Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de ZWO-commissie

Geplaatst 24 jan. 2018 05:46 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-2/ZWO%20150x150.jpg
In de 40 dagentijd staan we stil bij het thema "onvoorwaardelijke liefde". Wat dat betekent heeft Jezus ons voorgedaan. Het komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Dit jaar besteden we bijzondere aandacht aan moeders, vaders, oma's en opa's en verzorgers die zich wereldwijd met grote toewijding voor anderen in of buiten familieverband inzetten. Hoewel Kerk in Actie moeders in het centrum van de belangstelling zetten willen wij als Lichtkring dit begrip graag ruim opvatten. Moeders staan ook als symbool voor allen die zich bekommeren voor de toekomst van de volgende generatie. Zij brengen dit in hun handelen tot uitdrukking. Zes wereldwijde projecten staan de komende tijd centraal. Op 6 achtereenvolgende zondagen zullen we aandacht besteden aan vluchtelingenkinderen in Libanon, Nederlandse moeders die in de schulden zijn geraakt, vrouwen die zich op Papua inzetten voor de ontwikkeling van hun volk, kerken die in Almere een sociale supermarkt runnen, het tegengaan van kinderarbeid in India en kwetsbare gezinnen in Noord Oeganda. In de beamerberichten zal hierover elke zondag nader aandacht worden besteed, te beginnen op 18 februari.

Op 4 en 11 februari kunt u na afloop van de kerkdienst voor € 5 weer 40-dagenkalenders kopen. Over de bestemming van de opbrengst zullen we u later informeren.

Traditiegetrouw zijn er ook weer de spaardoosjes, die aan het begin van de 40-dagentijd zullen worden uitgedeeld. De opbrengst van de spaardoosjes zal ten goede komen aan een vluchtelingenschooltje in Libanon.

Rond Palmpasen zullen we als ZWO weer in de hal van de kerk staan om kaarten met Paasgroeten aan de bewoners van het detentiecentrum te laten ondertekenen. Vorig jaar ontvingen zij ook een kaart met postzegel om zelf te versturen. Dit contact met de kerk wordt door velen erg op prijs gesteld. Daarom willen we het ook dit jaar weer doen. 

Zoals eerder is bericht is de termijn van uitzending van Wilbert en Rima naar Libanon met twee jaar verlengd (tot juli 2020). In die periode wil ZWO zich door het houden van acties inzetten voor een project ter ondersteuning van één of meer schooltjes die door vrijwilligers worden gerund. Hier wordt les gegeven aan vluchtelingenkinderen en andere kinderen die door geldgebrek niet aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Op 4 februari zal er worden gecollecteerd voor slaafkinderen in Ghana. Daar moeten kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk doen in de visserij op het Voltameer. Deze kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Challenging Heights, partnerorganisatie van Kerk in Actie, spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.

Tenslotte mag worden vermeld dat via Corry Clement een gift van € 50 werd ontvangen, bestemd voor het werk van ZWO. Hartelijk dank daarvoor! 

De ZWO-commissie wenst u een bezinningsvolle 40-dagentijd toe.
Comments