Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de Groene Kerk

Geplaatst 19 mrt. 2020 12:32 door Redactie Lichtkring
En daar zit ik dan op 12 maart 2020 achter de computer. Enkele uren nadat premier Rutte de maatregelen en adviezen heeft doorgegeven aan de bevolking. Het Coronavirus heeft de hele wereld in haar greep en de gevolgen zijn duidelijk. Onder andere het afgelasten van de Gemeenteavond van de Lichtkring.
Juist deze avond had ik u en jou kort willen meenemen in veel thema's van de Groene Kerk. Duurzaamheid is een belangrijk thema en veelomvattend. Ik maak nu van de gelegenheid gebruik om over één onderwerp te vertellen.

Encycliek Laudate Si’
In 2015 is de rondzendbrief Laudate Si' door Paus Franciscus uitgekomen. Een prachtig boekje waarin hij heel veel thema's raakt die te maken hebben met de aarde, de schepping. De zorg over de schepping is zo groot dat deze zorg het 'Achtste Werk van Barmhartigheid' wordt genoemd.

Twee belangrijke items die in de rondzendbrief worden uitgewerkt en die graag aandraag om eens over na te denken:
– Wereldwijde ongelijkheid
De verschillen tussen arm en rijk zijn zo aanzienlijk dat herstel niet meer mogelijk lijkt te zijn. Sterker, het verschil neemt toe ten laste van de armsten. Als wij hen niet helpen zullen zij altijd arm blijven en zijn zij nooit in staat zijn zich te weren tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde.
Twee voorbeelden zijn:
* Door uitputting van de visreserves worden de armsten het hardst gestraft. Zij zijn namelijk afhankelijk van het vissen, maar hebben geen alternatieven voor het verdienen van geld voor de eerste levensbehoeften.
* (Grond-)watervervuiling straft de mensen die afhankelijk zijn van schoon drinkwater en geen geld hebben om flessen water te kopen.
– Gerechtigheid tussen generaties
De zorg voor het milieu vindt zijn plaats in de logica van 'het krijgen'. De aarde is ons gegeven om weer door te geven. Het is een lening die iedere generatie krijgt en moet doorgeven aan de volgende generatie. De zorg voor de aarde is een plicht! We kunnen niet meer van duurzame ontwikkeling spreken zonder solidariteit tussen de generaties.

Wat het Coronavirus verder gaat uitwerken in de wereld is nog niet bekend. Ik wens iedereen over de hele wereld sterkte in het nemen van de juiste beslissingen. Hopelijk raakt het virus de armsten het minst.

Menno van Doorn
Werkgroep Groene Kerk
Comments