Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de wijkpredikanten

Geplaatst 13 mrt. 2018 13:44 door Redactie Lichtkring
Vieren en doen  
Zondag 18 maart is er weer een catechesedienst, deze keer voorbereid met de catechisanten van de onderbouw. De Jeugdband verleent medewerking aan deze dienst.
Het zal zeker een interactieve dienst worden. De vraag die uit de catechesegroepen kwam was: waarom ben je christen en niet iets anders? Op verschillende manieren zal in de dienst deze vraag aan de orde komen.
’s Avond is er een Taizéviering. Deze vieringen zijn geënt op wat er drie maal daags in Taize gebeurt, waar jaarlijks tienduizenden jongeren uit de hele wereld naar toe komen om te zingen, te bidden en te praten over God. Bijzonder aan Taizé-vieringen is de meditatieve sfeer: zo is er een stilte van 10 minuten in plaats van een preek en worden er liederen gezongen met krachtige liefdevolle teksten, die steeds herhaald worden. Aanvang 18.30 u.
Zondag 25 maart is Palmpasen. Dan zal pastor Henrietta van Gosliga uit Koudekerk aan den Rijn voorgaan.
Contactmaaltijd  
Vrijdag 23 maart is er vanaf circa 17.15 u. weer de gezamenlijke maaltijd. Deze keer staat het in het kader van de veertigdagentijd in het teken van een soberheidsmaaltijd.
Weet u welkom! Opgave via wijkteam
Emmausgroep 
Dinsdagavond 20 maart komt de groep bijeen. De vraag die van de vorige keer is over gebleven is: hoe kan je nou zeker zijn van je geloof? Er is zoveel om over te twijfelen. We beginnen om 20.15 u.
Seniorengroep
Woensdagmorgen 28 maart gaan we verder met de bespreking van het boek van Maarten den Dulk: Voor een nieuw begin, de agenda van Genesis. Als u ook aanwezig wilt zijn bij de boeiende gesprekken: welkom! De volgende bijeenkomst is woensdag 18 april.
Wijkontmoetingen 
Er zal een heel aantal wijkontmoetingen plaats vinden de komende tijd. U krijgt via uw wijkteam een uitnodiging. U kunt u zelf ook aanmelden bij een/uw wijkteam. Goede bijeenkomsten gewenst!
Leeskring 
Woensdag 4 april is de volgende bespreking. We bespreken dan het boek Judas van Amos Oz. Informatie ds. Kees van Stralen.
Paasgroet 
Ook dit jaar hopen we een Paasgroet namens de Lichtkring te verspreiden. En ook nu hopen we dat het Pasen dichterbij brengt en wellicht ontvangers nieuwsgierig zal maken naar wat er achter die groet steekt.
Kerkenraad 
Van vrijdagmiddag 16 tot zaterdagmiddag 17 maart gaat de kerkenraad weer op 24 uurs beraad. Deze keer zullen we in de Stayokay in Amelisweerd, Bunnik, verblijven.
Er komen verschillende thema’s aan de orde, zoals de vraag waarom en waartoe ben je kerkenraadslid? We gaan verder aan de slag met een van de pijlers van het beleidsplan "Geloof ter sprake brengen". We bespreken de synodenotitie over liturgie. En tussendoor komt er nog een Bijbelstudie. Veel op de agenda en toch zal het, gezien de traditie van de 24 uursberaden, ongetwijfeld in een ontspannen en goede sfeer gebeuren.
Hartelijke groet, Ds. Kees van Stralen

De stille week 
Elke dinsdagavond is er in de Lichtkring Avondgebed. Gedurende de 40-dagentijd gaan afwisselend de predikanten hierbij voor. In de Stille Week, 27 maart, is het thema: "Liefde en solidariteit". Ook deze keer sluit het avondgebed aan bij een van de pentekeningen van Theo Roodnat. 
De diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag noemen we het triduüm. Daar zit het woord drie in verscholen. In de kerkgeschiedenis werden deze dagen wel de Heilige Drie Dagen van Pasen genoemd, hoewel het natuurlijk vier dagen zijn: inclusief Paasmorgen komen we immers op vier. Elk jaar weer vormen ze opnieuw het hoogtepunt van gemeente zijn. We vieren de kern van ons geloof: dat wij achter Jezus Christus aan de overgang gemaakt hebben van dood naar leven; dat wij nieuwe mensen zijn geworden; dat er toekomst is voor ons en onze wereld.
Witte Donderdag 
We gedenken het afscheid van Jezus en Zijn laatste Avondmaal. Tot Zijn gedachtenis vieren wij zelf deze avond het Heilig Avondmaal. We doen dat in de kring. Het thema van de dienst is "liefde verbindt". Dit sluit aan bij de lezing uit Johannes 14: 15-31.
Goede Vrijdag  
We houden een sobere dienst vanwege de ernst van wat er gebeurd is. In stilte komen we bijeen. Het thema: "Jezus draagt het lijden". We lezen het lijdensevangelie uit Johannes 18 en 19 en bidden ook voor de lijdende mensheid. 
Paaswake  
Deze dienst begint in het schemerlicht. Hoewel we nog maar net Goede Vrijdag achter ons hebben gelaten, breekt het Licht van Pasen door: de nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen en begroet als het Licht van Christus. Verschillende lezingen zullen het einde van de eerdere situatie onderstrepen. Duidelijk mag worden dat de beweging van donker naar licht gaat. We gedenken onze eigen doop bij de doopgedachtenis.
en dan... Paasmorgen  
Op deze zondagmorgen, de Opstandingsdag, mag in alle volheid het Paasevangelie klinken! We lezen dan Johannes 20, met die ontroerende ontmoeting in de tuin, van Maria uit Magdala met de Opgestane.

Vervanging zwangerschapsverlof Ronelle 
Van 2 april t/m 23 juli heb ik zwangerschapsverlof. Ik zal voor anderhalve dag vervangen worden door ds. Annemarie Six-Wienen. Zij is vorig jaar predikant geworden. Twee jaar terug heeft zij in de Lichtkring haar stage gelopen met het oog op de predikantsmaster. Ze is dus geen onbekende. Aansluitend heb ik nog enkele weken vakantie. Vanaf 20 augustus vat ik het werk weer aan. Bij crisis kan er tijdens mijn vakantie contact worden opgenomen met Annet Nievaart. Zij weet welke predikanten uit de werkgemeenschap wanneer waarnemen.
Bericht van ds. Annemarie Six-Wienen 
Fijn om naast mijn werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Benschop (waar ik sinds mei 2017 predikant ben, met een aanstelling van veertig procent) ook – tijdens het zwangerschapsverlof van dominee Ronelle Sonnenberg – in de Lichtkring aan de slag te gaan. Ik ben bereikbaar via mail of telefoon.
Mijn mailadres is annemarie.six@filternet.nl. Mijn telefoonnummer is 06 126 119 53.
Graag tot ziens, Annemarie Six-Wienen

Tot slot 
Een wir war, dat is vaak waarin wij en onze emoties zich bevinden. Verlies, en dood, opstaan en leven het loopt allemaal ongelijktijdig door elkaar. In al ons menselijk bezig zijn, ons pogen, slagen en falen, ons verdriet, vermoeidheid en vreugde is er wel een horizon: binnenkort zal het Pasen zijn. De eerste dag van de nieuwe week. Ik wens u en de uwen een vreugdevol Pasen en een geestrijke tijd.
Sjaloom,
Ds. Ronelle Sonnenberg
Comments