Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 25 jul. 2016 05:54 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/Kees%20van%20Stralen%20150x150.jpg
Na een fijne vakantie in Frankrijk ben ik weer begonnen. Dat betekent ook concreet veel mails lezen. Nou gaat dat doorgaans ook snel want veel is intussen achterhaald of opgelost.
Natuurlijk is het vanwege de vakantieperiode een rustige tijd omdat er geen of nauwelijks vergaderingen zijn. Op pastoraal gebied is er, vakantieperiode of niet, wel het een en ander gaande, maar dat leent zich niet zomaar voor vermelding in het Kerkblad. De zomerperiode biedt zeker ook de mogelijkheid om wat meer aan huisbezoek te kunnen gaan doen. Mocht u een bezoek op prijs stellen, laat u dat dan even weten? 

Vieren en doen 
Komende zondag vervolgen we de lezing in Lucas volgens het rooster. We lezen Lc. 12,13-21. Schatten verzamelen voor jezelf en niet rijk zijn bij God…
Zondag 7 augustus gaat Martin Boon voor. Hij is voormalig Jeugdwerker van de Lichtkring. 

Libanon 
Gezond en wel zijn de 5 jongeren die vanuit de Lichtkring naar Libanon zijn geweest, teruggekeerd. Ze hebben veel gesprekken gevoerd met leeftijdsgenoten en veel gezien van de huidige situatie in Libanon. Ze hebben ook een bijdrage geleverd aan de activiteiten van een kindervakantiekamp
Zondag 21 augustus zullen Wilbert van Saane en Rima Nasrallah, werkzaam in Libanon, in de Lichtkring aanwezig zijn en een bijdrage aan de dienst leveren. De 5 uitgezonden jongeren zullen van hun ervaringen verslag doen en na de dienst is er gelegenheid om met hen in gesprek te gaan.

Omzien naar elkaar 
Een aantal vluchtelingen die we in onze gemeente hebben mogen ontmoeten, heeft een status gekregen. Dat betekent dat ze - op voorwaarden – in Nederland mogen blijven. Een aantal wacht, soms al heel lang, op een interview met de I.N.D.
Een aantal statushouders heeft aangegeven graag in Alphen aan den Rijn te willen wonen. Daar is immers een netwerk voor ze. Ze kennen er een aantal mensen, zijn bekend met de Lichtkring, volgden er taallessen en Bijbelklas. En voelen zich in Alphen veilig. Ook na hun vertrek, sommigen zijn sinds de sluiting van de Noodopvang aan de Eikenlaan al drie keer in een volgende Noodopvang geplaatst, hebben ze contacten met gemeenteleden van de Lichtkring onderhouden.
Maar … regels blijken starre regels te zijn. Niet een van de betreffende vluchtelingen met status is voor huisvesting in Alphen geplaatst. Simpelweg wordt gekeken naar datum van binnenkomst van de vluchteling in Nederland en een koppeling gemaakt aan een willekeurige gemeente. Dat bevordert de gewenste integratie zeker niet. 

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/Coexist%20in%20freedom.JPG

De Protestantse Kerk Amsterdam, het LKP (landelijke koepelorganisatie van christelijke Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) en het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen hebben de handen ineengeslagen voor een bijzondere viering in het Openluchttheater in het Vondelpark in Amsterdam.
Zaterdag 23 juli was deze viering. Thema: ‘Vind je vrijheid’. De Europride is onderdeel van de Gaypride.
Tijdens de inmiddels beroemde Canal Parade, begin augustus is ook de World Religion Boat te bewonderen, die als thema heeft: 'Coexist in freedom'. Dat je niet vervolgd of zelfs gedood wordt omdat je anders bent…
Samen met een imam, een boeddhistisch priester en een rabbi varen in elk geval ook de stadspredikant Rob Visser en de LHBT-dominee Wielie Elhorst op de boot mee. 

Tenslotte 
Een groot aantal mensen is op vakantie. Van harte gegund dat het goed zal zijn!
Velen zijn gewoon thuis. Ook hier: dat de zomerperiode goed moge zijn. 

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen

Comments