Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 3 jun. 2014 03:14 door Redactie Lichtkring

Pinksteren
Pinksteren komt er weer aan. Een prachtig feest! Dat ieder persoonlijk en de gemeenschap van Christus als geheel, geïnspireerd mag worden. Dat de geest ons vol verwondering Gods grootheid en Christus’ liefde doet zien.

Belijdenis
Afgelopen maanden zijn we met een groepje van twee catechisanten en ikzelf als predikant intensief bezig geweest in een traject van belijdeniscatechese. Dit waren inspirerende avonden waarin we het gesprek voerden aan de hand van het boekje ‘Opnieuw Geloven’, Bijbelverhalen en andere of eigen teksten.  Belijdenis doen van het geloof is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Heel blij zijn we dan ook dat in onze gemeente als jongeren deze stap willen zetten. Ik nodig u van harte uit om hen op één of andere manier te bemoedigen op de weg die hij gaat.

Examens
De maand juni is ook de tijd van de examenuitslag. De jongeren die het hebben gehaald: van harte gefeliciteerd en veel geluk bij je volgende stap. Als er herkansers zijn, dan wens ik je heel veel succes toe bij de examens die nog komen gaan. En als je bent gezakt, dan wens ik je geduld en daadkracht toe om je school volgend jaar of op een andere manier af te ronden. Het ga jullie goed.

Diensten
8 juni- Pinksteren en belijdenisdienst. We lezen Handelingen 2: 1-18
29 juni- overstapdienst van de kinderen uit groep 8. De kinderen van groep 7 en 8 blijven deze dienst in de dienst. Er zal van alles te horen zijn, mede omdat de kindermuziekbundel wordt geïntroduceerd. Het thema is deze dienst ‘op weg gaan’. We lezen: Matteus 4:18-22 en Matteus 10:2-5a en 10: 16-20. De jeugdband zal ons muzikaal begeleiden.
4 juli: een dienst in Zuidervaart. De lezingen worden nog nader bepaald.

Zending
C:\Users\pmsonnenberg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\foto van Saane - Nasrallah.jpgAfgelopen weken is er in de kerkenraad, diaconie en ZWO gesproken over de mogelijke betrokkenheid van de Lichtkring bij een zendingsechtpaar.

Het gaat om Wilbert van Saane (predikant in de PKN) en zijn Libanese vrouw Rima Nasrallah. Ze hebben mij benaderd of ik hen kon steunen en daarmee kwam ook de Lichtkring in beeld.

Zij zullen in Libanon gaan werken. Rima als docent praktische theologie aan de Near East School of Theology (NEST). Deze leidt predikanten, pastoraal werkers en jeugdwerkers op voor de protestantse kerken in het Midden-Oosten. Het gaat vooral om de protestantse kerken in Syrië, Libanon, de Palestijnse gebieden, Jordanië, Irak en Iran. Er liggen ook lijnen tussen NEST en Kerk in Actie. Wilbert zal als studentenpastor aan de Armeense Haigazian Universiteit in Beirut gaan werken. Op deze verschillende posten zullen Rima en Wilbert zowel de Arabische als de Armeense christelijke gemeenschap in de regio dienen. Dat zal zich ook uiten in betrokkenheid bij een plaatselijke gemeente en bij de Middle East Council of Churches. Dit is de oecumenische raad die de kerken van het Midden-Oosten vertegenwoordigt en voor overleg samenbrengt. In een tijd van politieke onrust en geweld is samenwerking tussen kerken onmisbaar.

Interserve is, zoals het er nu uit ziet, betrokken als zendingsorganisatie. Deze organisatie richt zich op Azië en het Midden-Oosten. De vraag aan de Lichtkring is in eerste instantie of zij een zendende gemeente wil zijn die positief, biddend en meelevend achter Wilbert en Rima (en hun twee kinderen) willen gaan staan. Dit betekent ook dat ze zich daarmee verbindt met de opdracht waar zij voor staan: kerkopbouw en pastorale zorg in het Midden-Oosten. De kerkenraad heeft zich daar positief over uitgesproken. In de toekomst hopen we natuurlijk ook dat er een wederzijdse betrokkenheid ontstaat die voor allen een ‘meer’ inhoudt op geestelijk gebied. In juni zult u gelegenheid hebben Wilbert en Rima te ontmoeten. Als alles doorgaat zoals gehoopt, zal de dienst op 13 juli een uitzenddienst zijn.

Sjaloom,
Ds. Ronelle Sonnenberg
Comments