Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de wijkpredikanten

Geplaatst 3 jan. 2018 09:40 door Redactie Lichtkring
Hartelijk dank u voor de goede wensen voor kerst en het nieuwe jaar die ons op allerlei manieren vanuit de gemeente zijn toegekomen. We wensen u een goed 2018 en kijken uit naar een dynamisch en gelovige weg van de Lichtkring, ook in het nieuwe jaar.

Vieren en doen
5 januari is er om 15.30uur een nieuwjaarsdienst in Zuidervaart. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie. Voor m.n. oudere gemeenteleden zal er eveneens 5 januari een nieuwjaarsreceptie zijn, maar dan in de Lichtkring.
7 januari zal de lezing zijn uit Mattheus 2, 1-12, de magiërs uit het Oosten.
14 januari is er een dienst waarin ambtsdragers bevestigd mogen worden. Saskia Altona als pastoraal ouderling en Albert Verduijn als diaken. Monique Bade zal als pastoraal medewerkende de belofte van geheimhouding afleggen. In de dient nemen we afscheid van ambtsdragers. De lezing is uit Johannes 2: 1-11.

Kerkcafé
Welkom bij het vrijdag 12 januari in de Lichtkring van 20.00-23.30 uur
Voor iedereen tussen de 18-85 jaar.

Geloof ter sprake brengen
18 januari is er een avond in het kader van ‘geloof ter sprake brengen’. De spreekster is ds. Margriet van der Kooi. Zij zal ons handvatten aanreiken hoe wij in onze eigen omgeving, binnen onze eigen familie of gezin het geloof ter sprake kunnen brengen. Samen met Wim ter Horst schreef zij het boek ‘Als kinderen anderen wegen gaan’. Hierin komt dit thema aan de orde: kunnen we met onze volwassen kinderen nog wel over het geloof praten? Van harte uitgenodigd voor deze avond op donderdagavond 18 januari om 20.00 uur in De Lichtkring. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar .

Kerstgroet
Ruim 6500 Kerstgroeten zijn er in de wijk Kerk en Zanen verspreid. Een groet namens de Lichtkring. Fijn dat het elk jaar weer zo soepel gaat: gemeenteleden nemen op zondag een stapeltje groeten mee om in eigen buurt te verspreiden. Ze lagen ook nu weer keurig op postcode gesorteerd in de hal van de kerk en dat scheelt misschien ook wel.

Hartelijke groeten van het predikantenteam
Comments