Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van de ZWO commissie

Geplaatst 7 feb. 2016 13:02 door Redactie Lichtkring   [ 11 feb. 2016 09:31 bijgewerkt ]
Zondag 7 februari: zondag voor het werelddiaconaat.

Op 7 februari stond de zondag voor het werelddiaconaat gepland met als collectedoel een landbouwproject op het eiland Java. We hebben echter besloten om deze zondag stil te staan bij het werk van het predikanten echtpaar Wilbert van Saane en Rima Nasrallah. Er is tijdens deze zondag ook gecollecteerd voor hun werk in Libanon. Om ook het project op Java te steunen heeft de ZWO commissie besloten om 500 euro over te maken naar dit bijzondere project voor duurzame landbouw. Hieronder vindt u de informatie van Kerk in Actie over dit project.

"Op het Indonesische eiland Java zijn landbouwmethodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen te weinig of onvoldoende gevarieerde voeding. Daarom helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks vooral vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In zes dorpen worden in totaal 150 gezinnen ondersteund met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Deze biogasinstallaties verwerken koemest tot mest die nagenoeg vrij is van ziektekiemen en leveren bovendien biogas om op te koken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat deelnemers hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen".

Ook steunt de ZWO commissie een project van World Vision in Zimbabwe.

"Zimbabwe heeft het moeilijk. De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen, waaronder een tekort aan voedsel. En dat is een extra groot probleem als je zwanger bent.
Goede zorg voor, tijdens en na de bevalling is iets wat ontzettend belangrijk is. Maar met de aanhoudende droogte is ook voedselzekerheid onder zwangere vrouwen en moeders met pasgeboren kinderen een probleem. Voor deze vrouwen en kinderen heeft World Vision een ondervoedingsproject opgezet.
We zorgen ervoor dat vrouwen voldoende te eten krijgen tijdens de zwangerschap. En op het moment dat de baby geboren wordt, letten we erop dat de kinderen in de eerste zes maanden borstvoeding krijgen. Na die zes maanden ondersteunen we de kinderen met voedselrijke pap. We leren de moeders hoe ze het eten heel gezond kunnen klaarmaken en hoe ze hun kind gezond houden en een goede start kunnen maken.
In 2015 is in dit projectgebied (Sanzukwe) het aantal kinderen met ondervoeding met 70% afgenomen. Dit mooie resultaat kon World Vision onder andere behalen dankzij de lokaal opgeleide gezondheidswerkers, die in de dorpen voorlichting over voeding geven. Tegelijkertijd maken zij zich zorgen over de aanhoudende droogte. Juist in deze tijd is het nog belangrijker dat we de vrouwen en kinderen in dit project blijven ondersteunen met goede zorg en voldoende voedsel!"

Spaardoosjes actie voor Kerk in Actie.

Op zondag 14 februari zal de ZWO commissie weer de kleine spaardoosjes uitdelen, waar u tijdens de 40 dagen tijd uw bijdrage in kunt doen. Alle kleine beetjes helpen: misschien kunt u het statiegeld missen, of eet u een dag geen vlees en doneert u het geld dat u daarmee bespaart in het doosje. Het geld dat we ophalen met deze actie is bestemd voor het werk van Kerk in Actie. Er staan in de 40 dagen tijd 6 projecten centraal. Iedere zondag zullen we deze projecten kort toelichten, zodat u op de hoogte bent van wat er met uw geld gebeurt. We hopen dat we weer op uw steun mogen rekenen!

Afgelopen zondag baden we met elkaar onderstaande bewerking van het "Onze Vader", mooi om thuis nog eens door te lezen.

"Onze Vader"(bewerking)                                                     
v.: Onze vader die in de hemelen zijt,                                                
die ons ons brood geeft vandaag,                                                     a.: Keer onze gezichten en onze harten 
naar allen die in de wereld
geen brood hebben,
noch gerechtigheid, noch hoop.
v.: Vergeef ons onze schulden
en in het bijzonder ons onverzadigbaar verlangen
om niets te ontberen, terwijl anderen alles ontberen.
a.: Help ons om in eenvoud te leven,
om schijnbehoeften te overwinnen
evenals onze overdreven uitgaven
zodat we meer kunnen delen
en meer kunnen liefhebben.
v.: Dat wij mensen zijn die samenwerken,
verwanten in uw Geest,
a.: opdat uw koninkrijk kome,
op aarde zoals in de hemel,
opdat uw wil gedaan worde in de wereld.
v.: Amen 

Namens de ZWO commissie,
Ruth Schreuders
Comments