Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht over komende week

Geplaatst 7 nov. 2012 12:23 door Redactie Lichtkring

Komende zondag....zijn er twee diensten. Om 9.00 u. en om 10.30 u. En beide keren gaat het om Kerk en Schooldiensten. Met leerkrachten van de Fontein is de dienst voorbereid. Numeri 13 staat als Bijbeldeel centraal. Het gaat hier om de verkenning van het beloofde land. In beide diensten zal een schoolorkest medewerking verlenen. Wat de school betreft is de dienst vooral voor de leerlingen van de groepen 3 en 4. Al deze groepen zijn successievelijk allemaal onder schooltijd in de Lichtkring geweest. Hopelijk verlaagt het de drempel om aan de dienst deel te kunnen nemen. 


Zuidervaart
Vrijdag 16 november is om 15.30 u. weer een kerkdienst in Zuidervaart. We mogen dan het Heilig Avondmaal vieren. Deze dienst staat ook open voor niet-bewoners. 

Afgelopen zondag
In de Lichtkring was mevr. Gerda Figee de preeklezer. Jarenlang kwamen de voorgangers gewoon opdraven en heeft zij haar taak niet hoeven vervullen. Deze zondag bewust gepland wel. Het werd zeer gewaardeerd.

Geniepoort
Zelf mocht ik afgelopen zondag tweemaal mede voorgaan in diensten in de Geniepoort. Als bezoeker heb ik o.a. in Utrecht, meer dan eens een dienst in een gevangenis meegemaakt. Maar dat is al weer lang geleden.
Ik was door de Ruud Bosma uitgenodigd aan deze diensten mee te werken en zo de band tussen Geniepoort en de Lichtkring te versterken. Vanuit de Lichtkring is een aantal vrijwilligers, soms al jarenlang, actief in de Geniepoort. Zondagmorgen stelde de 17e vrijwilliger vanuit de Lichtkring zich voor. 
En nu maakte ik zelf aan den lijve mee hoe een dienst gaat. Ik was gevraagd om de preek en de voorbede te verzorgen. Het was boeiend om een zo’n uiteenlopende groep proberen te bereiken met woorden van het Evangelie.

Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorbereidingen worden getroffen voor deze zondag, 25 november. Uitnodigingsbrieven voor nabestaanden worden verspreid. Het gelegenheidskoor zal aan deze dienst een bijdrage leveren. 

Groothuisbezoeken
De wijkteams zijn doende de groothuisbezoeken te plannen. Het thema is dit jaar de Liefde, van de Paulinische trits: geloof, hoop en liefde. 
In wijk 5, de Polderbuurt, is op woensdag 14 november groothuisbezoek bij de fam. van Bostelen, Polderpeil 186. Aanvang 20.00 u. In wijk 8, de wijk van pastoraal ouderling Corrie Clement, is groothuisbezoek op donderdag 15 november van 20.00 – 22.00 uur bij de fam. Kemker, Pelmolen 24. Maandag 19 november van 14.30 – 16.30 uur bij de fam. Gerling, Sumatrastraat 5.
Doorgaans krijgen de gemeenteleden van de betreffende wijk een uitnodiging voor het bijwonen van een groothuisbezoek van hun wijkteam. Als u die heeft gemist: weet u welkom. U kunt gewoon aansluiten!

De elfde van de elfde...
Het wordt druk in de Lichtkring, komende zondag, de elfde november. 
’s Ochtends 2 kerk-en-schooldiensten. ’s Middags om 15.00 uur is er een concert van de streekmuziekschool m.m.v. de klezmerband Nigun. Om 16.30 uur organiseert de Wandelkring een mooie herfstwandeling van ongeveer 5 kilometer. Vervolgens staat er om 18.00 uur een eenvoudige maaltijd van soep en brood klaar. Dan start om 19.30 uur een hoorspel, de z.g. bijbeltape: u kunt dan luisteren naar het hele bijbelboek Esther. Deze tape duurt ongeveer 3 kwartier. En tot slot is iedereen welkom om samen met de gespreksgroep Levende Stenen na te praten over Esther.
Alle activiteiten sluiten op elkaar aan, behalve het concert dat deels gelijk valt met de wandeling. U bent overal van harte welkom.

Seniorengroep
Woensdag 14 november komt de groep weer bijeen. Aanvang 10.00 u. Onderwerp is het Onze Vader en daarmee het gebed. Als we niet meer weten wat te bidden, kunnen we altijd het Onze Vader bidden.

Aangenaam Kennismaken

Een aantal cursisten dat eerder de cursus heeft gevolgd, komt op woensdagavond in de Lichtkring bijeen om te praten over geloof. Aan de orde komt: Hoe breng je je eigen geloof onder woorden? hoe praat je met anderen over je geloof? 
Wie de cursus heeft gevolgd, is welkom! Om 19.00 u. starten we met een eenvoudige maaltijd. Om 20.00 u. start het gesprek.

Gemeentereis
Woensdagavond 21 november is de twee informatieavond over de geplande gemeentereis naar Israël en de Palestijnse gebieden. Planning is: vertrek zaterdag 27 april en retour zondag 5 mei 2013. Tal van bekende Bijbelse plaatsen zullen worden bezocht. De avond staat nadrukkelijk niet alleen voor potentiële deelnemers open, maar ook voor andere belangstellenden. Mocht u belangstelling hebben, ook als u nog niet definitief weet of u meegaat, wilt u dat dan kenbaar maken aan ondergetekende? Degenen die intekenen op de reis, komen ter specifieke voorbereiding in voorjaar 2013 ook nog een enkele keer bij elkaar. Woensdag 21 november, 20.00 u. in de Lichtkring. 

Hartelijke groeten,
ds. Kees van Stralen.

Comments