Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van ds. Anne-Marie van Briemen

Geplaatst 28 mei 2019 12:00 door Redactie Lichtkring
Vieren en doen

’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan (Lied 683:1, Hanna Lam). Pinksteren is de belofte dat de Heer vérder gaat met zijn plan, dat Hij ons zijn Geest geeft en ons de weg wijst naar de toekomst. Hij wil in ons binnenste de vrucht van de Geest doen groeien: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar word je een ander mens van. Op 9 juni vieren we het Pinksterfeest in de ochtenddienst in de Lichtkring. Een deel van de gemeente zal het Pinksterfeest over kerkmuren heen vieren bij de Zegerplas, tijdens de zomerdienst aan het meer. U heeft er ongetwijfeld al het een en ander over gehoord, gezien en gelezen. Een prachtig initiatief, waarin we als kinderen van één Vader, vanuit alle kerkelijke windstreken één zijn door de Geest. Op welke plek we elkaar ook ontmoeten deze Pinksterdagen - we bidden om Geestrijke diensten!
Op zondag 16 juni gaat mw. M.E.E. Vos uit Amsterdam voor. Een week later, op zondag 23 juni, is Wilna Wierenga onze voorganger.
Op zondag 30 juni is er een wel heel feestelijke dienst. Twee kinderen zullen worden gedoopt: Noé en Emma. Noé is de dochter van Vincent en Inge de Man – de Vries (Evenaar 252, 2408 ND); Emma is de dochter van Menno en Simone Nieuwenhuizen – Haaksman (Spuisluis 41, 2408 PR). In deze dienst is er ook speciale aandacht voor de kinderen die voor het laatst naar de kinderkerk gaan en ná de zomer als tieners de kerkdienst in z’n geheel mee gaan maken. Deze overstapdienst wordt samen met de kinderen voorbereid. Muzikale medewerking is er van het kinderkoor en de jeugdband.
Op zondag 7 juli gaat Wilna Wierenga voor.

Vooruitblik komende seizoen: nascholing
Voor predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk is er een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing en begeleiding: de permanente educatie (PE). De Protestantse Kerk wil met de kwaliteitsimpuls van de permanente educatie een bijdrage leveren aan de bedieningsvreugde (dat mooie woord wordt door de landelijke kerk gebruikt!) en het werkplezier van de predikanten en kerkelijk werkers. Het gaat erom dat zij hun vak bijhouden, als theoloog, catecheet of pastor. Het werken in de gemeente vraagt bovendien om het zelf open blijven voor de Schrift in de context van de huidige samenleving. Dit bevordert dat de kerk blijvend vindplaats is van geloof, hoop en liefde.

Voor mij is na zeven jaar predikantschap nu dan ook het moment aangebroken om bij te scholen. Toen ik nog in Boskoop werkzaam was, is dat traject van aanvragen al in gang gezet – maar ik wist toen nog niet dat ik inmiddels in de Lichtkring werk als straks de nascholing begint.
Daarom praat ik u graag even bij, wat ik ga doen en hoe dat er uitziet qua planning in het komende seizoen. De kerkenraad heeft ingestemd met de te volgen training.
In het komende seizoen volg ik de training Klinische Pastorale Vorming (KPV) aan de PthU. Doelstelling van deze training is om de professionaliteit van de predikant te versterken. De training stimuleert je naar jezelf en naar anderen te kijken. Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn grenzen? De kracht van het leerproces in een KPV-training is de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep. Zelfreflectie en feedback zijn daarbij belangrijk. Werkcolleges en het oefenen van praktijksituaties vergroten kennis en vaardigheden. In de training worden gevarieerde werkvormen gebruikt. Spiritualiteit en geloofscommunicatie lopen als een rode draad door het programma.
De training biedt mijns inziens een breed aanbod van methoden en technieken om mijn professionele handelen als pastor te versterken. En dat is zinvol, omdat je als predikant je eigen instrument bent. Dat instrument vraagt om zorg en onderhoud. Met het volgen van de KPV-training voldoe ik in één keer aan de Permanente Educatie van de PKN voor de komende vijf jaar, maar het is qua tijd en energie wel een forse investering.

De training wordt in Huis ter Heide in blokken van drie weken achtereen gegeven, waarbij het in de weken steeds om de maandag, dinsdag en woensdag gaat. Het is echter goed om te weten dat de studiebelasting meer is dan de dagen extern. Er wordt ook literatuurstudie verwacht, voorbereiding en procesverslagen, waarbij het opgeteld om even zovele uren zal gaan. De data van deze training zijn de volgende:

12 juni – kennismakingsdag
30 september t/m 16 oktober 2019
25 november t/m 11 december 2019
20 januari t/m 5 februari 2020
16 maart t/m 1 april 2020
25-26 mei – afsluitende tweedaagse

De kosten voor de opleiding probeer ik via fondsen bij elkaar te sprokkelen. De landelijke kerk verwacht van de kerkelijke gemeente om tijd te geven (om de trainingsdagen te volgen en de zondagen in de trainingsweken de predikant uit te roosteren).
U ziet, het is niet alleen voor mij als predikant, maar ook voor u als gemeente een flinke investering, want in de trainingsweken ben ik niet beschikbaar voor pastoraat en het verdere gemeentewerk. Ook betekent het dat ik het komend seizoen een enigszins merkwaardig preekrooster zal hebben: het aantal preekbeurten zal niet minder zijn, maar de verdeling is wel opvallend: de diensten worden om de trainingsweken worden geplooid.
Ik zie uit naar deze training, omdat ik na een aantal ‘domineesjaren’ toe ben aan een grondige reflectie en verdieping op het ambt dat ik mag dragen. In een aanbevelingsbrief schreef de kerkenraad van de Lichtkring het als volgt op: ‘Wij zien het als primaire taak van predikanten om toegerust voor te gaan in de zondagse erediensten en mensen goede pastorale begeleiding te geven. We zien er dan ook naar uit dat ds. Van Briemen, wat zij tijdens de training zal leren, op een vruchtbare manier zal inzetten in onze gemeente.’
Bij vragen weet u mij te vinden, maar u kunt voor meer informatie ook gaan naar www.pthu.nl en www.raadkpv.nl.
Met hartelijke groet,
ds Anne-Marie van Briemen
Comments