Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 12 feb. 2013 10:55 door Redactie Lichtkring   [ 12 feb. 2013 23:41 bijgewerkt ]

Komende zondag
Voorganger is de Lutherse ds. Wim van Beek. Zelf meldde hij over deze dienst: we volgen de liturgie die al vele jaren in Lutherse
gemeente gebruikt wordt. Het is komende zondag de eerste zondag van de veertigdagentijd. Dan staat van oudsher de verzoeking in de woestijn op de leesrol (Matteüs 4). Lutheranen kozen daarbij als lied van de zondag gezang 401, Een vaste burcht is onze God. Dit lied is hier precies op z’n plaats, maar, zo meldt van Beek, dat moet dan beslist op de wat ‘hortende’ zetting uit het Liedboek gezongen worden!

Afgelopen zondag
In een feestelijke dienst mochten drie kinderen drie kinderen worden gedoopt. Een kerkganger die voor de doop was gekomen zei: wat wordt hier fijn gezongen!

Dooptweeluik
Wat beloof je met de doop van je kind? Ouders die in 2012 hun kind hebben laten dopen, zijn bijeen geweest voor de eerste avond van het dooptweeluik. We haalden nog eens terug wat de betekenis van de doop precies is. Welke Bijbelse noties een rol spelen. De volgende avond is 4 maart. Dan zal er vooral verder worden gesproken over de consequenties van de doop, de belofte die bij de doop is gedaan en geloofsopvoeding. 4 maart, aanvang 20.00 u., Lichtkring.

Groothuisbezoek
Het wijkteam van Wijk 2, dat is de Provinciebuurt en adressen buiten de wijk Kerk en Zanen, organiseert twee groothuisbezoeken. Onderwerp is het Jaarthema: liefde.
Woensdagochtend 27 februari van 10.00 – 12.00 uur in de Lichtkring en
Donderdagavond 28 februari van 20.00 – 22.00 uur bij Joke Bruijn.
Informatie en aanmelding bij wijkouderling Greetje Teunissen, 577744/430378 – 06-51219157 greetjekralt@gmail.com

Groothuisbezoek
Het wijkteam van wijk 3 en 4, dat is Afrikaanse landenbuurt, Ecolonia, Dreven en Gaarden, Europese hoofdstedenbuurt en Aziatische landenbuurt, heeft de groothuisbezoeken voorzien op maandag 11 maart, 20.00 uur bij Sjoukje en Nico van Zuylen, Lissabonstraat 84. Informatie en opgave: Alie Ossevoort, wijkouderling, Athenestraat 7, 425321, e-mail: a.ossevoort@planet.nl of Rinie Bol, pastoraal medewerker, Spuisluis 5, 475811, e-mail: riniebol@filternet.nl

Groothuisbezoek
Het wijkteam van wijk 6, dat is de Sluizenbuurt en Burggooi, organiseert eveneens twee groothuisbezoeken. De eerste is donderdag 14 februari bij wijkouderling Sonja Huisman, Polderpeil 494. Tweede avond is dinsdag 5 maart bij Gera van Huuksloot
en Albert Soede, Renaissancelaan 41. Opgave: Sonja Huisman, 474802, e-mail: sonja.huisman@hotmail.com

Groothuisbezoek
Als u buiten een van deze wijken woont en een datum ziet die u uitkomt, bent u van harte welkom om mee te doen aan een groothuisbezoek.

Marcus, de eerste...
Vanaf 14 februari a.s. verzorgt dr. Maarten den Dulk gedurende zes achtereenvolgende donderdagen een leerhuis over de evangelist Marcus. Dit oudste en kortste evangelie komt in z’n geheel aan de orde. ‘We lezen in zes keer het hele evangelie door’, licht Den Dulk toe. ‘Aan het begin van elke avond geef ik een korte inleiding en daarna luisteren we in alle rust naar het betreffende deel.’ Na de pauze is er volop gelegenheid om te reageren, vragen te stellen en antwoorden te zoeken. In de weken voor Pasen komt zo het hele evangelie voorbij. Iedere avond staat op zichzelf en is dus apart te bezoeken.
Lichtkring, aanvang 20.00 u.

Contactmaaltijd.
Vrijdag 22 februari is er weer de contactmaaltijd, aanvangstijd zoals gebruikelijk om 17.15 uur. Vindt u het gezellig om met ons de maaltijd en verhalen te delen, meldt u zich dan aan bij uw wijkteam of bij Cora Schokker, 490458 of Kees Nievaart, 426327.

Veertigdagen...
De 40 dagenkalender 2013 is klaar. Het biedt ook dit jaar weer vele mogelijkheden om de gedachten op weg naar Pasen te bepalen. De kalender kent een aantal vaste punten. Zo is er voor elke zondag in deze tijd een bijdrage van de ZWO met als thema: “Nieuw leven voor……”
Elke maandag vindt u een gedicht, een lied of een recept. Elke dinsdag een meditatie die aansluit bij de lezing op het rooster. Elke woensdag en elke vrijdag is er plaats ingeruimd voor kinderen, tieners en jongeren. Elke donderdag ziet u fragmenten van de hongerdoek ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ In het midden van de kalender staat de afbeelding van de hongerdoek in kleur afgedrukt. En elke zaterdag zijn de symbolische schikkingen voor de zondagen in de Veertigdagentijd en voor Pasen opgenomen. De Bijbellezingen uit Samuel 1 en 2 zijn het uitgangspunt voor de schikkingen.

Triduüm
De voorbereidingen voor het Triduüm, de drie dagen voor Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag/ Paaswake, zijn gestart.

vriendelijke groet,
ds. Kees van Stralen.
Comments