Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de wijkpredikanten

Geplaatst 22 feb. 2018 09:29 door Redactie Lichtkring
Vieren en doen
11 maart vieren we het heilig avondmaal. De lezing is uit Johannes 6: 1-15.

Je/u kent misschien wel dat gevoel, ik zou wat vaker een moment van bezinning willen hebben, maar het komt er steeds niet van. Eén van de mogelijkheden om het er wel van te laten komen, is door de komende dinsdagen van 19.30-20.00 vrij te houden en deel te nemen aan het avondgebed. Van harte welkom in de Lichtkring. De avondgebeden sluiten aan bij de expositie ‘verbeelding en bewogenheid’ (daarover elders in het wijkbericht meer).

Komende weken staan er weer diverse wijkontmoetingen op stapel. Wijk 5 komt dinsdagmiddag 20 februari samen, wijk 8 op vrijdagmiddag 2 maart op dinsdagmiddag 13 maart en op donderdagavond 15 maart, wijk 4 op dinsdagavond 13 maart. Goede bijeenkomsten gewenst!

Quality time voor je huwelijk, dat is wat de marriage course wil bieden. De Lichtkring biedt deze cursus aan voor ieder stel, jong en oud, en je relatie hoeft echt niet onder druk te staan om hieraan mee te doen. Gewoon op een inhoudelijke manier investeren in elkaar onder het genot van een heerlijke maaltijd. Een leuk cadeau voor uw partner wellicht! Voor meer informatie zie website of neem contact op met de organisatie (fam. De Jong en Van Doorn).

Beleid
16 en 17 maart is er weer een 24 uursberaad van de kerkenraad. Op beleidsniveau wordt er door de kerkenraad hard gewerkt. De profielschetsen voor de nieuw te beroepen predikant en de predikant of kerkelijk werker uit de mobiliteitspool van de PKN zijn geschreven. Het pastorale team (consistorie) denkt na over hoe we pastoraat vorm kunnen geven nu we minder mensen in het team hebben. Ook de diaconie en het jeugdwerk zitten niet stil. ‘Geloof ter sprake brengen’, ‘uitnodigend netwerken’, ‘samen aan tafel’ het blijven belangrijke peilers in onze visie. Op het 24uurs beraad in maart bezint de kerkenraad zich over ondermeer liturgie, haar rol als kerkenraad, en over enkele beleidszaken. Ik schrijf dit omdat het beleid van de Lichtkring ook iets is om blijvend in onze gebeden mee te nemen.

Tot slot
In week 4 heb ik een gift van 20 euro ontvangen voor de wijkkas.
In mijn week studieverlof ga ik me verdiepen/heb ik me verdiept in de boeken I, II Samuel. In het najaar hoop ik hieruit te gaan preken.

Ik wens u allen een rijke veertigdagentijd toe. Dat ons geloof verdiept mag worden, en Christus ons inspireert en in beweging brengt naar God de Vader en elkaar. Geestkracht gewenst!

Sjaloom, Ronelle
Comments