Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de Diaconie

Geplaatst 18 feb. 2020 06:17 door Redactie Lichtkring   [ 19 feb. 2020 10:35 bijgewerkt ]
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/diaconie%20150x150.jpg
Ons team 

Per 1 januari j.l. is Arjo de Bruijn na 6 jaren als diaken afgetreden. De laatste jaren was hij secretaris en heeft dit werk met veel inzet en passie gedaan. In januari hebben wij als team afscheid van hem genomen en bedankt voor het vele werk wat hij voor de diaconie heeft verricht.
We zijn blij dat Peter Huitema ons team per 1 januari is komen versterken. Peter neemt als penningmeester mijn functie over en ik word secretaris.
Ons team bestaat uit Annet Nievaart, Ap Verduijn, Menno van Doorn, Margreet Brouwer en Peter Huitema.
Door ziekte zal Margreet Brouwer het de 1e helft van 2020 het rustig aan doen. 

Avondmaal 
In de viering van 19 januari mochten we het Heilig Avondmaal vieren. Anne-Marie van Briemen heeft toen ‘het koffertje voor onderweg’ aan de kinderen getoond. In dit koffertje zit een compleet avondmaalstel. Hierdoor is het mogelijk om ook het avondmaal in kleine kring te vieren. Bijvoorbeeld bij u thuis als het voor u niet mogelijk is om in de kerk te komen. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact op met één van onze predikanten. 

Ondersteuning diaconale doelen 
Op zondag is de 1e collecte altijd bestemd voor een diaconaal doel, 2de voor Eredienst en Pastoraat. Wist u dat de diaconale doelen worden afgestemd met de Advents- en Maranathakerk en dat we één rooster hanteren? Daarbij streven we ernaar om de collectes te verdelen over plaatselijke, landelijke en wereldwijde doelen.
Als er ergens in de wereld noodsituaties zijn dan beoordeelt de diaconie ook of zij hieraan kunnen bijdragen.
Tot slot brengen wij de maandelijkse € 50 actie onder de aandacht. Als u als gemeentelid een goed doel weet met een diaconale doelstelling dan kunt u de diaconie verzoeken dit doel te ondersteunen.
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/berichtvandediaconie-4/collecteopbrengsten%20januari%202020.PNG
Vanuit de € 50 actie is een bedrag gegeven aan de Stichting VPSG. Deze stichting geeft advies en ondersteuning bij seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Met hartelijke groet,
Ap Verduijn, secretaris diaconie

Comments