Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 17 okt. 2012 13:53 door Redactie Lichtkring   [ 17 okt. 2012 13:53 bijgewerkt ]
Komende zondag  
Op het rooster staat Jesaja 29, 18-24 en Marcus 10,32-45.
Klik hier voor de bijbelteksten Jesaja en Marcus 


Naastenliefde...
Dr. G. Manenschijn zal als eerste van twee avonden op 23 oktober een inleiding houden over Naastenliefde. Twee weken later, 6 november, zal hij een inleiding houden over Vijandliefde. Manenschijn zelf heeft als titel gekozen: van Naastenliefde tot Vijandliefde. Dat is een uitdagende titel! Beide avonden in de Lichtkring, aanvang 20.00 u.

Bijbelgroep Dukdalf
Dinsdag 23 oktober komen we weer bij elkaar in de huiskamer van de Dukdalf. We beginnen met koffie of thee en praten even bij. Dan steken we de kaars aan en zingen een lied. Dat doen we veel: zingen. Meestal met begeleiding van een accordeon. We
lezen een kort Bijbelgedeelte en gaan daarover praten. We sluiten af met een lied en een gebed. Samen bidden is heel belangrijk omdat we dan kunnen zeggen waar we blij mee zijn of waar we verdriet om hebben. We beginnen om 19.00 u.

Delen van zorg – Lotgenotengroep
Psychiatrische patiënten worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving opgevangen, meestal door hun naaste familieleden of door vrienden, voor wie dit in veel gevallen zwaar is. Psychiatrische ziekten kunnen spanningen veroorzaken in de relatie tussen de patiënt en zijn directe omgeving. Er kan sprake zijn van schuldgevoel, onzekerheid, boosheid en verdriet. Vaak is het moeilijk er met anderen over te praten. Toch kan het wel eens goed zijn je zorg met anderen te delen. In de Lichtkring wordt dit jaar weer de gelegenheid geboden om een lotgenotengroep te vormen van familie en vrienden van psychiatrische patiënten. De groep wordt
begeleid door ds. Hans Mondeel, gemeentelid en als geestelijk verzorger werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Gemiddeld komt de groep één keer in de twee maanden bij elkaar, en de datum wordt altijd in overleg gekozen. 

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:
Ds. Kees van Stralen, tel. 515665, email: cj.van.stralen@casema.nl of
Ds. Hans Mondeel, tel.653521 email: h.mondeel@versatel.nl.
De eerste bijeenkomst is woensdag 24 oktober in de Lichtkring, 20.00 u.

Bijbelquiz
Dinsdag 30 oktober is er, voor het vierde keer, een Bijbelquiz in de Lichtkring. Ook dit jaar gebeurt dat in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is leuk om op de T.V. naar de bijbelquiz te kijken, maar het is nog veel leuker en spannender om
zelf mee te doen. De organisatoren stellen geen eisen aan de deelnemers. Zij kunnen zich individueel opgeven, maar ook met een team van minimaal vier personen. Het maakt niet uit of u geregeld kerkbezoeker bent. Ook niet tot welke kerk u mogelijk
behoort. De avond is zeker ook de moeite waard voor mensen die vanuit een culturele achtergrond de Bijbel interessant vinden.
Wel is het prettig als mensen die mee willen doen, zich van te voren aanmelden. Dit kan tot en met zondag 28 oktober bij Pieter van Tol, tel. 0172-426451 of mirjam35@casema.nl. Wie zich op de avond zelf nog aanmeldt is ook van harte welkom.
De avond is in de Lichtkring

Zondagavond 28 oktober is er weer een Taizedienst. Aanvang 18.30 u.

Tweede Twitterdienst
Om alvast te noteren: zondagavond 16 december is de tweede twitterdienst in de
Lichtkring.

Hartelijke groet,
ds. Kees van Stralen.
Comments