Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de wijkpredikanten

Geplaatst 27 mrt. 2018 10:05 door Redactie Lichtkring   [ 27 mrt. 2018 10:14 bijgewerkt ]
Vieren en doen

De stille week
De diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag noemen we het triduüm. Daar zit het woord drie in verscholen. In de kerkgeschiedenis werden deze dagen wel de Heilige Drie Dagen van Pasen genoemd, hoewel het natuurlijk vier dagen zijn: inclusief Paasmorgen komen we immers op vier.

Elk jaar weer vormen ze opnieuw het hoogtepunt van gemeente zijn. We vieren de kern van ons geloof: dat wij achter Jezus Christus aan de overgang gemaakt hebben van dood naar leven; dat wij nieuwe mensen zijn geworden; dat er toekomst is voor ons en onze wereld.

Witte Donderdag
We gedenken het afscheid van Jezus en Zijn laatste Avondmaal. Tot Zijn gedachtenis vieren wij zelf deze avond het Heilig Avondmaal. We doen dat in de kring. Het thema van de dienst is liefde verbindt. Dit sluit aan bij de lezing uit Johannes 14: 15-31.

Goede Vrijdag
We houden een sobere dienst vanwege de ernst van wat er gebeurd is. In stilte komen we bijeen. Het thema: Jezus draagt het lijden. We lezen het lijdensevangelie uit Johannes 18 en 19 en bidden ook voor de lijdende mensheid.

Paaswake
Deze dienst begint in het schemerlicht. Hoewel we nog maar net Goede Vrijdag achter ons hebben gelaten, breekt het Licht van Pasen door: de nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen en begroet als het Licht van Christus. Verschillende lezingen zullen het einde van de eerdere situatie onderstrepen. Duidelijk mag worden dat de beweging van donker naar licht gaat. We gedenken onze eigen doop bij de doopgedachtenis.

en dan...

Paasmorgen

Op deze zondagmorgen, de Opstandingsdag, mag in alle volheid het Paasevangelie klinken! We lezen dan Johannes 20, met die ontroerende ontmoeting in de tuin, van Maria uit Magdala met de Opgestane.

Zondag 8 april gaat ds. Annemarie Six-Wienen voor.

Wijkontmoetingen
Dinsdagavond 3 april is de wijkontmoeting van wijk 1 (Europese en Amerikaanse landenbuurt) en wijk 6 (Burggooi) in de Lichtkring. Donderdag 5 april is de wijkontmoeting van wijk 2 (Provinciebuurt en adressen buiten Kerk en Zanen), aanvang 14.00 u. tot 16.00 u., eveneens in de Lichtkring. Als u mee wilt doen, weet u welkom.

Leeskring
Woensdag 4 april is de volgende bespreking. We beginnen om 20.00 u. en bespreken dan het boek Judas van Amos Oz. Informatie ds. Kees van Stralen.

Overig

Van 2 april t/m 23 juli heeft ds. Ronelle Sonnenberg zwangerschapsverlof. Zij zal voor anderhalve dag vervangen worden door ds. Annemarie Six-Wienen. Annemarie is vorig jaar predikant geworden. Twee jaar terug heeft zij in de Lichtkring haar stage gelopen met het oog op de predikantsmaster. Ze is dus geen onbekende. Aansluitend aan het verlof heeft Ronelle nog enkele weken vakantie. Vanaf 20 augustus vat zij het werk weer aan. Bij crisis kan er tijdens haar vakantie contact worden opgenomen met Annet Nievaart. Zij weet welke predikanten uit de werkgemeenschap wanneer waarnemen.

Bericht van ds. Annemarie Six-Wienen:

Fijn om naast mijn werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Benschop (waar ik sinds mei 2017 predikant ben, met een aanstelling van veertig procent) ook – tijdens het zwangerschapsverlof van dominee Ronelle Sonnenberg – in de Lichtkring aan de slag te gaan. Ik ben bereikbaar via mail of telefoon. Mijn mailadres is annemarie.six@filternet.nl. Mijn telefoonnummer is 06 126 119 53. Graag tot ziens, Annemarie Six-Wienen

Tot slot
Zoals inmiddels al jaren gebruikelijk, is er ook dit jaar in Kerk en Zanen een Paasgroet verspreid. Op de kaart staat o.a. een citaat van Martin Luther King: “Duisternis kan geen duisternis laten verdwijnen, dat kan alleen het licht. Haat kan geen haat verdrijven, dat kan alleen de liefde”.

Een Opgewekt Pasen gewenst van het predikantenteam
 Ċ
Redactie Lichtkring,
27 mrt. 2018 10:07
Comments