Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de Algemene Kerkenraden

Geplaatst 28 nov. 2013 12:33 door Redactie Lichtkring

29 november 2013   

Bericht van de Algemene Kerkenraden   

In vervolg op onze vorige berichtgeving laten wij u weten, dat het op 31 oktober 2013 door ons genomen besluit tot verzelfstandiging van “de Lichtkring” met de nodige bijlagen inmiddels is ingediend bij het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Alphen aan den Rijn.

Een bijzondere visitatie is, zoals ook eerder is aangegeven, formeel niet meer nodig. Maar omdat wij in eerdere berichten steeds hebben genoemd dat de visitatie onderdeel is van het verzelfstandigingsproces, hebben we gemeend deze bijzondere visitatie toch aan te vragen bij het Regionaal College voor de Visitatie. Het Breed Moderamen hebben we gevraagd om de bevindingen van de visitatie bij hun besluitvorming te betrekken.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de verdere stappen in het verzelfstandigingsproces.

Zoals eerder gezegd: “De Classis is nu aan zet!”

P. Pijper, preses GAK
J. Sonneveld, preses HAK
Comments