Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de kerkenraad

Geplaatst 12 mrt. 2020 15:26 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-2/De%20Lichtkring%20150x150.jpg
Zoals u weet zijn in Nederland de maatregelen van het kabinet om het coronavirus af te remmen verzwaard. Met onmiddellijke ingang zijn tot 1 april 2020 alle bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen worden verwacht verboden. Dat vereist creativiteit en inschikkelijkheid.

Diensten via Kerk-TV 
Het moderamen van de Lichtkring heeft daarom besloten alle kerkdiensten op de zondag in de maand maart uitsluitend via kerk-TV te verzorgen. U kunt op zondagmorgen op de normale tijd via kerk-TV de viering vanuit de Lichtkring live thuis meemaken, of later terugkijken. U kunt niet in de Lichtkring zelf terecht.
De viering zal worden verzorgd door de predikant en ambtsdragers met muzikale medewerking van een klein gelegenheidskoor. Wij verwachten en hopen dat op deze manier een intieme viering kan ontstaan waar u in uw huiskamer dicht bij betrokken kunt zijn.

U zult begrijpen dat dit best even voorbereiding vergt, zeker voor aanstaande zondag. Spijtig is dat dit juist de doopdienst was, waarin Ronelle en Lammert hun kind wilden laten dopen. Met hen is afgesproken dat deze doopdienst op een later moment zal worden gehouden, wanneer de mogelijkheid er weer is om dit in het hart van de gemeente te doen. Als het enigszins mogelijk is wil Ronelle wel graag voorgaan zondag in de kerk-TV dienst. Fijn dat dat zo kan.

De diensten op 22 en 29 maart proberen we op vergelijkbare wijze met de predikanten in te vullen. De taizé viering zondagavond 22 maart gaat niet door. Rond uitvaartdiensten wordt maatwerk afgesproken met de betrokken families.

Voor de periode na 1 april wordt opnieuw een afweging gemaakt, afhankelijk van de situatie en adviezen op dat moment. Daarover krijgt u te zijner tijd natuurlijk bericht.

Jeugdactiviteiten gaan door 
Voor de jeugdactiviteiten sluiten we aan bij de adviezen rond de scholen. Deze blijven open en dat geldt ook voor de jeugdactiviteiten zoals kliederkerk, club, repetitie van het kinderkoor etc.
De enige uitzondering is het evenement ‘toverbal’ dat door ‘Jong Alphen’ was georganiseerd. Dit interkerkelijke evenement heeft een te grote schaal en is afgelast. 

Ontmoetingen gaan door 
Overige ontmoetingen op huiskamerschaal, gespreksgroepen, koffieochtend, avondgebed e.d. kunnen vanwege de kleine schaal doorgaan. Wij vragen u wel goed na te gaan of u zich fit voelt of toch onzeker bent over uw gezondheid of kwetsbaarheid. In dat geval is het wijs thuis te blijven. ‘Samen aan tafel’ op vrijdagmiddag gaat als enige uitzondering niet door. Deze maaltijd vervalt in maart. 

Toekomst 
Waarschijnlijk zijn we er met deze maatregelen nog niet. Vooruitkijken naar wat er nog mogelijk is na 1 april is nu nog te veel koffiedik kijken. We zullen nog wel wat lastige beslissingen moeten nemen. Vanuit de kerkenraad zullen we u met regelmaat op de hoogte houden. Het is ook leuk als u ons meldt hoe u de kerk-TV-kerkdienst van aanstaande zondag hebt meegemaakt.
Het is fijn om te merken dat er veel saamhorigheid en gedeelde zorg spreekt uit de reacties die op dit moment binnenkomen. We mogen er ook op vertrouwen dat we het niet alleen hoeven doen. Er is Eén die met ons mee wandelt.

Met een hartelijke groet,
Namens het moderamen,
Jeen Duker

Comments