Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van Ds Anne-Marie van Briemen

Geplaatst 11 nov. 2019 13:11 door Redactie Lichtkring   [ 11 nov. 2019 13:17 bijgewerkt ]
Vieren en doen
Op zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Mooier gezegd: eeuwigheidszondag. We gedenken gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. In de kerk, omringd door het licht van Christus, mag ons verdriet er zijn. Er is geen betere plek voor gebroken harten dan bij Hem. Tijdens de dienst worden de namen genoemd van hen die ons ontvallen zijn en zingen we liederen van troost en hoop. Het verdriet krijgt in de kerk richting en perspectief. Nu kijken we nog met betraande ogen naar de horizon, maar we geloven dat eens de zon opkomt over onze donkere momenten en dat onze tranen worden gedroogd.

In de adventsperiode koppelen we in de erediensten lezingen uit het bijbelboek Micha aan het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit doen we omdat het 75 jaar geleden is dat hij stierf. Bonhoeffer was een Duitse theoloog die betrokken raakte bij de aanslag op Hitler. Hij werd gevangen genomen en enkele weken voor het einde van de oorlog op 9 april geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. In de jaren daarvoor schreef hij vanuit de gevangenis indrukwekkende brieven aan familie, vrienden en verloofde. Met een tiental gedichten zijn ze gebundeld in 'Verzet en Overgave', een boek dat in de hele wereld diepe indruk maakte. Onder het kopje ‘Vorming en Toerusting’ kunt u lezen welke thema’s aan bod komen in de adventsweken.

Kringen
Op dinsdag 19 november komt de Seniorenkring bij elkaar in de Lichtkring. Welkom om 10.00 uur in de Lichtkring.
De Emmaüskring komt op donderdag 12 december bij elkaar in de Lichtkring. Om 20.00 uur staat de koffie klaar.

Gedachtenis van de overledenen 2018-2019
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag dat we nadenken over het eeuwige leven, het koninkrijk van God dat komt. We noemen de namen van gemeenteleden die zijn overleden. Hun namen klinken, de sterfdag, de jaren van hun leven. Voor ieder wordt een kaars ontstoken, als teken van hun aanwezigheid in het licht bij God zelf. Want op die ‘laatste zondag’ staan we stil bij het ‘laatste’ dat we van een mens hopen te kunnen zeggen: dat hij of zij in goede handen is bij de eeuwige God.

Afscheid
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…

Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde…

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…

Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten…

(Dietrich Bonhoeffer)

Vervolg nascholing
Op maandag 25 november start het tweede blok scholingsdagen van de opleiding Klinisch Pastorale Vorming. Omdat ik dan niet beschikbaar ben voor het gemeentewerk, noem ik hier voor de duidelijkheid de data dat ik weg ben. Van maandagochtend tot woensdagavond: 25 t/m 27 november, 2 t/m 4 december en 9 t/m 11 december. In deze periode kunt u voor dringende pastorale zaken terecht bij uw wijkouderling of mijn collega’s.
Met hartelijke groet,


Schrijfactie Amnesty – zondag 1 december
In de periode rond 10 december- de Dag van de Mensenrechten- bezoeken leden van de Werkgroep van Amnesty International diverse kerken in Alphen a/d Rijn. Na afloop van de dienst krijgen de kerkbezoekers informatie over de Groetenactie en kunnen ze een groetenkaart sturen als steunbetuiging aan mensenrechtenactivisten en gewetensgevangenen.

Op zondag 1 december zijn we als werkgroep van Amnesty in de Lichtkring aanwezig en krijgt u de gelegenheid om een groet te schrijven aan een gevangene. Steeds weer blijkt dat de groetenkaarten de mensenrechtenverdedigers hoop kunnen geven en hun regeringen kunnen beïnvloeden. Dat kan soms leiden tot een betere behandeling in de detentie, toegang van advocaten en tot vervroegde vrijlating. Onder het motto “ Uw groet geeft moed” nodigen we alle kerkbezoekers uit mee te doen aan deze actie.
Namens de werkgroep van Amnesty International – Alphen a/d Rijn,
Veronica Steinbach

ds Anne-Marie van Briemen
Comments