Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 5 feb. 2013 11:31 door Redactie Lichtkring   [ 5 feb. 2013 11:31 bijgewerkt ]
Komende zondag 
Er mogen drie kinderen worden gedoopt. Tijn, geboren 18 september 2012, zoon van Wouter Voortman en Anouk van Staalduinen; Roan, geboren 20 oktober 2012, zoon van John en Manielle van der Does, broertje van Noa en Lars Johannes, geboren 16 december 2012, zoon van Mark en Laura, broertje van Aaron. We lezen Psalm 138 en Lucas 5, 1 – 11.
In het kader van het project kleine avondmaalscatechese van de kindernevendienst is het onderwerp deze keer de Heilige Doop.
Aanvang kerkdienst is 10.00 u.

Liturgie in de Lutherse traditie
Op 17 februari zal in de morgendienst de Lutherse predikant ds. Wim van Beek voorgaan in de Lichtkring. Hij schreef ter toelichting: We volgen dan de liturgie, zoals die al vele jaren in lutherse gemeenten gebruikt wordt. Er is overigens niet zo heel veel ‘luthers’ aan, omdat die liturgie een opbouw kent die al vele eeuwen vóór de Reformatie in de kerk gebruikt werd. Luther had geen reden daar iets aan te veranderen. Deze opbouw van de liturgie wordt nog steeds in de katholieke kerken gebruikt, en inmiddels ook in vele protestantse, bijvoorbeeld op een toonzetting van Willem Vogel.

De liturgie heeft een dialogisch karakter. Er is op een aantal plaatsen beurtzang en beurtspraak tussen voorganger en gemeente. De muziek, zingen, het lied waren voor Luther door de Geest gegeven middelen voor de verkondiging van het evangelie. De organist is naast de predikant de muzikale voorganger. Na de beurtspraak van de voorbereiding, wordt de ingangspsalm omringd door een gezongen antifoon. Kyrie en gloria worden in beurtzang gezongen, met aansluitend de eveneens gezongen groet. De lezing van het evangelie is kern van de christelijke eredienst, en wordt dus staande aangehoord, en afgesloten met een acclamatie. Ook in de voorbede beaamt de gemeente een bede steeds met een “Heer ontferm U”. Het Onze Vader wordt afgesloten met een gezongen lofprijzing (“want u is het rijk en de …”). Op de zegen volgt uiteraard ook een gezongen amen. Alle melodieën zijn eenvoudig, en zullen we voor de dienst een keer doornemen. 17 Februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Dan staat van oudsher de verzoeking in de woestijn op de leesrol (Matteüs 4). Lutheranen kozen daarbij als lied van de zondag gezang 401, Een vaste burcht is onze God. Dit lied is hier precies op z’n plaats, maar moet dan beslist op de wat ‘hortende’ zetting uit het Liedboek gezongen worden!

Dooptweeluik
Wat beloof je met de doop van je kind? 
Ouders die in 2012 hun kind hebben laten dopen, zijn uitgenodigd om mee te doen aan het dooptweeluik. Dat gebeurt op twee avonden waar we met elkaar de betekenis van de doop voor het kind, de ouders en de kerk bespreken. En de vraag hoe je inhoud kunt geven aan de gelofte die je bij de doop hebt gedaan. De eerste avond is 11 februari, de tweede 4 maart. Beide keren in de Lichtkring.

Bijbelgroep Dukdalf
Dinsdag 12 februari is er weer Bijbelgroep in de huiskamer van de Dukdalf.

Seniorengroep
Woensdag 13 februari komt de Seniorengroep bijeen in de Lichtkring. Aanvang 10.00 u.

Groothuisbezoek
Donderdag 14 februari is er Groothuisbezoek bij Sonja Huisman, Polderpeil 494, 2408SH. Aanvang 20.00 u.

Marcus, de eerste...
Vanaf 14 februari a.s. verzorgt dr. Maarten den Dulk gedurende zes achtereenvolgende donderdagen een leerhuis over de evangelist Marcus. Dit oudste en kortste evangelie komt in z’n geheel aan de orde. ‘We lezen in zes keer het hele evangelie door’, licht Den Dulk toe. ‘Aan het begin van elke avond geef ik een korte inleiding en daarna luisteren we in alle rust naar het betreffende deel.’ Na de pauze is er volop gelegenheid om te reageren, vragen te stellen en antwoorden te zoeken. In de weken voor Pasen komt zo het hele evangelie voorbij. Iedere avond staat op zichzelf en is dus apart te bezoeken.
Lichtkring, aanvang 20.00 u.


vriendelijke groet,
ds. Kees van Stralen.
Comments