangemeld.

Avond over Maria
Op zondagavond komen in de Lichtkring tot wel 80 mensen bij elkaar. Het zal voor de derde keer in de geschiedenis van Kerk en Zanen zijn dat er een musical ten tonele gebracht gaat worden. Deze keer is het de musical Maria. De uitvoering zal in juni a.s.
zijn. Die musical Maria, de moeder van Jezus, speelt Jezus daar zelf ook een rol in? Is de musical ook geschikt voor niet-roomskatholieken? Wordt het Bijbelverhaal niet overschaduwd door de Maria-traditie? Maria Draaijers, rooms katholiek theologe, gaat met belangstellenden op zoek naar antwoorden op deze vragen. Wie was Maria nu eigenlijk en wat kan ze betekenen voor de
hedendaagse gelovigen? maandag 28 januari in de Lichtkring, 20.00 u.

De Psalmen gezongen, toen en nu
Velen van ons leerden de psalmen zingen in kerk en school. En velen leerden de psalmen zingen in de Oude Berijming. Tot in 1967 de Nieuwe Berijming kwam, waarbij ‘ ’t hijgend hert’ ineens veranderde in ‘de moede hinde’. Volgend jaar komt er een Nieuw Liedboek, maar de psalmberijming krijgt geen opknapbeurt. In 2013 blijven we dus psalmen zingen op taal van 50 jaar geleden. Is dat prettig of juist jammer? Hoe is het trouwens gegaan met die psalmberijmingen in ons land? Wie is er mee begonnen? En hoe kwam het dat er zelfs sprake is geweest van een ‘psalmenoproer’? 
Twee avonden over de gezongen psalmen, met daarin de volle aandacht voor de geschiedenis van de psalmberijmingen, iets over hedendaagse zangvormen van de psalmen. De vraag: hoe komen de psalmen in het Nieuwe Liedboek? En samen bekijken we een paar psalmberijmingen door de tijden heen. En wat is mooier dan tot slot weer samen zingend af te sluiten, want gelovigen weten: de psalmen blijven zingen! De avonden worden geleid door ds. Cort van der Linden. 
Lichtkring, de maandagen 4 februari en 11 februari. Aanvang 20.00 u.

Op toneel voor Aljeco
Ouderwetse tijden herleefden...dat was bij velen van de ruim 200 aanwezigen, de reactie op 11 januari. Ik hoorde van de tijd dat er veel toneel werd gespeeld, b.v. voorafgaande aan de jaarvergadering van een vereniging. En nu, nu werd er een heus toneelstuk opgevoerd in de Lichtkring. Opbrengst ten bate van de bouw van een kindertehuis in Tanzania. Titel: Jonas weet het wel. Adriaan Lefeber, Marleen Knijnenburg, Herman Schreuders, Hermann Kukler, Sacha Lefeber en Ruth Schreuders waren de spelers. En de souffleur was Marjan Kukler. Ik vroeg aan een kind dat bij de uitvoering was geweest, wat ze het leukste vond. Ze zei: dat ze soms niet meer wisten wat ze moesten zeggen. Het was een vlot toneelstuk en omdat de aanwezigen vrijwel alle spelers kenden, was het met recht hilarisch te noemen. Als je niet kunt lachen met elkaar, hoe zou je dan met elkaar kunnen huilen? Zou een toneelopvoering in de Lichtkring echt eenmalig zijn? Echt: eens, maar nooit weer?

Belijdeniscatechese
Wel eens gedacht (misschien zelfs wel langere tijd geleden…) om belijdenis te doen en is het daar niet van gekomen? Er heeft zich reeds een kandidaat gemeld. Uiteraard betekent deelname aan deze activiteit niet automatisch dat je belijdenis moet doen.
Ermee bezig zijn is al van betekenis. Wie meer wil weten – geef even een seintje.

vriendelijke groet,
ds. Kees van Stralen.
***
Comments