Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de wijkpredikanten

Geplaatst 10 okt. 2017 09:22 door Redactie Lichtkring
Vieren en doen

Het winterwerk is nu volop uit de startblokken. Kringwerk, catecheses, vergaderingen, voorbereidingen van allerlei diensten en activiteiten, besturen, er gebeurt van alles. Wat zijn er weer veel vrijwilligers aan het werk. Iedereen heel veel inspiratie gewenst op zijn of haar plek.

Zondag 15 oktober lezen we Mattheus 22: 1-14.

Zondag 22 oktober zal Ruth Schreuders de zending ontvangen van de Protestantse gemeente de Lichtkring vanwege haar werk als Geestelijk Verzorger in Rietveld.
Ruth ziet haar werk als een klein puzzelstukje van het grotere geheel van samen gemeente zijn en daar ligt voor de Lichtkring de reden voor deze zending. We zullen meer kennis gaan delen, maar ook bron en thuisbasis zijn voor degene die dit specifieke werk mag uitvoeren, als onderdeel van het grotere pastorale werk.
Een vraag is hoe wij, een gemeente waar de gemiddelde leeftijd niet ver boven de 40 jaar ligt, ons voorbereiden op de ouderdom.

Stagiaire Martine van de Herberg verzorgt 23 oktober in het kader van Vorming en Toerusting een avond over bijbelvertalingen. Zij schrijft haar scriptie in deze richting en heeft dus heel wat expertise hierover in huis. Bijbellezen is in onze kerkelijke traditie een belangrijk aangelegenheid, maar het stuit ook op heel wat vragen. Eén van de eerste vragen is: welke bijbel ga ik lezen? Het is een avond die ik dan ook van harte aanbeveel! Met de hervormingsdag in aantocht waar we 500 jaar Reformatie herdenken is het extra leuk dat Martine kennis heeft over Bijbelgebruik in de tijd van de Reformatie. Daar zal ook iets van langskomen op deze avond.

Roze Avond
Net voor de zomervakantie kwam een aantal gemeenteleden en bezoekers van de kerkdiensten in de Lichtkring bij elkaar onder de verzamelnaam ‘Roze Avond’.
We hebben die avond gesproken over hoe het is als je als meisje merkt dat je op meisjes valt. En dezelfde vraag: als je als jongen op jongens valt. Dan ben je anders. En wordt er anders op je gereageerd. Ook in de kerk? We hebben gesproken over de relatie die je met God hebt, de vragen en de twijfels die je zelf, maar ook je omgeving kan hebben. En over de verschillen in hoe er geloofd en beleden wordt.
We bespraken de voorbeelden van twee vrouwen die alweer een aantal jaar geleden de zegen over hun relatie in de Salvatorikerk kregen. En de twee mannen waarvan twee jaar geleden in de Lichtkring het huwelijk werd ingezegend. Het was een goede ontmoeting en we hebben openhartig gesproken, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.
Ds. Kees van Stralen mocht er als predikant bij zijn en dat was goed.

Seniorenkring
Woensdagmorgen 18 oktober komen we weer bijeen. We hebben 20 september een ontspannen en goede start gemaakt van het seizoen. We gaan de komende keer verder met de bespreking van het boekje ‘Geloof, gebod, gebed’ van Maarten den Dulk. Boekje graag meenemen. Van de pagina’s die we gaan bespreken, zullen ook kopieën aanwezig zijn.

Emmausgroep
We zijn begonnen aan het nieuwe seizoen door een begin te maken met het bespreken van de tien leefregels. De volgende keer is dinsdagavond 24 oktober. De andere data zijn 21 november en 19 december.

3 november is er in de Lichtkring vanaf 17.30 uur een ontmoetings- en verdiepingsavond voor alle medewerkers uit de pastorale sectieteams. Het onderwerp dat centraal staat is ‘voltooid leven’.

Hartelijke groet van het predikantenteam.
Comments