Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de wijkpredikanten

Geplaatst 1 jun. 2016 01:09 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-2/kees%20en%20ronelle%20150.png
Vieren en doen 

12 juni en 19 juni we lezen verder uit Koningen waar we in het voorjaar mee begonnen zijn. We starten 12 juni met Koningen 19.
19 juni is er ’s middags een dienst in de Adventskerk met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ruth 1 zal centraal staan. Ds. Sonnenberg gaat voor. 

Middagwandeling in Zwammerdam 
Voor donderdag 9 juni a.s. staat er een wandeling in Zwammerdam op het programma. We verzamelen om 12.30 uur bij het nieuwe restaurant ‘de Haven’ op Hooge Burch en lunchen met elkaar. In het restaurant staan onder meer bodemvondsten tentoongesteld.
Na het eten lopen we via het dorp naar de Beeldentuin van Femmy Ooms en kunnen daar genieten van de beelden uit Zimbabwe en het schitterende uitzicht over de polder. Terug wandelen we over het grote terrein van Hooge Burch, daar is een Romeinse route uitgezet. Na afloop is er gelegenheid om nog iets te drinken. In verband met het reserveren van een tafel in de Haven is opgeven noodzakelijk. S.v.p. vermelden of u met de auto, fiets, of buurtbus komt.
Opgeven en vragen bij Frank van Ofwegen, telefoon: 47 02 51, e-mail: fvanofwegen@ziggo.nl 

Omzien naar 
Donderdag 19 mei zijn Henk Gerling (diaconie), Flip Geerling (ZWO) en ds. Ronelle Sonnenberg naar Libanon gegaan voor een bezoek aan de familie Van Saane-Nasrallah. We hebben nader kennisgemaakt met NEST de theologische faculteit waar Rima docent is en met de Hagazian Universiteit waar Wilbert studentenpastor is. Tevens hebben we diverse (diaconale) projecten bezocht. Zondags waren we in de kerk waar Wilbert en Rima kerken. Het heel goed was om Wilbert en Rima in Libanon te ontmoeten en zo ook de verbondenheid van de Lichtkring met dit zendingsechtpaar en hun werk in de kerk van het Midden Oosten te kunnen uitdrukken. Zondag 19 juni is er na de dienst in de Lichtkring een presentatie. Tevens wordt dan aangegeven hoe we de komende twee jaar bij deze zending betrokken willen zijn.
Zondag 12 juni komt de Alphen Beirut Conversation (ABC) kring weer samen. 

Vorming en Toerusting volgend seizoen 
De commissie is begonnen met het opzetten van het nieuwe programma. Het zal blijken of alle voornemens kunnen worden uitgevoerd. Daar is overleg en afstemming voor nodig en dat is in deze tijd druk gaande. 

Examens 
Er is en wordt hard gewerkt aan examens en tentamens. Zal het lukken? Ga je over naar de volgende klas? Haal je dat tentamen en kun je verder? Kan straks de vlag uit omdat je je eindexamen hebt gehaald? Wie het niet – of nog niet – heeft gehaald: veel sterkte en doorzettingsvermogen gewenst. 

Studieverlof en vakantie 
De PKN vraagt van predikanten dat ze in cycli van vijf jaar aan voortgezette nascholing doen. Dat heet Permanente Educatie en daar kun/moet je studiepunten mee behalen.
Ik (Kees) doe met plezier aan de mogelijkheden van deze Permanente Educatie mee. Er is naast een door de PKN aangestuurd deel ook ruimte voor vrij studieverlof, omgerekend een maand in de vijf jaar.
Binnenkort neem ik twee weken van dat vrij studieverlof op. Ik ga een week naar Taizé om (weer) te leven op het ritme van de stilte. En ik ga me bezighouden met de vraag naar de missie van de kerk in onze post-moderne tijd. Twee weken is relatief kort, maar ik ben zeker van plan om na de zomer het e.e.a. met u te delen van dit verlof. Aansluitend aan dit verlof heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkteam of ds. Ronelle Sonnenberg. 

Comments