Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de wijkpredikant

Geplaatst 13 dec. 2018 08:47 door Redactie Lichtkring
Vieren en doen
23 december is het vierde advent we lezen Micha 5: 1-4a en Lukas 1: 39-45
24 december is het kerstnacht. We lezen Lukas 2: 8-20. Het thema is: 'Koor van engelen, Ere zij God’. Het gelegenheidskoor zingt mee.
25 december is de kerstmorgendienst. Het thema is:‘Redder uit de stad van David’. 2 Samuël 7 : 11b- 17 en Lukas 2: 1-11. Verschillende muzikanten spelen mee.
13 januari is er een dienst waarin we het heilig avondmaal met elkaar vieren.
20 januari is er afscheid van enkele ambtsdragers, bevestiging van enkele nieuwe ambtsdragers en legt een nieuwe pastoraal medewerker belofte van geheimhouding af.

Team
Dankbaar ben ik dat ds. Anne-Marie van Briemen uit Boskoop het op haar uitgebrachte beroep heeft aangenomen en dat zij predikant van de Lichtkring wordt. De datum van de verbinding wordt nog bepaald. Fijn dat Wilna Wierenga per 1 januari als kerkelijk werker in de Lichtkring aan de slag gaat.

De Lichtkring zit in roerig water als het gaat om het team van predikanten en kerkelijk werker. Zoet en zuur, zoals de voorzitter het formuleerde, liggen dichtbij elkaar, doordat ik de Lichtkring gaat verlaten.

De Protestantse Theologische Universiteit heeft, na de instemming van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland mij benoemd tot universitair docent Youth Ministry (Praktische theologie) aan de PThU locatie Amsterdam. Mijn aandacht gaat ondermeer uit naar thema’s als catechese, jeugdwerk, geloofsopvoeding en religieuze educatie. Dit ligt in lijn met mijn onderzoek naar jongeren en kerk en met wat ik nu één dag in de week doe als coördinator van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur. Ik kijk er naar uit om studenten op te leiden in de praktische theologie en om me via onderzoek verder te verdiepen in youth ministry. Tegelijkertijd voel ik ook de pijn van het afscheid. Afscheid van de gemeente de Lichtkring en afscheid van het werk als gemeentepredikant. Wat geniet ik van dat werk in de lokale kerk. De kerk met al die verschillende mensen, met verschillende talenten, met eigen geloofstaal, maar allen verbonden in Christus. En wat heb ik in de Lichtkring een mooie gemeente ontvangen. Er zijn mooie pastorale relaties opgebouwd.

Ik dank u allen voor de mooie en bemoedigende reacties die ik afgelopen week ontving en het begrip dat daarin doorklinkt. Ook begrip dat ik het moment van mijn vertrek dat alles behalve ideaal is, niet veranderen kon.

Wat is afscheid nemen en loslaten ingrijpend. Tegelijkertijd helpt mij de gedachte dat we in de gemeente van Christus verbonden blijven. En voorlopig ben ik nog gewoon aan het werk in Alphen aan den Rijn. Het afscheid zal in februari plaatsvinden.

Van 3 - 7 januari ben ik afwezig. Voor dringende zaken kunt u dan contact opnemen met ds. Annemarie Six-Wienen

Tot slot,
Gezegende kerstdagen gewenst en alle goeds voor u en de uwen in 2019!
Sjaloom, ds. Ronelle Sonnenberg
Comments