Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 24 okt. 2012 07:09 door Redactie Lichtkring   [ 24 okt. 2012 07:10 bijgewerkt ]
Komende zondag
In de morgendienst gaat ds. R. Nieuwenhuis voor. 
’s Avonds is er een Taizédienst waar ikzelf bij betrokken mag zijn.


Contactmaaltijd 
Eten,  je doet het iedere dag.  Maar samen eten wellicht niet. En samen eten met anderen zeker niet iedere dag. Elke laatste vrijdag van de maand is er een eenvoudige maaltijd bereid in de Lichtkring van soep en brood. Minimum- of maximumleeftijden gelden hier niet. Vrijdag 26 oktober, 17.15 u. kunt u weer aanschuiven. U kunt zich opgeven bij uw wijkteam of bij Cora Schokker, tel. 490485 of Kees Nievaart, tel. 426327.

Bijbelquiz
De eerste groepen hebben zich inmiddels ingeschreven voor deze Bijbelquiz in de Lichtkring. Ook nu belooft het weer heel interessant te worden. Het materiaal voor deze quiz is inmiddels binnen. En: de quiz die in de Lichtkring wordt gehouden, is een andere dan die van de televisie. Uiteraard.
Als u zo’n quiz eens in levende lijve wilt meemaken bent u welkom op dinsdag 30 oktober a.s. Er worden geen eisen aan de deelnemers gesteld. U kunt u individueel opgeven, maar ook met een team van minimaal vier personen. Het maakt niet uit of u geregeld kerkbezoeker bent. Ook niet tot welke kerk u mogelijk behoort. De avond is zeker ook de moeite waard voor mensen die vanuit een culturele achtergrond de Bijbel interessant vinden. Wel is het prettig als mensen die mee willen doen, zich van te voren aanmelden. Dit kan tot en met zondag 28 oktober bij Pieter van Tol, tel. 0172-426451 of mirjam35@casema.nl. Wie zich op de avond zelf nog aanmeldt is ook van harte welkom. 
De avond is in de Lichtkring en begint om 20.00 u., koffie vanaf 19.30 u. 

Groothuisbezoeken
De wijkteams zijn doende de groothuisbezoeken te plannen. Het thema is dit jaar de Liefde, van de Paulinische trits: geloof, hoop en liefde. 
Van wijk 8, de wijk van pastoraal ouderling Corrie Clement, zijn de data bekend. 
Dinsdag 6 november van 20.00 – 22.00 uur bij Harmke Oosterveld-Jans, Karel Doormanstraat 15; donderdag 15 november van 20.00 – 22.00 uur bij Jitty en Johan Kemker, Pelmolen 24. Op maandag 19 november van 14.30 – 16.30 uur bij Ineke en Henk Gerling, Sumatrastraat 5.
Doorgaans krijgen de gemeenteleden van de betreffende wijk een uitnodiging voor het bijwonen van een groothuisbezoek van hun wijkteam.

Avondgebed
Elke dinsdagavond is er in de Lichtkring een Avondgebed, in de Stiltenis. Aanvang 19.30 u.

Naastenliefde...
Dr. G. Manenschijn zal 6 november een inleiding houden over Vijandliefde. Manenschijn zelf heeft als titel gekozen: van Naastenliefde tot Vijandliefde. Dat is een uitdagende titel! Lichtkring, aanvang 20.15 u..

Belijdeniscatechese
Wel eens gedacht (misschien zelfs wel langere tijd geleden…) om belijdenis te doen en is het daar niet van gekomen? In 2012 zijn de ‘echte’ avonden belijdeniscatechese. Voorafgaand kan deelname aan de cursus Aangenaam Kennismaken of de Jongerengespreksgroep of Reflector een goede aanloop zijn! En uiteraard betekent deelname aan deze activiteit niet automatisch dat je belijdenis moet doen. Ermee bezig zijn is al van betekenis. Wie meer wil weten – geef even een seintje. 

Aangenaam Kennismaken
Woensdagavond 9 januari 2013 is de eerste avond van deze cursus. De ondertitel is: ABC van het Christelijk geloof. Het is bedoeld als (hernieuwde) kennismaking met de inhoud en de betekenis van het christelijk geloof. De cursus staat open voor belangstellenden en iedereen die zich uitgedaagd voelt om mee te doen. Kerkelijke achtergrond noch opleiding of kennis zijn van belang. De cursus is in de Lichtkring. 
Interesse? Geef een seintje en u krijgt de folder.

Hartelijke groeten,
ds. Kees van Stralen.

Comments